Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Ôn tập các bảng chia

Thầy, cô cùng các em tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Ôn tập các bảng chia dưới đây để vừa có thể dễ dàng ra đề thi cũng như ôn tập lại kiến thức của mình trước khi tới lớp trả bài cũ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Ôn tập các bảng chia tổng hợp lại các kiến thức có trong sách giáo khoa Toán lớp 3 bài số 6 về ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA, các em chỉ cần nhớ các kiến thức đã được học là có thể đạt điểm 9, 10.

Bài kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Ôn tập các bảng chia kèm đáp án

Xem lại Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Bảng chia 9

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Ôn tập các bảng chia

Câu 1.

3 x 7 = 21

21 : 3 = ………

A. 3

B. 9

C. 5

D. 7

Câu 2. 25 cuốn vở được xếp thành 5 chồng như nhau. Mỗi chồng có ……… cuốn vở.

A. 5

B. 20

C. 15

D. 10

Câu  3. 30 : 3 = ………

A. 9

B. 27

C. 10

D. 11

Câu  4. Hồng có 12 cái kẹo, Hồng đã cho em Minh một nửa số kẹo của Mình. Hồng đã cho Minh ……… cái kẹo.

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Câu  5.

4 x 8 = 32

32 : ……… = 8

A. 6

B. 2

C. 4

D. 0

Câu  6. 80 : 4 = ………

A. 4

B. 40

C. 2

D. 20

Câu  7. 900 : 3 = ………

A. 30

B. 3000

C. 300

D. 3

Câu  8. Đếm cách đều 2 đơn vị:

2, 4, 6, ………, ………, ………, ………, ………, ………, ………, ………, ………

A. 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22

B. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

C. 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22

D. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25

Câu  9. 400 : 4 = ………

A. 1

B. 1000

C. 100

D. 10

Câu  10. 60 : 2 = ………

A. 30

B. 15

C. 3

D. 10

Đáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A C C C D C B C A

Trên đây là Mẫu đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 về Ôn tập các bảng chia kèm đáp án chuẩn xác nhất, bài sau, chúng ta tiếp tục tìm hiểu Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Chu vi hình chữ nhật hình vuông nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button