Đơn vị đo dung lượng pin là Ah mà không phải VA Tại sao ?

Tại sao đơn vị đo dung lượng pin lại bằng Ah (Ampe giờ) chứ không phải bằng VA hoặc Watts.

Đơn vị đo dung lượng pin : Pin dự trữ tích điện dưới dạng năng lượng hóa học và sau đó chuyển nó thành năng lượng điện để sử dụng trong một thời gian cụ thể. Lượng điện tích có sẵn là dung lượng của một Cell hoặc pin có thể được biểu thị bằng Ah (Ampe-giờ). Hơn nữa, trong pin tích điện, số lượng phân tử bị giới hạn để tạo ra dòng electron trong mạch điện , do đó, phải có một số lượng giới hạn electron trong Cell / pin mà chúng thúc đẩy qua mạch để phóng điện hoàn toàn.

Đơn vị đo dung lượng pin

Bây giờ chúng ta có tùy chọn để đánh giá dung lượng pin trong Số lượng điện tử chảy trong một thời gian cụ thể, nhưng, sẽ rất đau đầu, bởi vì có một số lượng lớn các điện tử trong đó. Vì vậy, chúng ta có một lựa chọn khác ( 1C (Coulomb) = 6,25 x 10 18 electron, hoặc 6.250.000.000.000.000.000.000.000 electron.

Ngoài ra, 1A (Ampe) = 1 coulomb electron mỗi giây và,

1 giờ (h) = 3600 Giây

Vì thế;

1Ah = (1A) x (3600 giây) = (C / s) x (3600 giây) = 3600 C.

∴ A (1 Ampe) = 1 Coulomb mỗi giây = C / s

Nhưng,

Tại sao phải tạo một đơn vị mới để đánh giá dung lượng pin khi một đơn vị cũ đang hoạt động tốt? Tất nhiên! Làm cho cuộc sống của bạn với tư cách là kỹ thuật viên và sinh viên khó khăn hơn;). Như họ làm đối với đơn vị điện… tức là 1 Đơn vị điện = 1kWh = 1 bảng Đơn vị thương mại.

Tại sao dung lượng Pin không được đo bằng VA (Ampe vôn) hoặc Watts?

VA là viết tắt của vôn amps. Đây là phép đo công suất biểu kiến một trong ba loại công suất trong mạch điện xoay chiều. Hai công suất còn lại là công suất thực , được đo bằng watt và công suất phản kháng được đo bằng VARS (Volt Ampe Reactive). Mối quan hệ giữa ba yếu tố xác định hệ số công suất cao là những gì bạn muốn trong mạch điện xoay chiều. Pin là loại DC trong đó hệ số công suất là thống nhất (nghĩa là không áp dụng được Pf trong mạch DC do tần số bằng không).

Ngoài ra, pin không phải là nguồn điện áp cố định, tức là chúng ta chỉ quan tâm đến dung lượng pin chỉ dành cho thời gian cụ thể, do đó chúng ta không thể sử dụng Wh thay vì Ah cho dung lượng pin. Đó là lý do tại sao dung lượng pin không được tính bằng VA hoặc W thay vì Ah.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button