Wiki

Top 14 If I Were

トピックif i wereに関する情報と知識をお探しの場合は、mobitool.netチームが編集および編集した次の記事と、次のような他の関連トピックを参照してください。

if i were

キーワードの画像: if i were

if i wereに関する最も人気のある記事

1. If I Was hay If I Were – Phân Biệt Ý Nghĩa Và Cách Dùng

 • 作成者: viettienganh.net

 • レビュー 3 ⭐ (8435 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 If I Was hay If I Were – Phân Biệt Ý Nghĩa Và Cách Dùng If I Was hay If I Were · If I was được dùng trong trường hợp giả định có căn cứ rõ rang và có thể đã thành thực tế, mặc dù giả định đó đã không xảy ra. · If I …

 • 一致する検索結果: Theo quan điểm của nhà ngôn ngữ học  Geoffrey Pullum – đồng tác giả cuốn Cambridge Grammar of the English Language (CGEL) – thì cả hai cách dùng If I was và If I were đều có nghĩa tương tự trong một câu nói. Và cả hai hình thức này đều tồn tại trong cách dùng phổ biến.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of viettienganh.net

2. Ý nghĩa của if I were you trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary

 • 作成者: dictionary.cambridge.org

 • レビュー 3 ⭐ (2185 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Ý nghĩa của if I were you trong tiếng Anh – Cambridge Dictionary if I were you ý nghĩa, định nghĩa, if I were you là gì: 1. used when you give someone advice: 2. used when you give someone advice: 3.

 • 一致する検索結果: Thêm if I were you vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of dictionary.cambridge.org

3. Cách dùng If I were you – Học giỏi tiếng Anh

 • 作成者: hoc.tienganh123.com

 • レビュー 3 ⭐ (16348 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Cách dùng If I were you – Học giỏi tiếng Anh If I were you, I’d get that car serviced. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi bảo dưỡng chiếc xe đó.) *If I was you cũng có thể chấp nhận được.

 • 一致する検索結果: – Chúng ta thường dùng cấu trúc If I were you… khi muốn khuyên ai đó làm gì.
  Ví dụ:
  I shouldn't worry if I were you.
  (Tôi sẽ không lo lắng nếu tôi là bạn.)
  If I were you, I'd get that car serviced.
  (Nếu t&…

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hoc.tienganh123.com

4. Cách dùng If I were you – Trắc Nghiệm Tiếng Anh

 • 作成者: tracnghiemtienganh.vn

 • レビュー 4 ⭐ (26095 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Cách dùng If I were you – Trắc Nghiệm Tiếng Anh If I were you, I’d get that car serviced. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi bảo dưỡng chiếc xe đó.) *If I was you cũng có thể chấp nhận được.

 • 一致する検索結果: – Chúng ta thường dùng cấu trúc If I were you… khi muốn khuyên ai đó làm gì.
  Ví dụ:
  I shouldn’t worry if I were you.
  (Tôi sẽ không lo lắng nếu tôi là bạn.)If I were you, I’d get that car serviced.
  (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi bảo dưỡng chiếc xe đó.)*If I was you cũng có thể chấ…

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of tracnghiemtienganh.vn

5. If I Were You – Tamia – NhacCuaTui

 • 作成者: www.nhaccuatui.com

 • レビュー 3 ⭐ (14569 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 If I Were You – Tamia – NhacCuaTui If I Were You – Tamia | I look in the mirror, with you in my arms And I see a reflection Of a smile that says you believe in love And just for a moment, …

 • 一致する検索結果:
  I look in the mirror, with you in my arms
  And I see a reflection
  Of a smile that says you believe in love
  And just for a moment, I drifted away
  But I couldn’t stay darlin’
  A hint of love, a bit of fear
  I’m tryin’ to say
  If I were you, I wouldn’t be here
  If I were you I …

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of www.nhaccuatui.com

6. If I Were A Boy – Beyoncé – NhacCuaTui

 • 作成者: www.nhaccuatui.com

 • レビュー 3 ⭐ (1258 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 If I Were A Boy – Beyoncé – NhacCuaTui If I Were A Boy – Beyoncé | Bài hát: If I Were A Boy – Beyonce [Verse] If I were a boy Even just for a day I’d roll outta bed in the morning And throw on …

 • 一致する検索結果:
  Bài hát: If I Were A Boy – Beyonce

  [Verse] If I were a boy
  Even just for a day
  I’d roll outta bed in the morning
  And throw on what I wanted and go
  Drink beer with the guys
  And chase after girls
  I’d kick it with who I wanted
  And I’d never get confronted fo…

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of www.nhaccuatui.com

7. “If I Was” vs. “If I Were”: Which One Is Correct? | Reader’s Digest

 • 作成者: www.rd.com

 • レビュー 3 ⭐ (2492 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 “If I Was” vs. “If I Were”: Which One Is Correct? | Reader’s Digest A good trick to decide which you want to use is to determine if the thing you are talking about is something that actually happened or something …

 • 一致する検索結果: You use the phrase “if I were…” when you are using the subjunctive mood. You may or may not have heard of this grammatical tense (it’s not taught very often in English studies when English is your first language), but you probably use it all the time. The subjunctive is used to talk about hypothetic…

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of www.rd.com

8. If I Were You – Tamia – Nhac.vn

 • 作成者: nhac.vn

 • レビュー 3 ⭐ (15557 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 If I Were You – Tamia – Nhac.vn Nghe If I Were You – Tamia chất lượng cao cực nhanh. Tải If I Were You mp3, lyrics, hợp âm, karaoke online miễn phí tại Nhac.vn.

 • 一致する検索結果:

  Nhạc sĩ:

  Unknown

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of nhac.vn

9. Tại sao là if I were you

 • 作成者: moicapnhap.com

 • レビュー 4 ⭐ (24532 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Tại sao là if I were you *If I were you, I wouldn’t ask him for advice. Hình thức ngữ pháp: cấu trúc câu “If + [Simple Past], S + would/could/should +.

 • 一致する検索結果: If I were you I wouldn’t ask him for advice
  *If I were you, I wouldn’t ask him for advice.
  Hình thức ngữ pháp: cấu trúc câu “If + [Simple Past], S + would/could/should +
  V[inf]” – câu điều kiện loại 2 – câu điều kiện không có thật ở hiện tại.
  1. Chúng ta hãy quan sát câu sau. Các bạn hãy di chuộ…

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of moicapnhap.com

10. HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT IF I WERE A BOY

 • 作成者: music.voca.vn

 • レビュー 3 ⭐ (6331 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT IF I WERE A BOY If I were a boy Nếu tôi là một chàng trai Even just for a day Dù chỉ trong một ngày thôi I’d roll outta bed in the morning Tôi sẽ lăn ra khỏi giường vào …

 • 一致する検索結果: Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát If I Were A Boy. Hãy nhấn nút “HỌC BÀI HÁT” để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of music.voca.vn

11. Ai giúp e vs ạ. Em cảm ơn nhiều – Hoidap247.com

 • 作成者: hoidap247.com

 • レビュー 3 ⭐ (3616 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 Ai giúp e vs ạ. Em cảm ơn nhiều – Hoidap247.com 11. If I were you, I (not do). 12. If I (have) more on my websites. 13. If I were a rich man, I (buy) like palace. 14. If I (speak) would …

 • 一致する検索結果:

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of hoidap247.com

12. If I were you, I ______your partners…. – Vietjack.online

 • 作成者: vietjack.online

 • レビュー 4 ⭐ (31220 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 If I were you, I ______your partners…. – Vietjack.online Choose the best answer to complete each sentence. If I were you, I ______your partners.

 • 一致する検索結果: You risk losing your job if your boss______ you weren’t really ill.

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of vietjack.online

13. Bài 66: If I were you, I would + (verb) – Studytienganh.vn

 • 作成者: www.studytienganh.vn

 • レビュー 4 ⭐ (26330 レビュー)

 • 最高の評価: 4 ⭐

 • 最終評価: 2 ⭐

 • 概要: についての投稿 Bài 66: If I were you, I would + (verb) – Studytienganh.vn If I were you, I would enjoy my vacation. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của tôi. ɪf aɪ wɜː juː, aɪ wʊd ɪnˈʤɔɪ maɪ vəˈkeɪʃən.

 • 一致する検索結果: Trang web này thật tuyệt. Nó hầu như là đầy đủ nhũng thứ cần phải học. Em chỉ mới vừa là thành viên của trang này và chưa lên vip. Cho Em hỏi là có giới hạn thời gian lên vip k? Hay là khi nào e muốn lên Vip cũng đc? Lên Vip 99k Kéo dài trong bao lâu thì hết chương trình khuyến mãi?

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of www.studytienganh.vn

14. If I were / If I was | Learn English

 • 作成者: www.ecenglish.com

 • レビュー 3 ⭐ (12211 レビュー)

 • 最高の評価: 3 ⭐

 • 最終評価: 1 ⭐

 • 概要: についての投稿 If I were / If I was | Learn English “I were” is called the subjunctive mood, and is used when you’re are talking about something that isn’t true or when you wish something was true …

 • 一致する検索結果: If I were you, I would study harder. < < I am not you. It is impossible for me to be you. If he were a woman, he would have lots of babies. < < He is not a woman!

 • ソースからの抜粋:

 • Screenshot of www.ecenglish.com

if i wereの手順

Back to top button