Genshin Impact 2.4 – Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật

Bài viết tập trung hướng dẫn xây dựng Ganyu – Dê Dừa với bộ kỹ năng, cung mệnh và chi tiết cách nâng thánh dị vật.

Chi tiết bộ kỹ năng của Ganyu và Cung Mệnh

Thiên phú Nội tại của Ganyu

– Sau khi bắn được phát bắn Mũi tên tuyết hoa lần 1 thì lần bắn mũi tên tuyết hoa sau sẽ được thêm 20% crit rate ngoài ra hiệu ứng mũi tên tuyết hoa nổ rộ cũng tăng lên 20%

– Nhân vật đứng trong kỹ năng Sương Giá Địa Đàng sẽ có thêm 20% sát thương nguyên tố băng

Trả lại 15% lượng đá dùng để chế tạo các vũ khí cung.

Vật phẩm cần để nâng cấp Ganyu kèm đội hình mạnh nhất

Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật 2

Thánh Di Vật cho Ganyu

Bộ 4 Dũng Sĩ chinh phục băng giá – tăng 15% sát thương nguyên tố băng, Tăng 20% tỷ lệ chí mạng với mục tiêu bị có hiệu ứng băng, thêm 20% chí mạng nếu mục tiêu bị đóng băng – ATK% – Sát thương băng % – Tỷ lệ chí mạng hoặc Sát Thương Chí Mạng. Dòng phụ lấy thêm tinh thông nguyên tố

Bộ 2 Dũng Sĩ chin hpu5c băng giá  và bộ 2 tông thất – Tằng 15% sát thương nguyên tố băng và 20% sát thương kỹ năng Q – ATK% – Sát thương băng % – Tỷ lệ Chí mạng hoặc Sát Thương chí mạng.

Vũ khí cho Ganyu

Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật 3

Genshin Impact 2.4 - Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật 4

 

Xem thêm về bài viết

Genshin Impact 2.4 – Cách chơi Ganyu và cách nâng Thánh Di Vật

[rule_3_plain]

Bài viết tập trung hướng dẫn xây dựng Ganyu – Dê Dừa với bộ kỹ năng, cung mệnh và chi tiết cách nâng thánh dị vật.

Chi tiết bộ kỹ năng của Ganyu và Cung Mệnh

Thiên phú Nội tại của Ganyu
– Sau khi bắn được phát bắn Mũi tên tuyết hoa lần 1 thì lần bắn mũi tên tuyết hoa sau sẽ được thêm 20% crit rate ngoài ra hiệu ứng mũi tên tuyết hoa nổ rộ cũng tăng lên 20%
– Nhân vật đứng trong kỹ năng Sương Giá Địa Đàng sẽ có thêm 20% sát thương nguyên tố băng
Trả lại 15% lượng đá dùng để chế tạo các vũ khí cung.
Vật phẩm cần để nâng cấp Ganyu kèm đội hình mạnh nhất

Thánh Di Vật cho Ganyu
Bộ 4 Dũng Sĩ chinh phục băng giá – tăng 15% sát thương nguyên tố băng, Tăng 20% tỷ lệ chí mạng với mục tiêu bị có hiệu ứng băng, thêm 20% chí mạng nếu mục tiêu bị đóng băng – ATK% – Sát thương băng % – Tỷ lệ chí mạng hoặc Sát Thương Chí Mạng. Dòng phụ lấy thêm tinh thông nguyên tố

Bộ 2 Dũng Sĩ chin hpu5c băng giá  và bộ 2 tông thất – Tằng 15% sát thương nguyên tố băng và 20% sát thương kỹ năng Q – ATK% – Sát thương băng % – Tỷ lệ Chí mạng hoặc Sát Thương chí mạng.
Vũ khí cho Ganyu

 

Share

[rule_2_plain]

#Genshin #Impact #Cách #chơi #Ganyu #và #cách #nâng #Thánh #Vật


  • #Genshin #Impact #Cách #chơi #Ganyu #và #cách #nâng #Thánh #Vật
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button