Hiểu hơn về phản hồi chia điện áp

Hiểu hơn về phản hồi chia điện áp : Một phép tương tự hữu ích để hiểu các mạch khuếch đại phản hồi chia điện áp là một đòn bẩy cơ học, với chuyển động tương đối của các đầu của đòn bẩy thể hiện sự thay đổi điện áp đầu vào và đầu ra, và điểm tựa (điểm trục) đại diện cho vị trí của điểm nối đất, thực hoặc ảo.

Lấy ví dụ về mạch op-amp không đảo sau đây . Chúng ta đã biết từ phần trước rằng độ lợi điện áp của cấu hình bộ khuếch đại không đảo không bao giờ có thể nhỏ hơn (1). Nếu chúng ta vẽ sơ đồ đòn bẩy bên cạnh sơ đồ bộ khuếch đại, với khoảng cách giữa điểm tựa và đầu đòn bẩy đại diện cho các giá trị điện trở, chuyển động của đòn bẩy sẽ biểu thị những thay đổi về điện áp ở các đầu vào và đầu ra của bộ khuếch đại:

Hiểu hơn về phản hồi chia điện áp

Các nhà vật lý gọi đây là loại đòn bẩy, với lực đầu vào tác dụng giữa điểm tựa và đầu ra (tải trọng), là đòn bẩy hạng ba . Nó được đặc trưng bởi độ dịch chuyển đầu ra (chuyển động) ít nhất lớn hơn độ dịch chuyển đầu vào — “độ lợi” ít nhất là 1 — và theo cùng một hướng. Việc áp dụng điện áp đầu vào dương cho mạch op-amp này tương tự như việc dịch chuyển điểm “đầu vào” trên cần gạt lên trên:

phân tích mạch phản hồi chia điện áp

Do đặc tính khuếch đại dịch chuyển của đòn bẩy, điểm “đầu ra” sẽ di chuyển xa gấp đôi điểm “đầu vào” và theo cùng một hướng. Trong mạch điện tử, điện áp đầu ra sẽ bằng hai lần đầu vào, có cùng cực. Việc áp dụng điện áp đầu vào âm tương tự như việc di chuyển cần gạt xuống từ vị trí mức “không” của nó, dẫn đến dịch chuyển đầu ra khuếch đại cũng là âm:

phân tích mạch phản hồi chia điện áp 2

Nếu chúng ta thay đổi tỷ số điện trở R 2 / R 1 , chúng ta sẽ thay đổi hệ số khuếch đại của mạch op-amp. Theo thuật ngữ đòn bẩy, điều này có nghĩa là di chuyển điểm đầu vào liên quan đến điểm tựa và đầu đòn bẩy, tương tự như vậy sẽ làm thay đổi “độ lợi” dịch chuyển của bộ:

pt3

Bây giờ, bất kỳ tín hiệu đầu vào nào sẽ được khuếch đại bởi hệ số bốn thay vì bởi hệ số hai:

pt4

Các mạch op-amp đảo cũng có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng tương tự đòn bẩy. Với cấu hình đảo , điểm nối đất của bộ chia điện áp phản hồi là đầu vào đảo ngược của op-amp với đầu vào bên trái và đầu ra bên phải. Điều này tương đương về mặt cơ học với đòn bẩy hạng nhất , trong đó lực đầu vào nằm ở phía đối diện của điểm tựa từ đầu ra (tải):

pt5

Với các điện trở có giá trị bằng nhau (chiều dài đòn bẩy bằng nhau ở mỗi bên của điểm tựa), điện áp đầu ra (dịch chuyển) sẽ có cùng độ lớn với điện áp đầu vào (dịch chuyển), nhưng ngược cực (hướng). Một đầu vào tích cực dẫn đến một đầu ra âm:

pt6

Thay đổi tỷ số điện trở R 2 / R 1 sẽ thay đổi độ lợi của mạch khuếch đại, cũng giống như việc thay đổi vị trí điểm tựa trên đòn bẩy sẽ làm thay đổi độ lợi cơ học của nó. Hãy xem xét ví dụ sau, trong đó R 2 lớn gấp đôi R 1 :

pt7

Với mạch khuếch đại đảo, tuy nhiên, mức tăng dưới 1 có thể xảy ra, cũng như với đòn bẩy hạng nhất. Đảo ngược giá trị R 2 và R 1 tương tự như việc di chuyển điểm tựa đến vị trí bổ sung của nó trên đòn bẩy: một phần ba quãng đường từ đầu ra. Ở đó, dịch chuyển đầu ra sẽ là một nửa dịch chuyển đầu vào:

pt8

Hiểu hơn về phản hồi chia điện áp ..hmmm đến đây bạn đã hiểu hơn chưa ạ !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button