Hướng Dẫn Game

Hướng dẫn tất cả vị trí câu cá Genshin Impact và cách lấy Đao Xiên Cá

Hôm nay mobitool sẽ có bài viết về Genshin Impact đó là Hướng dẫn tất cả vị trí câu cá genshin impact  đây là cách câu cá genshin và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí

 

Nhận GifCode Của Game

 

 

Cách lấy Dao Xiên Cá 4 Sao miễn phí trong Genshin Impact


Dao Xiên Cá là một vũ khí cán dài mới đặc biệt trong bản cập nhật 2.1 của Genshin Impact thông qua hệ thống câu cá mới ra mắt. Để đổi Dao Xiên Cá, bạn cần có các nguyên liệu đột phá lao xiên cá sau đây

• 6 x Raimei Angelfish

• 20 x golden koi genshin

• 20 x rusty koi genshin impact

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí

Để nâng cấp Dao Xiên Cá lên C5, bạn cần nguyên liệu “Ako’s Sake Vessel” cùng chỗ đổi với Dao Xiên Cá với các nguyên liệu sau:

• 3 x Raimei Angelfish

• 10 x Pufferfish

• 10 x Bitter Pufferfish

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 2

Lưu ý:

  • Bạn chỉ lấy được 1 Dao Xiên Cá 1 lần duy nhất
  • Bạn cần mồi câu “False Worm Bait” để câu Raimei Angelfish” và “Fake Fly” để câu cá Koi
  • Mồi câu có thể sở hữu bằng cách mua bản vẽ từ Nuntuck ở Mondstadt và tự chế tạo ra (giá bản vẽ là 6 con Medela)

Vị trí câu cá Raimei Angelfish để cách câu cá genshin impact


Đến vị trí câu cá genshin impact theo hình ở bản đồ câu cá genshin impact, clear quái và bắt đầu câu. Cá này chỉ xuất hiện từ 9h tối trở đi nên hãy thay đổi thời gian để câu.

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 3

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 4

Vị trí câu Golden Koi và Rusty Koi


Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 5

Map câu cá genshin impact

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 6

Genshin impact vị trí câu cá pufferfish genshin, Bitter Puffefish và các loại cá khác


Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 7

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 8

Cách câu cá trong genshin impact

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 9

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 10

Genshin map câu cá

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 11

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 12

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 13

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 14

Genshin Impact: Hướng dẫn tất cả vị trí bãi câu cá và cách lấy Đao Xiên Cá miễn phí 15

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button