Điện Tử Cơ Bản

Hạ áp bằng điện trở

Hạ áp bằng điện trở là một mạch phân chia điện áp bằng điện trở Giả sử bạn có nguồn điện chính đang cung cấp điện áp cao hơn nhiều so với mức bạn có thể cần cho một phần cụ thể của mạch, chẳng hạn như đối với chip trong mạch. Có thể mạch hết pin 9 vôn nhưng chip trong mạch chỉ cần 3V.

Làm thế nào để có thể giảm điện áp này?

Hóa ra, có nhiều cách để làm như vậy, và một trong những cách dễ nhất và rẻ nhất là sử dụng điện trở.

Có thể bạn quan tâm

Với điện trở, chúng ta có thể tạo thành một mạch phân áp, để có thể có được bất kỳ điện áp nào mà chúng ta muốn.

Để biết cách giảm điện áp, bạn chỉ cần hiểu cách thức hoạt động của toán học đối với mạch phân áp, và chúng ta sẽ tìm hiểu điều này dưới đây. Thông qua kỹ thuật này, bạn có thể lấy bất kỳ điện áp nào và hạ xuống mức nào bạn muốn.

Cách giảm điện áp xuống còn một nửa – Hạ áp bằng điện trở 

Để giảm hiệu điện thế đi một nửa, ta chỉ việc mắc mạch phân áp giữa 2 điện trở có giá trị bằng nhau (ví dụ: 2 điện trở 10KΩ).

Để chia đôi điện áp, tất cả những gì bạn phải làm là đặt 2 điện trở bất kỳ có giá trị bằng nhau mắc nối tiếp và sau đó đặt một dây nhảy vào giữa các điện trở. Lúc này tại nơi đặt dây nhảy, điện áp sẽ bằng một nửa giá trị của điện áp cung cấp cho mạch.

5V bây giờ là 2,5V. V CC bị tách làm đôi.

Làm thế nào để giảm điện áp xuống bất kỳ giá trị nào – Hạ áp bằng điện trở 

Bạn có thể không phải lúc nào cũng muốn một nửa điện áp, nhưng bạn có thể lấy điện áp đến bất kỳ mức nào bạn muốn bằng cách chọn các giá trị điện trở thích hợp cho mạch phân áp.

Có thể mạch của bạn đang hết 5V, nhưng bạn chỉ muốn cấp 3V vào một phần tử mạch cụ thể. Làm thế nào bạn có thể nhận được 5 vôn vào 3V?

Và bạn có thể làm như vậy với các giá trị điện trở chính xác trong mạch phân áp.

Làm thế nào để bạn tính toán nó?

Công thức tính điện áp rơi trên điện trở R 2 được hiển thị dưới đây.

Nhưng công thức này, ở dạng ban đầu, không giúp chúng ta tìm ra điện trở R 2 mà chúng ta cần để có được một điện áp cụ thể.

Sắp xếp lại công thức này và giải R 2 sẽ thu được công thức dưới đây.

Đây là công thức chúng ta có thể sử dụng để chọn giá trị điện trở mà chúng ta cần để có được bất kỳ điện áp nào chúng ta muốn.

Vì vậy, trở lại mạch của chúng tôi, nếu chúng tôi có 5 vôn và muốn 3V từ nó, chúng tôi sử dụng công thức trên. Nếu chúng ta sử dụng 10KΩ làm điện trở R 1 , cắm vào các giá trị, chúng ta nhận được R 2 = (V) (R 1 ) / (V IN – V) = (3V) (10KΩ) / (5V – 3V) = 15KΩ . Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng một điện trở 15KΩ làm điện trở R 2 với điện trở R 1 là 10KΩ.

Hãy làm một ví dụ nữa.

Giả sử bạn có mạch tương tự ở trên với 5V nhưng chỉ muốn 1V. Nếu chúng ta sử dụng 10KΩ làm điện trở R 1 , cắm vào các giá trị, chúng ta nhận được R 2 = (V) (R 1 ) / (V IN – V) = (1V) (10KΩ) / (5V – 1V) = 2,5 KΩ. Vì vậy, chúng ta có thể sử dụng một điện trở 2,5KΩ làm điện trở R 2 với điện trở R 1 là 10KΩ.

Vì vậy, thật dễ dàng để thấy bây giờ làm thế nào bất kỳ điện áp có thể được với một mạch phân áp điện trở.

Để kiểm tra các tính toán cho bộ chia điện áp, hãy xem tính bộ chia điện áp :http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Voltage-divider-calculator.php . Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra các phép tính mình đã thực hiện để xem chúng có đúng và chính xác hay không. Máy tính phân áp này tính toán sự phân chia điện áp từ 2 điện trở đến 10 điện trở trong mạch phân áp.

4 Comments

  1. Hi…, mình không phải dân điện. Add thông cảm nhé. Ý mình hỏi là các đầu cực đấu ntn? Mình thấy 1 đầu R2 đấu ra chân mát phải không ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button