Bộ suy hao

Bộ suy hao hay bộ suy giảm là một loại mạch điện hai chiều điện hoặc điện tử đặc biệt được tạo thành từ các phần tử điện trở hoàn toàn.

Back to top button