Cảm Biến

Cảm biến là bộ chuyển đổi thì nhận  phản hồi tín hiệu hoặc kích thích từ một hệ thống vật lý.

Back to top button