Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập trong bài học Ôn tập các số đến 1000 đã được Mobitool hướng dẫn giải chi tiết Luyện tập 1, Luyện tập 2 trong tài liệu Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống dưới đây. Thông qua đây, các em sẽ nhanh chóng và làm bài chính xác.

Giải Toán 3 trang 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ôn tập các số đến 1000

Phần Luyện tập 1

1. Giải bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Nêu số và cách đọc số.

giai bai tap trang 6 7 8 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải:
– Hàng thứ hai, hàng thứ ba: Dựa vào các số trăm, chục, đơn vị để viết số và đọc số tương ứng.
– Hàng thứ tư: Dựa vào cách đọc số để xác định số trăm, số chục, số đơn vị và viết số còn thiếu vào ô trống.

Đáp án:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 7

2. Giải bài 2 Trang 6 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số ?

Giai Toan lop 3 trang 7

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Quan sát thông tin trên bảng của mỗi chú rùa.
– Bước 2: Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị và viết số tương ứng vào ô trống.

Đáp án:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 6

3. Giải bài 3 Trang 7 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Số?

Giai bai tap toan lop 3 trang 6 tap 2

b) Viết các số 385, 538, 444, 307, 640 thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

Toan lop 3 Luyen tap trang 6

Hướng dẫn giải:
a) Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số tương ứng vào ô trống.
b) Viết các số đã cho thành tổng các trăm, chục, đơn vị theo ví dụ mẫu.

Đáp án:

a)

Toan lop 3 trang 8

b) 385 = 300 + 80 + 5
538 = 500 + 30 + 8
444 = 400 + 40 + 4
307 = 300 + 7
640 = 600 + 40

4. Giải bài 4 Trang 7 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số ?

Toan lop 3 trang 7 bai 4

Hướng dẫn giải:
– Số liền trước = Số đã cho – 1 đơn vị
– Số liền sau = Số đã cho + 1 đơn vị

Đáp án:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 67

5. Giải bài 5 Trang 7 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Số?

giai bai tap trang 6 7 8 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 10

Mẫu: Số liền trước của 15 là 14, số liền sau của 15 là 16. Ta có: 14, 15, 16 là ba số liên tiếp; 16, 15, 14 là ba số liên tiếp.

Số liền trước của 19 là …., số liền sau của 19 là …

Ta có: 18, 19, …. là ba số liên tiếp; 20, 19, … là ba số liên tiếp.

b) Tìm số ở ô có dấu ? để được ba số liên tiếp.

giai Toan lop 3 trang 6 7 8

Hướng dẫn giải:
– Số liền trước của một số thì bé hơn số đó một đơn vị.
– Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị.

Đáp án:

a) Số liền trước của 19 là 18, số liền sau của 19 là 20.
Ta có: 18, 19, 20 là ba số liên tiếp; 20, 19, 18 là ba số liên tiếp.

b)

giai bai tap trang 6 7 8 sgk toan 3 tap 1

Bài học tiếp theo của các em sẽ là Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Các em có thể cùng tham khảo hướng dẫn Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết để có thể làm bài tập dễ dàng, nhanh chóng nhé.

Phần Luyện tập 2

1. Giải bài 1 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài:

giai bai tap trang 6 7 8 sgk toan lop3

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Tính kết quả các phép tính.
– Bước 2: So sánh giá trị ở hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 6 7 8 sgk toan 3

2. Giải bài 2 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 6 sgk toan 3 tap 1

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 1 đơn vị (hoặc đếm lùi 1 đơn vị) rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án:

giai bai tap trang toan lop 3 trang 6 7 8

3. Giải bài 3 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Sắp xếp các số 531, 513, 315, 351 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn.
b) Từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: So sánh các số đã cho.
– Bước 2: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

Đáp án:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 315, 351, 513, 531
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 531, 513, 351, 315

4. Giải bài 4 Trang 8 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Ba con lợn có cân nặng lần lượt là 99 kg, 110 kg và 101 kg. Biết lợn trắng nặng nhất và lợn đen nhẹ hơn lợn khoang.
Con lợn trắng cân nặng ? kg.
Con lợn đen cân nặng ? kg.
Con lợn khoang cân nặng ? kg.

giai bai tap trang 6 7 8 toan lop 3

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: So sánh cân nặng đã cho của ba con lợn.
– Bước 2: Số lớn nhất là cân nặng của lợn trắng. Số nhỏ nhất là cân nặng của lợn đen, còn lại là cân nặng của lợn khoang.

Đáp án:

giai toan 3

Biết lợn trắng nặng nhất nên:
Con lợn trắng cân nặng 110 kg.
Lợn đen nhẹ hơn lợn khoang nên:
Con lợn đen cân nặng 99 kg.
Con lợn khoang cân nặng 101 kg.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-6-7-8-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69790n.aspx
Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên đây đã hướng dẫn rất chi tiết các bài tập trong sách. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài chính xác.

Xem thêm về bài viết

Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tập trong bài học Ôn tập các số đến 1000 đã được Mobitool hướng dẫn giải chi tiết Luyện tập 1, Luyện tập 2 trong tài liệu Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống dưới đây. Thông qua đây, các em sẽ nhanh chóng và làm bài chính xác.

Giải Toán 3 trang 6, 7, 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 
Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Ôn tập các số đến 1000
Phần Luyện tập 1
1. Giải bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu số và cách đọc số.

Hướng dẫn giải:– Hàng thứ hai, hàng thứ ba: Dựa vào các số trăm, chục, đơn vị để viết số và đọc số tương ứng.– Hàng thứ tư: Dựa vào cách đọc số để xác định số trăm, số chục, số đơn vị và viết số còn thiếu vào ô trống.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 6 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số ?

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Quan sát thông tin trên bảng của mỗi chú rùa.– Bước 2: Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị và viết số tương ứng vào ô trống.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 7 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?

b) Viết các số 385, 538, 444, 307, 640 thành tổng các trăm, chục và đơn vị.

Hướng dẫn giải:a) Xác định chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số tương ứng vào ô trống.b) Viết các số đã cho thành tổng các trăm, chục, đơn vị theo ví dụ mẫu.
Đáp án:
a)

b) 385 = 300 + 80 + 5538 = 500 + 30 + 8444 = 400 + 40 + 4307 = 300 + 7640 = 600 + 40
4. Giải bài 4 Trang 7 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số ?

Hướng dẫn giải:– Số liền trước = Số đã cho – 1 đơn vị– Số liền sau = Số đã cho + 1 đơn vị
Đáp án:

5. Giải bài 5 Trang 7 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Số?

Mẫu: Số liền trước của 15 là 14, số liền sau của 15 là 16. Ta có: 14, 15, 16 là ba số liên tiếp; 16, 15, 14 là ba số liên tiếp.
Số liền trước của 19 là …., số liền sau của 19 là …
Ta có: 18, 19, …. là ba số liên tiếp; 20, 19, … là ba số liên tiếp.
b) Tìm số ở ô có dấu ? để được ba số liên tiếp.

Hướng dẫn giải:– Số liền trước của một số thì bé hơn số đó một đơn vị.– Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị.
Đáp án:
a) Số liền trước của 19 là 18, số liền sau của 19 là 20.Ta có: 18, 19, 20 là ba số liên tiếp; 20, 19, 18 là ba số liên tiếp.
b)

Bài học tiếp theo của các em sẽ là Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Các em có thể cùng tham khảo hướng dẫn Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết để có thể làm bài tập dễ dàng, nhanh chóng nhé.
Phần Luyện tập 2
1. Giải bài 1 Trang 8 SGK Toán lớp 3
Đề bài:

Hướng dẫn giải:– Bước 1: Tính kết quả các phép tính.– Bước 2: So sánh giá trị ở hai vế rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.
Đáp án:

2. Giải bài 2 Trang 8 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 1 đơn vị (hoặc đếm lùi 1 đơn vị) rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 8 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Sắp xếp các số 531, 513, 315, 351 theo thứ tự:a) Từ bé đến lớn.b) Từ lớn đến bé.
Hướng dẫn giải:– Bước 1: So sánh các số đã cho.– Bước 2: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.
Đáp án:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 315, 351, 513, 531b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 531, 513, 351, 315
4. Giải bài 4 Trang 8 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?
Ba con lợn có cân nặng lần lượt là 99 kg, 110 kg và 101 kg. Biết lợn trắng nặng nhất và lợn đen nhẹ hơn lợn khoang.Con lợn trắng cân nặng ? kg.Con lợn đen cân nặng ? kg.Con lợn khoang cân nặng ? kg.

Hướng dẫn giải:– Bước 1: So sánh cân nặng đã cho của ba con lợn.– Bước 2: Số lớn nhất là cân nặng của lợn trắng. Số nhỏ nhất là cân nặng của lợn đen, còn lại là cân nặng của lợn khoang.
Đáp án:

Biết lợn trắng nặng nhất nên:Con lợn trắng cân nặng 110 kg.Lợn đen nhẹ hơn lợn khoang nên:Con lợn đen cân nặng 99 kg.Con lợn khoang cân nặng 101 kg.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-6-7-8-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69790n.aspx Giải bài tập trang 6, 7, 8 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên đây đã hướng dẫn rất chi tiết các bài tập trong sách. Các em cùng tham khảo để có thể làm bài chính xác.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


  • #Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button