Tại sao điện áp và điện kháng của hệ thống khi gặp sự cố lại thấp còn dòng điện cực quá áp lại tăng cao ?

Tại sao điện áp và điện kháng của hệ thống khi gặp sự cố lại thấp còn dòng điện cực quá áp lại tăng cao lên giá trị nguy hiểm ?

Chúng ta biết rằng công suất tính bằng W là không đổi từ nguồn cung cấp và trong các điều kiện sự cố trong mạch xoay chiều chẳng hạn như ngắn mạch không có tải và trở kháng “Z”, điện kháng tức là cảm kháng và dung kháng bằng điện trở tổng thể của mạch xoay chiều .

Tại sao điện áp và điện kháng của hệ thống khi gặp sự cố lại thấp còn dòng điện cực quá áp lại tăng cao ?

Khi ngắn mạch xảy ra, sẽ không có điện trở hoặc điện kháng và dòng điện cực quá áp sẽ cao. Trong trường hợp này, khi công suất không đổi và dòng điện tăng, điện áp sẽ giảm.

Để hiểu điểm cơ bản này, hãy xem xét ví dụ sau.

Giả sử, (Trong điều kiện bình thường)

Công suất = P = 1000 Watts

Điện áp = V = 110 Volts

Dòng điện = I = 9,09 Amp.

Nhưng trong điều kiện ngắn mạch, (Khi dòng điện quá cao)

Sau đó,

P = 1000 Watts

I = 1000 A

V = P / I

1000 Watts / 1000A = 1 V.

Để biết tại sao điện áp hệ thống trong điều kiện sự cố quá thấp, theo định luật ohm :

V = I x R

Như trong trường hợp ngắn mạch, sẽ không có tải tức là điện trở và điện kháng, vì vậy nếu chúng ta đặt điện trở bằng 0 trong định luật ohm, điện áp sẽ quá thấp do giá trị cao của dòng điện chạy qua dây dẫn như điện trở của mạch gần như số không.

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng, trong trường hợp ngắn mạch và điều kiện sự cố, cảm kháng bằng không, dòng điện tăng đến giá trị cao hơn và điện áp giảm khi nguồn điện không đổi .

Điều cần biết:

  • Điện kháng của hệ thống (cảm kháng và dung kháng) gần như bằng không trong các điều kiện sự cố như ngắn mạch.
  • Trong trường hợp ngắn mạch, điện trở của hệ thống lý tưởng là bằng không.
  • Giá trị của hiệu điện thế giữa hai điểm theo lí thuyết khi xảy ra ngắn mạch.
  • Dòng điện tăng đến giá trị nguy hiểm trong trường hợp đoản mạch dẫn đến hư hỏng các thiết bị được kết nối và lắp đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button