IC LM317 là gì

IC LM317 là gì : Bất cứ khi nào chúng ta cần một giá trị cụ thể và không đổi của điện áp mà không bị biến thiên chúng ta sử dụng IC ổn áp. Chúng cung cấp một nguồn điện được điều chỉnh cố định. Chúng ta có bộ điều chỉnh điện áp 78XX (7805, 7806, 7812, v.v.) cho nguồn điện dương và 79XX cho nguồn điện âm. Nhưng điều gì xảy ra nếu cần thay đổi điện áp nguồn, vì vậy ở đây chúng ta có IC điều chỉnh điện áp biến đổi LM317. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy điện áp điều chỉnh thay đổi từ IC LM317. Với một mạch nhỏ gắn với LM317, chúng ta có thể nhận được điện áp thay đổi lên đến 37v với dòng điện cực đại 1.5A. Điện áp đầu ra thay đổi bằng cách thay đổi điện trở kết nối với chân điều chỉnh của LM317.

Các linh kiện bắt buộc – IC LM317 là gì

  • IC điều chỉnh điện áp LM317
  • Điện trở (240ohm)
  • Tụ điện (1uf và 0,1uf)
  • Chiết áp (10k)
  • Pin (9v)

Sơ đồ mạch điều chỉnh điện áp dùng ic Lm317 

IC LM317 là gì ?

Đó là một IC ổn áp , điều chỉnh điện áp với giá trị dòng ra là 1,5A. IC LM317 giúp hạn chế dòng điện, bảo vệ quá tải nhiệt và bảo vệ hoạt động an toàn. Nếu ngắt kết nối ở chân điều chỉnh , LM317 sẽ hữu ích trong việc bảo vệ quá tải.

Nhiệt độ hoạt động nằm trong khoảng -55 đến 150 ° C và cung cấp dòng điện đầu ra tối đa là 2,2A. Nó có thể cung cấp điện áp đầu vào trong phạm vi 3v-40v DC và cung cấp điện áp đầu ra từ 1,25 v đến 37v mà có thể thay đổi tùy theo nhu cầu bằng cách sử dụng hai điện trở bên ngoài trên PIN điều chỉnh của LM317. Hai điện trở này có tác dụng như mạch phân áp dùng để tăng giảm điện áp đầu ra.

Sơ đồ chân của LM317

Cấu hình chân

SỐ PIN. Tên mã PIN  Mô tả mã PIN
1 ADJ Chúng ta có thể điều chỉnh Vout thông qua chân này, bằng cách kết nối với mạch chia điện trở.
2 Đầu ra Chân điện áp đầu ra (Vout)
3 Đầu vào Chân điện áp đầu vào (Vin)

Tính toán điện áp cho LM317

Đầu tiên, bạn phải quyết định đầu ra bạn muốn. Như LM317 có dải điện áp đầu ra từ 1.25v đến 37v DC. Chúng ta có thể điều chỉnh điện áp ra bằng hai điện trở ngoài được nối qua chân điều chỉnh của IC. Nếu chúng ta nói về điện áp đầu vào, nó có thể nằm trong khoảng từ 3 đến 40v DC.

“Đầu ra sẽ chỉ phụ thuộc vào điện trở bên ngoài, nhưng điện áp đầu vào phải luôn lớn hơn (tối thiểu 3v) điện áp đầu ra cần thiết”. Nói chung, giá trị đề xuất của điện trở R1 là 240ohms (nhưng không cố định, bạn có thể thay đổi nó theo yêu cầu của bạn), chúng tôi có thể thay đổi điện trở R2.

Bạn có thể trực tiếp tìm giá trị của điện áp đầu ra hoặc điện trở R2 bằng công thức dưới đây:

Vout = 1,25 {1 + (R 2 / R 1 )}   
R 2   = R 1    {(Vout / 1,25) - 1}

Hãy lấy một ví dụ, giá trị của R1 sẽ là giá trị khuyến nghị 240ohm và R2 mà chúng tôi đang lấy là 300ohms, vì vậy điện áp đầu ra sẽ là gì:

Vout = 1,25 * {1+ (300/240)} = 2,8125v

Hoạt động của mạch điều chỉnh điện áp LM317

Mạch điều chỉnh điện áp này rất đơn giản. Tụ C1 được sử dụng để lọc điện áp đầu vào DC và tiếp tục được đưa vào chân Vin của IC điều chỉnh điện áp LM317. Chân điều chỉnh được kết nối với hai điện trở bên ngoài và được kết nối với chân Vout của IC. Tụ điện C2 được sử dụng để lọc điện áp đầu ra nhận được từ chân Vout. Và sau đó điện áp đầu ra nhận được trên tụ C2. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button