Giải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Gicửa ải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 tập 1 Cánh diều là tài liệu hữu dụng cung ứng lời giải cụ thể các bài 1, 2, 3, 4. Các em học trò có thể tham khảo để tổng hợp những kiến ​​thức đã học trên lớp. Các vấn đề gần giống có thể được khắc phục trong lớp.

Bài giải Toán lớp 3 trang 14, 15, 1 tập mở

Làm các bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều.

Ôn tập phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5

1. Gicửa ải bài 1, trang 14 SGK toán lớp 3 |

Chủ đề: Thực hiện phép nhân chuẩn xác cho mỗi hình.

14 chương, 14 trang 15 SGK, 3 chương, 1 sách luyện

giải đáp:
Phép nhân phù hợp cho mỗi hình là:
a) 2 x 1 = 2
b) 2 x 2 = 4
c) 2 x 3 = 6

2. Gicửa ải bài 2, 14 SGK toán lớp 3 |

Chủ đề: Thực hiện phép nhân chuẩn xác cho mỗi hình.

Cố 6 Cánh Diều Trang 15 Tab 2.

giải đáp:
Phép nhân phù hợp cho mỗi hình là:
A) 5 × 1 = 5
b) 5 x 2 = 10
c) 5 x 3 = 15

Bảng 3 là nội dung học tiếp theo. Sau lúc học lý thuyết, bạn đừng quên luyện tập để củng cố kiến ​​thức. Nếu chưa rõ cách làm bài thi, các em có thể so sánh với các bài giải bài tập trang 17 SGK toán 3 tập 1, sgk toán.

3. Gicửa ải bài 3 SGK toán lớp 3 |

Chủ đề: tính nhẩm:

2 x 7 2 x 4 5 x 5 5 x 6
2×5 2×9 5×7 5×8
2 x 2 2 x 6 5 x 3 5 x 9

Hướng áp giải pháp: Sử dụng bảng nhân 2 và bảng nhân 5 để tìm kết quả.

giải đáp:

2 x 7 = 14 2 x 4 = 8 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30
2 x 5 = 10 2 x 9 = 18 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40
2 x 2 = 4 2 x 6 = 12 5 x 3 = 15 5 x 9 = 45

4 Gicửa ải bài 4 Trang 15 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Gicửa ải quyết các vấn đề sau (tùy thuộc vào kiểu máy)

Mẫu vật: Mỗi ổ có 5 quả trứng, 4 quả trứng tương tự có bao lăm quả?

sự hòa tan:
Số trứng ở 4 tổ là:
5 x 4 = 20 (quả)
Đáp số: 20 quả trứng.

Vấn đề: Mỗi con gà có 2 chân. Tất cả 8 con gà có bao lăm chân?

giải đáp:
8 con gà có số chân là:
2 x 8 = 16 (chân)
Trả lời: 16 chân.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-14-15-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69499n.aspx
Gicửa ải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều đã được san sớt tại Dữ liệu mập. Các em học trò có thể tham khảo để làm đúng các bài tập và tích hợp kiến ​​thức tốt hơn.

Xem thêm về bài viết

Gicửa ải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Gicửa ải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều là tài liệu hữu dụng cung ứng lời giải cụ thể các bài 1, 2, 3, 4. Các em cùng tham khảo để củng cố tri thức đã học ở trên lớp, gặp bất kỳ bài toán nào gần giống cũng có thể khắc phục.

Gicửa ải Toán lớp 3 trang 14, 15, sách Cánh Diều tập 1 
Gicửa ải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
1. Gicửa ải bài 1 Trang 14 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ là:a) 2 x 1 = 2b) 2 x 2 = 4c) 2 x 3 = 6
2. Gicửa ải bài 2 Trang 14 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ là:a) 5 x 1 = 5b) 5 x 2 = 10c) 5 x 3 = 15
Bảng nhân 3 là nội dung học kế tiếp. Sau lúc các em học lý thuyết xong, đừng quên làm bài tập để củng cố tri thức nhé. Ví như ko kiên cố với cách làm bài thì các em có thể so sánh với tài liệu Gicửa ải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều.
3. Gicửa ải bài 3 Trang 14 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:
2 x 7                             2 x 4                               5 x 5                                      5 x 62 x 5                             2 x 9                               5 x 7                                      5 x 82 x 2                             2 x 6                               5 x 3                                      5 x 9
Hướng áp giải: Dựa vào bảng nhân 2 và bảng nhân 5 để tìm ra kết quả.
Đáp án:
2 x 7 = 14                  2 x 4 = 8                       5 x 5 = 25                          5 x 6 = 302 x 5 = 10                  2 x 9 = 18                     5 x 7 = 35                          5 x 8 = 402 x 2 = 4                   2 x 6 = 12                      5 x 3 = 15                          5 x 9 = 45
4 Gicửa ải bài 4 Trang 15 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Gicửa ải bài toán sau (theo mẫu)
Mẫu: Mỗi ổ có 5 quả trứng, hỏi 4 ổ tương tự có tất cả bao lăm quả trứng?
Bài giải:Số trứng trong 4 ổ là:5 x 4 = 20 (quả)Đáp án: 20 quả trứng.
Bài toán: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 8 con gà có tất cả bao lăm chân?
Đáp án:8 con gà có số chân là:2 x 8 = 16 (chân)Đáp số: 16 chân.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-14-15-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69499n.aspx Gicửa ải bài tập trang 14, 15 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều đã được Mobitool san sớt trên đây. Các em cùng tham khảo để làm bài tập đúng và củng cố tri thức tốt hơn.

#Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


  • #Gicửa ải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button