Cổng Logic

Cổng logic là mạch điện thực hiện một hàm Boole lý tưởng hóa. Có nghĩa là, nó thực hiện một phép toán logic trên một hoặc nhiều logic đầu vào, và tạo ra một kết quả logic ra duy nhất, với thời gian thực hiện lý tưởng hóa là không có trễ

 • Cổng NAND là gì

  Cổng NAND là gì

  Cổng NAND là gì nó là sự kết hợp của cổng AND logic kỹ thuật số và cổng NOT được…

  Read More »
 • Cổng XOR là gì

  Cổng XOR là gì

  Cổng xor hay ex-or là một cổng rất hữu ích có thể được sử dụng trong nhiều loại mạch tính…

  Read More »
 • Cổng đệm buffer

  Cổng đệm buffer và cổng đệm ba trạng thái có thể cung cấp khuếch đại dòng điện trong mạch kỹ…

  Read More »
 • Cổng NOR là gì

  Cổng NOR là gì

  Cổng NOR là gì nó là sự kết hợp của cổng OR và cổng NOT được kết nối với nhau…

  Read More »
 • Cổng NOT là gì

  Cổng NOT là cổng cơ bản nhất của tất cả các cổng logic và thường được gọi là Bộ đệm…

  Read More »
 • Cổng OR là gì

  Cổng OR là gì một loại mạch logic kỹ thuật số mà đầu ra của nó chỉ ở mức CAO…

  Read More »
 • Cổng and là gì

  Cổng AND là một loại mạch logic kỹ thuật số mà đầu ra của nó chỉ ở mức CAO mức…

  Read More »
 • Cổng logic cơ bản

  Cổng logic cơ bản hay các cổng logic kỹ thuật số là một mạch điện tử đưa ra các quyết…

  Read More »
Back to top button