Mạch Logic

Trong điện tử học, Mạch logic là mạch điện thực hiện một hàm Boole lý tưởng hóa. Có nghĩa là, nó thực hiện một phép toán logic trên một hoặc nhiều logic đầu vào, và tạo ra một kết quả logic ra duy nhất, với thời gian thực hiện lý tưởng hóa là không có trễ.

 • Bộ giải mã led 7 đoạn

  Bộ giải mã led 7 đoạn

  Bộ giải mã led 7 đoạn là một mạch tổ hợp giải mã giá trị đầu vào n-bit thành một…

  Read More »
 • Ứng dụng của flip flop

  Thanh ghi – Ứng dụng của flip flop Ứng dụng của flip flop là Thanh ghi đó là các thiết…

  Read More »
 • Nguyên lý mạch flip flop

  Nguyên lý mạch flip flop

  Flip-flop Nguyên lý mạch flip flop : Bạn có biết!! máy tính sử dụng Flip-flop cho bộ nhớ của chúng.…

  Read More »
 • DAC R2R là gì

  DAC R2R là một bộ chuyển đổi dữ liệu sử dụng hai điện trở chính xác để chuyển đổi số…

  Read More »
 • Phương pháp chuyển đổi DAC

  Phương pháp chuyển đổi DAC là một bộ chuyển đổi dữ liệu cho phép các mạch kỹ thuật số giao…

  Read More »
 • Cổng truyền

  Cổng truyền là một công tắc song phương bao gồm các bóng bán dẫn NMOS và PMOS được điều khiển…

  Read More »
 • Bus transceiver

  Bus transceiver : Bộ thu phát sử dụng bộ đệm ba trạng thái back-to-back(Kề lưng) để kết nối các thiết…

  Read More »
 • Bộ trừ nhị phân và mạch trừ 4 bit

  Bộ trừ nhị phân là một loại mạch số học tổ hợp khác tạo ra đầu ra là phép trừ…

  Read More »
 • Bộ so sánh kỹ thuật số

  Bộ so sánh kỹ thuật số là một mạch logic tổ hợp rất hữu ích khác được sử dụng để…

  Read More »
 • Bộ cộng nhị phân

  Bộ cộng nhị phân là các mạch số học ở dạng bộ cộng bán phần và bộ cộng toàn phần…

  Read More »
Back to top button