Đề kiểm tra Toán 11 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Hantu Yen tỉnh Bắc Ninh lần thứ 11 5 2020 – 2021 gồm 05 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời kì làm bài là 90 phút cho các em, đề thi có đáp án kèm theo. 132, 209. , 357, 485, 570, 628, 743, 896.

Trích đề thi thử Toán 11 lần 2 5 2020 – 2021 của trường Hàn Thư Yên-Bắc Ninh:
+ Cho hình vuông ABCD có tâm I nằm trong mặt phẳng có hệ tọa độ là Oxy. Gọi M là điểm đối xứng từ D sang C. Gọi H, K lần là lượt hình chiếu đứng của C và D trên đoạn thẳng AM. Biết K (1; 1), đỉnh B thuộc đường thẳng dxy 5 3 10 0 và đường thẳng HI có phương trình 3 1 0 xy. Tìm tọa độ đỉnh B.
Tứ diện ABCD CD86 M có AB vuông góc với + CD là điểm trên cạnh BC sao cho MC x BCx. Mặt phẳng song song với AB và CD cắt BCD BAD AC tại MNPQ. Diện tích hình tứ giác MNPQ bự nhất là bao lăm?
+ Ban lãnh đạo phòng chống dịch bệnh cơ sở 19 của Bộ Y tế Bắc Ninh gồm 9 thành viên, trong đấy có đúng 4 bác sỹ. Ủy ban được chia trùng hợp thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 thành viên rà soát công việc phòng chống dịch tại 3 khu vực của bang. 1 người được chọn trùng hợp làm trưởng nhóm trong mỗi nhóm. Khả năng cả 3 trưởng nhóm đều là lang y?


..

Xem thêm về bài viết

Đề rà soát Toán 11 lần 2 5 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh

[rule_3_plain]

Đề rà soát Toán 11 lần 2 5 học 2020 – 2021 trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132, 209, 357, 485, 570, 628, 743, 896.

Trích dẫn đề rà soát Toán 11 lần 2 5 2020 – 2021 trường Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I. Gọi M là điểm đối xứng của D qua C. Gọi H, K lần là lượt hình chiếu vuông góc của C và D trên đường thẳng AM. Biết K(1;1), đỉnh B thuộc đường thẳng d x y 5 3 10 0 và đường thẳng HI có phương trình 3 1 0 x y. Tìm tọa độ đỉnh B.
+ Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc với CD AB CD 8 6 M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MC x BC x. Mặt phẳng song song với AB và CD tuần tự cắt BC DB AD AC tại M N P Q. Diện tích bự nhất của tứ giác MNPQ bằng bao lăm?
+ Ban lãnh đạo phòng chống dịch Covid-19 của Sở y tế Bắc Ninh gồm 9 người, trong đấy có đúng 4 lang y. Chia trùng hợp ban đấy thành 3 tổ, mỗi tổ 3 người để đi rà soát công việc phòng dịch ở 3 địa phương trong tỉnh. Trong mỗi tổ chọn trùng hợp 1 người làm tổ trưởng. Xác suất để 3 tổ trưởng đều là lang y là?

Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #Toán #lần #5 #trường #Hàn #Thuyên #Bắc #Ninh


  • #Đề #kiểm #tra #Toán #lần #5 #trường #Hàn #Thuyên #Bắc #Ninh
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button