EMC là gì ?

EMC là gì ? Trong phần này sẽ nói về nhiễu chuyển mạch sẽ cung cấp thông tin về EMC liên quan đến các bộ nguồn swicth và các biện pháp giảm thiểu nhiễu điện. Trước tiên, chúng ta hãy xem xét các khái niệm cơ bản về EMC và sau đó thảo luận về các biện pháp chống nhiễu.

EMC là gì ?

EMC (Electromagnetic Compatibility) là Tương thích điện từ. Thuật ngữ này mang ý nghĩa “Không gây nhiễu điện từ cho các thiết bị khác, khả năng duy trì hiệu suất vốn có ngay cả khi bị nhiễu điện từ từ các thiết bị khác”. Do việc duy trì cả hai khả năng, thuật ngữ “tương thích điện từ” được sử dụng.
 

“Không gây nhiễu điện từ cho các thiết bị khác” có nghĩa là nếu không có điều kiện này, các thiết bị có thể gây nhiễu điện từ cho các thiết bị khác. EMI là viết tắt của từ nhiễu điện từ. Vì việc tạo ra sóng điện từ có thể liên quan đến nhiễu, thuật ngữ EMI thường được sử dụng cùng với cụm từ “Sự phát xạ”. Về nguồn swicth,việc chuyển mạch bật tắt của công tắc tạo ra nhiễu khi chuyển mạch.

Ngược lại, thuật ngữ liên quan đến “chịu nhiễu điện từ từ các thiết bị khác” là EMS (Tính nhạy cảm điện từ). Được sử dụng cùng với EMS là “Miễn dịch”. Điều cần thiết trong một thiết bị là khả năng miễn nhiễm không gây ra lỗi, chẳng hạn như sự cố, khi chịu EMI.

Trong số các loại EMI có phát xạ dẫn và phát bức xạ. Phát xạ dẫn điện được lan truyền qua dây dẫn và hệ thống dây PCB. Phát xạ bức xạ là một loại nhiễu được phát ra (bức xạ) trong không khí. Đối với các phát xạ này, trong EMS có yêu cầu miễn nhiễm của các thiết bị. Mối quan hệ giữa EMC, EMI và EMS được đưa ra dưới đây:

emc là gì

Tóm lại, trong EMC, câu hỏi đặt ra là liệu EMI và EMS có đáp ứng các thông số kỹ thuật và quy định hay không. Giải thích trên được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Term Meaning Notes
EMC:Electromagnetic Compatibility Không tạo ra nhiễu điện từ, khả năng duy trì hiệu suất vốn có của thiết bị ngay cả khi bị nhiễu điện từ từ thiết bị khác. Vì nhu cầu đảm bảo cả EMI và EMS, thuật ngữ “tương thích điện từ” được sử dụng.
EMI:Electromagnetic Interference Gây nhiễu cho các thiết bị khác bằng cách phát ra sóng điện từ. Từ quan điểm của EMC, yêu cầu là không sản xuất / giảm thiểu EMI.
EMS:Electromagnetic Susceptibility Miễn dịch đối với EMI.Theo quan điểm của EMC, yêu cầu là dung sai không tạo ra lỗi ngay cả khi chịu EMI.  
Conducted Emission Nhiễu được truyền qua dây dẫn và hệ thống dây điện PCB.  
Radiated Emission Nhiễu được phát ra (bức xạ) trong không khí.  

Những điểm chính:
・ EMC (tương thích điện từ) có nghĩa là hỗ trợ cả khả năng EMI (nhiễu điện từ) và EMS (nhạy cảm điện từ).

・ EMI có nghĩa là nhiễu do phát ra sóng điện từ.

・ EMS nghĩa là khả năng miễn nhiễm với EMI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button