Giáo Dục

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc (Lần 3) gồm 40 câu trắc nghiệm, cùng đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi Đại học 2017. Mời các bạn cùng tham khảo và ôn tập.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đa Phúc, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học – Có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Mã đề thi: 169

KÌ THI KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN III

NĂM HỌC 2016 – 2017

Đề thi môn: Hóa học

Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề

SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………..

Cho các giá trị nguyên tử khối: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Số pentapeptit có 3 mắt xích Gly, 1 mắt xích Ala và 1 mắt xích Val trong phân tử là

A. 10. B. 20. C. 30. D. 40.

Câu 2: Thủy phân este có công thức C2H5COOCH3, thu được ancol là

A. C2H5OH. B. C3H5OH. C. C3H7OH. D. CH3OH.

Câu 3: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Cao su isopren. B. Tơ visco. C. Keratin. D. Nhựa novolac.

Câu 4: Cho 2,8 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư đến phản ứng hoàn toàn. Khối lượng muối thu được là

A. 12,1 gam. B. 9,0 gam. C. 8,225 gam. D. 10,2 gam.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, metyl axetat và trimetyl amin. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, thấy khối lượng bình tăng 17,1 gam. Khí đi ra khỏi bình H2SO4 đặc có thể tích 19,04 lít (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của trimetyl amin trong X là

A. 30,57%. B. 38,95%. C. 69,43%. D. 61,05%.

Câu 6: Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

A. nhôm là kim loại kém hoạt động. B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.

C. có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ. D. nhôm có tính thụ động với không khí và nước.

Câu 7: Chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày là

A. NaHCO3. B. Na2CO3. C. CaCO3. D. Ca(HCO3)2.

Câu 8: Ở nhiệt độ thường, chất nào dưới đây có độ tan trong nước cao nhất?

A. Metyl axetat. B. Tristearin. C. Tinh bột. D. Alanin.

Câu 9: Metanamin có công thức phân tử là

A. CH5N. B. CH4N. C. C2H7N. D. C2H6N.

Câu 10: Tính chất hóa học chung của kim loại là

A. tác dụng với dung dịch muối. B. tác dụng với dung dịch axit.

C. tính khử. D. tác dụng với phi kim.

Câu 11: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O, tạo dung dịch bazơ là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 12: Thạch cao sống có công thức là

A. CaSO4. B. 2CaSO4.H2O. C. CaSO4.H2O. D. CaSO4.2H2O.

Câu 13: Thổi khí CO dư qua hỗn hợp oxit gồm MgO, Al2O3, CuO, Fe2O3 đốt nóng đến phản ứng hoàn toàn. Chất rắn thu được sau phản ứng gồm

A. MgO, Al2O3, CuO, Fe. B. MgO, Al2O3, Cu, Fe.

C. MgO, Al, Cu, Fe. D. Mg, Al, Cu, Fe.

Câu 14: Chất bị thủy phân khi đun với dung dịch axit là

A. glyxerol. B. glyxylalanin. C. axit glutamic. D. glucozơ.

Câu 15: Este có mùi chuối chín là

A. isoamyl axetat. B. etyl butirat. C. benzyl axetat. D. geranyl axetat.


Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án

———– HẾT ———-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

1

B

11

B

21

A

31

D

2

D

12

D

22

A

32

A

3

C

13

B

23

C

33

C

4

A

14

B

24

A

34

C

5

A

15

A

25

C

35

A

6

B

16

D

26

D

36

A

7

A

17

D

27

D

37

D

8

D

18

A

28

A

38

B

9

A

19

B

29

B

39

A

10

C

20

B

30

A

40

C

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button