Đề KSCL Toán 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

… Tháng 3 5 2021, trường THPT Yênrak 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi điều tra chất lượng môn Toán lớp 10 giữa học kì 2 5 học 2020-2021.

Đề thi KSCL lần 2 môn Toán trường THPT Yenlac 2 từ 5 2020 – 2021-Vĩnh Phúc được chỉnh sửa dưới dạng trắc nghiệm 100% gồm 5 trang, gồm 50 câu hỏi, thời lượng làm bài là 90 phút. .. 1 kỳ thi với 1 câu giải đáp.

Ma trận đề KSCL môn Toán 10 × 2-2021 trường THPT Yênrak 2 5 2020-Vĩnh Phúc:

TT Nội dung kiến ​​thức biết Sự hiểu biết Áp dụng Tỉ lệ sử dụng cao toàn thể
lần trước tiên Yêu cầu và thiết lập lần trước tiên lần trước tiên lần trước tiên 0 3
2 Hàm tuyến tính, hàm bậc 2 4 4 3 lần trước tiên Ngày 12
3 Phương trình tuyến tính, phương trình bậc 2 5 4 2 lần trước tiên Ngày 12
4 Phương trình cùng lúc, hệ BPT, BPT, bất phương trình lần trước tiên 0 lần trước tiên lần trước tiên 3
5 vectơ 5 4 2 lần trước tiên Ngày 12
6 Tích của 2 vectơ và phần mềm 20 15 Mười 5 50
toàn thể Phần trăm chừng độ nhận thức 40% 30% 20% 10% 100%

Tệp từ (Dành cho quý bà con): Tải xuống


..

Xem thêm về bài viết

Đề KSCL Toán 10 lần 2 5 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

[rule_3_plain]

Ngày … tháng 03 5 2021, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi điều tra chất lượng môn Toán lớp 10 lần 2 quá trình giữa học kì 2 5 học 2020 – 2021.

Đề KSCL Toán 10 lần 2 5 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo vẻ ngoài đề thi trắc nghiệm 100%, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời kì làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Ma trận đề KSCL Toán 10 lần 2 5 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:

TT
Nội dung tri thức
Nhận biết
Thông hiểu
Áp dụng
Áp dụng cao
Tổng

1
Mệnh đề và tập trung
1
1
1
0
3

2
Hàm số hàng đầu, hàm số bậc 2
4
4
3
1
12

3
Phương trình hàng đầu, phương trình bậc 2
5
4
2
1
12

4
Hệ phương trình, hệ BPT, BPT, bất đẳng thức
1
0
1
1
3

5
Véc tơ
5
4
2
1
12

6
Tích vô hướng của 2 véc tơ và phần mềm
20
15
10
5
50

Tổng
Tỷ lệ % chừng độ nhận thức
40%
30%
20%
10%
100%

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #KSCL #Toán #lần #5 #trường #THPT #Yên #Lạc #Vĩnh #Phúc


  • #Đề #KSCL #Toán #lần #5 #trường #THPT #Yên #Lạc #Vĩnh #Phúc
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button