Mã Cheat Code GTA San Andreas PS4

Bộ ba sản phẩm của Rockstar Games gồm San Andreas, GTA Vice City và Grand Theft Auto 3 là một trong những hấp dẫn không thể phủ nhận. Tin vui dành cho những người hâm mộ trò chơi trên các thiết bị tay cầm cu hơn, các Mã Cheat Code GTA San Andreas tương tự từ PS2 cũng hoạt động trên PS4.

Chắc chắn nhiều năm tới, GTA San Andreas của Rockstar Games vẫn sẽ là một trong những trò chơi GTA hay nhất trong lịch sử của nhượng quyền thương mại. Đối với nhiều người hâm mộ trẻ, GTA San Andreas là phần có hệ thống Franchise hấp dẫn nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm mã Cheat Code GTA San Andreas PS4 đầy đủ thì chúng nằm ngay phía dưới.

Cheat Code Grand Theft Auto San Andreas hoạt động trên Playstation PS4

Danh sách mã hóa GTA San Andreas cho PS4, Playstation 4

1. Mã Cheat Code GTA San Andreas PS4 Máu và nhiều thứ khác

– Health, Armor và Money: R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

– Infinite Ammo: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1

– Infinite Health: Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle

– Weapon Set 1: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

– Weapon Set 2: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

– Weapon Set 3: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

2. Mã Cheat Code GTA San Andreas PS4 Phương Tiện và Nhân Vật

– Spawn Rhino Tank: CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE

– Spawn Jetpack: L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT

– Wanted Level Down: R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN

– Pedestrian Riot: DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 (cannot be disabled)

– Maximum Muscle: TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT

– Maximum Respect: L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1

– Maximum Sex Appeal: CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1

– Maximum Vehicle Stats: SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1

– Night: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE

– Orange Sky and Time Stopped at 21:00: LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X

– Overcast Weather: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE

– Pedestrian Riot (cannot be disabled): DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1

– Pedestrians Have Weapons: R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN

– Peds Attack (guns): X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1

– Perfect Handling: TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1


Trên đây là các mã GTA San Andreas hoạt động trên Playstation 4 (PS4) mà người chơi có thể sử dụng để nhận sự hỗ trợ, sử dụng lệnh GTA San Andreas vượt qua nhiệm vụ 1 cách dễ dàng. Nếu bạn đang chơi GTA 5, hãy tham khảo danh sách lệnh lệnh GTA5 mới nhất bên dưới.

Xem thêm về bài viết

Mã Cheat Code GTA San Andreas PS4

[rule_3_plain]

Bộ ba sản phẩm của Rockstar Games gồm San Andreas, GTA Vice City và Grand Theft Auto 3 là một trong những hấp dẫn không thể phủ nhận. Tin vui dành cho những người hâm mộ trò chơi trên các thiết bị tay cầm cu hơn, các Mã Cheat Code GTA San Andreas tương tự từ PS2 cũng hoạt động trên PS4.
Chắc chắn nhiều năm tới, GTA San Andreas của Rockstar Games vẫn sẽ là một trong những trò chơi GTA hay nhất trong lịch sử của nhượng quyền thương mại. Đối với nhiều người hâm mộ trẻ, GTA San Andreas là phần có hệ thống Franchise hấp dẫn nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm mã Cheat Code GTA San Andreas PS4 đầy đủ thì chúng nằm ngay phía dưới.

Cheat Code Grand Theft Auto San Andreas hoạt động trên Playstation PS4
Danh sách mã hóa GTA San Andreas cho PS4, Playstation 4
1. Mã Cheat Code GTA San Andreas PS4 Máu và nhiều thứ khác
– Health, Armor và Money: R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
– Infinite Ammo: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1
– Infinite Health: Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle
– Weapon Set 1: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
– Weapon Set 2: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
– Weapon Set 3: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
2. Mã Cheat Code GTA San Andreas PS4 Phương Tiện và Nhân Vật
– Spawn Rhino Tank: CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
– Spawn Jetpack: L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT
– Wanted Level Down: R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN
– Pedestrian Riot: DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 (cannot be disabled)
– Maximum Muscle: TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT
– Maximum Respect: L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1
– Maximum Sex Appeal: CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1
– Maximum Vehicle Stats: SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1
– Night: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
– Orange Sky and Time Stopped at 21:00: LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X
– Overcast Weather: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
– Pedestrian Riot (cannot be disabled): DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
– Pedestrians Have Weapons: R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN
– Peds Attack (guns): X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1
– Perfect Handling: TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
Trên đây là các mã GTA San Andreas hoạt động trên Playstation 4 (PS4) mà người chơi có thể sử dụng để nhận sự hỗ trợ, sử dụng lệnh GTA San Andreas vượt qua nhiệm vụ 1 cách dễ dàng. Nếu bạn đang chơi GTA 5, hãy tham khảo danh sách lệnh lệnh GTA5 mới nhất bên dưới.

[rule_2_plain]

#Mã #Cheat #Code #GTA #San #Andreas #PS4


  • #Mã #Cheat #Code #GTA #San #Andreas #PS4
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button