Đề thi KSCL Toán 11 đầu năm học 2021 – 2022 trường THPT Mai Sơn – Sơn La

Đề thi SCL môn Toán11K trường THPT Mai Sơn- Sơn La bắt đầu từ 5 học 2021 tới đầu 5 học 2022, gồm 5 trang, có 50 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong 90 phút, có đáp án đi kèm. ( câu giải đáp đúng được gạch chân).

Trích đề thi KSCL môn Toán 11 đầu 5 học 2021-2022 trường THPT Mai Sơn-Sơn Lả:
+ Xét địa điểm kha khá của 2 đường thẳng. MỘT. Họ đang đồng ý. B. Song song. C. Vuông góc với nhau. D. Chúng cắt nhau, mà chúng ko thẳng đứng.
+ Chọn câu sai từ: MỘT. Phép quay duy trì khoảng cách giữa 2 điểm bất cứ. B. Phép tịnh tiến biến 3 điểm trên cùng 1 đường thẳng thành 3 điểm trên cùng 1 đường thẳng. C. Phép tịnh tiến biến 1 đường tròn thành 1 đường tròn cùng bán kính. D. Phép tịnh tiến biến 1 đường thẳng thành 1 đường thẳng song song với nó.
+ Bán kính nào là ảnh của hình tròn có bán kính 3 do phép đối xứng trục?

Tệp từ (Dành cho quý bà con): Tải xuống

Tải xuống tài liệu
..

Xem thêm về bài viết

Đề thi KSCL Toán 11 đầu 5 học 2021 – 2022 trường THPT Mai Sơn – Sơn La

[rule_3_plain]

Đề thi KSCL Toán 11 đầu 5 học 2021 – 2022 trường THPT Mai Sơn – Sơn La gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án (đáp án đúng được gạch chân).

Trích dẫn đề thi KSCL Toán 11 đầu 5 học 2021 – 2022 trường THPT Mai Sơn – Sơn La:
+ Xét địa điểm kha khá của 2 đường thẳng: A. Trùng nhau. B. Song song. C. Vuông góc với nhau. D. Cắt nhau mà ko vuông góc nhau.
+ Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: A. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. B. Phép tịnh tiến biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng. C. Phép tịnh tiến biến 1 đường tròn thành 1 đường tròn có cùng bán kính. D. Phép tịnh tiến biến 1 đường thẳng thành 1 đường thẳng song song với nó.
+ Ảnh của 1 đường tròn có bán kính bằng 3 qua phép đối xứng trục là đường tròn có bán kính bằng bao lăm?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #KSCL #Toán #đầu #5 #học #trường #THPT #Mai #Sơn #Sơn


  • #Đề #thi #KSCL #Toán #đầu #5 #học #trường #THPT #Mai #Sơn #Sơn
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button