Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm 2021 – 2022

Đề rà soát đầu học kì 2 lớp 4 môn Khoa học Thông tin 5 học 2021-2022 là tổng hợp những kiến ​​thức quan trọng, Đề luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em làm bài tốt cho các bài thi học kì II. Ngoài ra còn có các đề ôn thi học kì 2 sẵn sàng kiến ​​thức cho bài thi cuối học kì 2 và luyện tập cách giải bài tập.

Cùng lúc giúp các giáo viên tham khảo cho các em học trò các bài tập tổng hợp học kì 2 môn Tin học 4. Thành ra, mời quý giáo viên và các em học trò cùng tải Đề cương ôn tập cuối học kì 4 môn Tin học lớp 2 về máy.

Đề thi tin học lớp 4 ôn tập học kì 2

  • Bạn biết cách chèn đoạn văn và bảng từ ứng dụng Word vào bài thuyết trình của mình.
  • Mày mò cách tạo hiệu ứng trên văn bản và hình ảnh trên trang thể hiện của bạn.
  • Biết cách giảng giải hành vi của rùa tương ứng với 1 hiệu lệnh.
  • Tôi biết cách chỉnh sửa màu của cọ và nét vẽ.
  • Bạn biết cách điều khiển 1 con rùa bằng cách sử dụng các lệnh trong logo để vẽ hình, viết chữ và tiến hành các phép tính số học bằng các lệnh trong logo.
  • Hiểu ý nghĩa của việc sử dụng các câu lệnh lặp và chờ.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn tin học lớp 4 5 học 2

  • Thiết kế trình chiếu với ảnh / tranh, bảng, tạo hiệu ứng và thêm thông tin như tác giả, ngày, tháng trình chiếu, số trang thể hiện và nhiều thông tin khác vào bản thể hiện của bạn.
  • Bạn biết sử dụng các lệnh của logo để điều khiển chú rùa vẽ, viết chữ và sử dụng các lệnh của logo để tiến hành các phép tính số học lúc thiết yếu.

Ôn tập học kì 2 Tin học 4 câu

Câu hỏi 1: Làm cách nào để khởi động ứng dụng Word?

a) Nhấp vào tượng trưng
b). Bấm lưu ban vào tượng trưng.
c) Nhấp vào tượng trưng Câu hỏi 1
d). Bấm lưu ban vào tượng trưng. Câu hỏi 1

Phần 2: Vui lòng cho tôi biết có bao lăm kiểu căn lề trong ứng dụng Word.

a) 1 kiểu
B) 2 loại
c) 3 loại
D) 4 loại

Câu hỏi 3: Trong ứng dụng Word, chọn văn bản bạn muốn căn lề trái, sau đấy tiến hành như sau:

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) Nhấp vào nút lệnh câu 3
c) nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 4: Trong ứng dụng Word, chọn văn bản bạn muốn căn lề phải, sau đấy tiến hành như sau:

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) nhấp vào nút lệnh câu 3
c) nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 5: Trong ứng dụng Word, hãy chọn văn bản bạn muốn căn 2 lề, sau đấy tiến hành như sau:

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) nhấp vào nút lệnh câu 3
c) nhấp vào nút lệnh câu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Câu hỏi 6: Sau lúc chọn văn bản bạn muốn căn giữa trong ứng dụng Word, hãy tiến hành như sau:

a) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
b) nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Nhấp vào nút lệnh câu 3

Phần 7: Sau lúc chọn văn bản bạn muốn căn giữa trong ứng dụng Word, hãy tiến hành như sau:

a) Nhấp vào nút lệnh câu 3
b) nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E.
d) Câu b) và câu c) đúng.

Mục 8: Trong ứng dụng Word, hãy chọn văn bản bạn muốn căn 2 lề, sau đấy tiến hành như sau:

a) Nhấp vào nút lệnhcâu 3
b) nhấp vào nút lệnh câu 3
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J.
d) a) và c) đều đúng.

câu 9: Trong ứng dụng Word, chọn văn bản bạn muốn căn lề phải, sau đấy tiến hành như sau:

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + RED.
b) nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) a) và c) đều đúng.

Câu 10: Trong ứng dụng Word, chọn văn bản bạn muốn căn lề trái, sau đấy tiến hành như sau:

a) Nhấn Ctrl + Lỗi.
b) nhấp vào nút lệnhcâu 3
c) nhấp vào nút lệnhcâu 3
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 11: Để tạo 1 tệp mới trong Word, hãy làm như sau:

a) Chuyển tới thực đơn và chọn Tệp Mới. câu 11
b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.
c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.
d) Câu a) và câu b) đều đúng.

Câu 12: Trong ứng dụng Word, chọn nút lệnh để ghi lại vào ô cỡ chữ.

A) Nút lệnh câu 12
b) nút lệnh câu 12
c) Nút lệnh câu 12
d) Cả câu a) và câu b) đều đúng

Câu 13: Chọn nút lệnh để chọn hộp phông chữ trong ứng dụng Word.

A) Nút lệnh câu 12
b) nút lệnh câu 12
c) Nút lệnh câu 12
d) Cả câu a) và câu b) đều đúng

Câu 14: Khi chọn kiểu chữ Arial để nhúng các ký tự tiếng Việt trong ứng dụng Word, hãy chọn kiểu mã sau:

a) Bảng mã Unicode
b) BẢNG MÃ VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Cả câu a) và câu b) đều đúng

Câu 15: Chọn bảng mã sau lúc sử dụng ký tự tiếng Việt bằng cách chọn phông chữ .VnTime trong ứng dụng Word.

a) Bảng mã Unicode
b) BẢNG MÃ VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Cả câu a) và câu b) đều đúng

Câu 16: Chọn bảng mã sau lúc sử dụng chữ Việt bằng cách chọn phông chữ Vni-Times trong ứng dụng Word.

a) Bảng mã Unicode
b) BẢNG MÃ VNI WINDOWS
c) Bảng mã TCVN3 (ABC)
d) Cả câu a) và câu b) đều đúng

2022 Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 |

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4

mạch kiến ​​thức và kĩ năng
Số câu và số điểm
cấp độ 1 cấp độ 2 cấp 3 cấp 4 Tổng điểm và tỉ lệ %
Tennessee TL / Thử nghiệm Tennessee TL / Thử nghiệm Tennessee TL / Thử nghiệm Tennessee TL / Thử nghiệm súng TL;

1. Thế giới online: Những gì bạn đã biết, Kiếm tìm tăng lên, Dấu trang.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

2

phá lưới

0,5

0,5

1,0

mười%

2. Thế giới online: điều hành email, gửi và nhận email, hòm thư tới của email.

số câu

2

Ngày thứ nhất

số 3

phá lưới

1,0

0,5

1,5

15%

3. Chỉnh sửa tài liệu bằng Microsoft Word:

Thực hành các kỹ thuật đã biết, tạo và sử dụng cột, cột văn bản và sử dụng hộp văn bản.

số câu

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

TH1

12

Ngày thứ nhất

3 + 2 thẻ

phá lưới

0,5

0,5

3.0

3.0

0,5

7.5

75%

súng

số câu

4

số 3

1

1

Ngày thứ nhất

8+21

phá lưới

2.0

1,5

3.0

số 3.0

0,5

mười

100%

tỷ lệ %

20%

15%

số 30%

0%

số 30%

0,5%

0%

100%

số câu

chỉ ra

tỷ lệ

Lý thuyết (15 ′)

số 8

4

40%

Thực hành (20 ‘)

2 1

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021-2022

Trường tiểu học

Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … .

lớp: … … … … … … … … … … … … … … …

Kiểm tra học kì 2
Môn: Tin học lớp 4
Lớp 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (4 điểm trong 15 phút)

Câu hỏi 1: Ấy là trình duyệt web nào?

A. Google Chrome
tôi. Excel
C. Biolympic.vn
D. Microsoft Word

Phần 2: Www có tức là gì trên web? (0,5đ)

đi. từ web
B. World Wide Web
C. TRANG WEB RỘNG RÃI
D. Trang web

Câu hỏi 3: Địa chỉ email nào sau đây là địa chỉ email hợp thức?

[email protected]
B. thấp hơn[email protected]C.Nguyễn Văn Quyền[email protected]
D. Đức[email protected]

Phần 4. Tôi có thể gửi email cho người nào?

A. Tôi chỉ dùng nó ở trường.
B. Tất cả các địa chỉ email đều đúng.
C. Chỉ gửi trong giờ học
D. Chỉ gửi cho người quen

Câu hỏi 5: Bạn có thể vui lòng chỉ cho công tác tạo bảng được ko?

đi. Chèn / Bảng
tất cả các. Chèn ảnh
B. Chèn / Hộp văn bản
D. Chèn / Word Art

câu 6: Bạn làm gì để sử dụng Art Word Creation Tool?

A. Chèn / Hộp văn bản
B. Bố cục Trang / Cột
C. Chèn / Word Art
D. Chèn / Bảng

Phần 7: Tổ hợp phím để ghi lại trang web là gì?

A. Ctrl + D
B. Ctrl + Ý chí
tất cả các. Ctrl + F
D. Ctrl + Vẽ

Mục 8: Tôi nhấp vào tab nào để chèn hộp văn bản cho văn bản?

Trang Chủ
tôi. sự chèn
tất cả các. nhìn
D. Bố cục trang

II. luyện tập: (20 phút 6 tòa nhà)

Lưu bài đăng dưới dạng: tên sinh viên lớp4.doc (tỉ dụ: Lan4A1.doc)

Câu hỏi 1: (3đ)

Tuân theo mẫu để tạo bảng với các cột Số, Tên, Nữ, Lớp và Ngày sinh.

Lâu đài

tên và họ

Nam nữ

lớp

ngày sinh nhật

câu 2 (3pt): Nhập đoạn thơ sau và phân thành 2 khoảng trắng theo định dạng bên dưới.

Email là gì?

“E-mail” tức là 1 lá thư được truyền qua Internet dưới vẻ ngoài gửi và nhận e-mail phê chuẩn 1 nick. Tôi muốn sử dụng thư

Bạn phải đăng ký 1 nick với nhà hỗ trợ email của riêng bạn.

Đáp án học kì 2 lớp 4 môn Tin học lớp 4 5 học 2021-2022 của Bộ môn Tin học.

I. Lý thuyết: (4,0 điểm, Mỗi câu giải đáp đúng được 0,5 điểm)

kết án

Câu hỏi 1

câu 2

câu 3

câu 4

Câu hỏi 5

câu 6

câu 7

câu 8

giải đáp

tất cả các

Tẩy

tất cả các

Tẩy

tất cả các

tất cả các

Tẩy

II. luyện tập (6 điểm)

Lưu bài đăng dưới dạng: tên sinh viên lớp4.doc (tỉ dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3 điểm)

Hãy tạo 1 bảng với các cột sau: Không, Tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

Lâu đài

tên và họ

Nam nữ

lớp

ngày sinh nhật

Tạo bảng (2 điểm)

Nhập thông tin (1 điểm)

Câu 2 (3 điểm):

Nhập văn bản và chia cột (3 điểm)

>> Tải file kế hoạch học kì 2 môn Tin học lớp 4 về máy để tham khảo!

Xem thêm về bài viết

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022 tổng hợp những tri thức quan trọng, cùng những câu hỏi trắc nghiệm, thực hành cho các em ôn thi học kì 2 thật tốt. Qua đấy, còn có cả đề ôn thi học kì 2 cho các em luyện giải đề, sẵn sàng tri thức cho bài thi cuối học kì 2.
Cùng lúc, cũng giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương học kì 2 môn Tin học 4 cho học trò. Vậy mời thầy cô và các em học trò cùng tải đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 4:
Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 4 học kì 2
Biết cách chèn đoạn văn, bảng biểu từ ứng dụng Word về bài trình chiếu
Biết cách tạo hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh trong trang trình chiếu
Biết giảng giải các hành động của rùa tương ứng với các câu lệnh
Biết cách chỉnh sửa màu sắc của bút vẽ và nét vẽ
Biết sử dụng lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học
Biết ý nghĩa của việc sử dụng câu lệnh lặp và Wait
Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 4 học kì 2
Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung 1 số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, số quy trình trang trình chiếu…
Biết sử dụng các lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để tiến hành phép tính số học theo đề xuất
Câu ôn tập học kì 2 Tin học 4
Câu 1: Để khởi động ứng dụng Word ta tiến hành thao tác nào
a) Nháy chuột vào tượng trưng b) Nháy lưu ban chuột vào tượng trưng c) Nháy chuột vào tượng trưng d) Nháy lưu ban chuột vào tượng trưng
Câu 2: Hãy cho biết trong ứng dụng Word có mấy kiểu căn lề?
a) 1 kiểu b) 2 kiểuc) 3 kiểud) 4 kiểu
Câu 3: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 4: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 5: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnh c) Nháy nút lệnh d) Nháy nút lệnh
Câu 6: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Nháy nút lệnh
Câu 7: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn giữa ta tiến hành thao tác sau.
a) Nháy nút lệnh b) Nháy nút lệnhc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Ed) Câu b) và câu c) đều đúng.
Câu 8: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng 2 lề ta tiến hành thao tác sau.
a) Nháy nút lệnhb) Nháy nút lệnh c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Jd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 9: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề phải ta tiến hành thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Rb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu c) đều đúng.
Câu 10: Trong ứng dụng Word, sau lúc chọn văn bản để căn thẳng lề trái ta tiến hành thao tác sau.
a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Lb) Nháy nút lệnhc) Nháy nút lệnhd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 11: Trong ứng dụng Word, để tạo 1 file mới ta tiến hành thao tác sau:
a) Vào Menu chọn File New b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Nc) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Cd) Câu a) và câu b) đều đúng.
Câu 12: Trong ứng dụng Word, để chọn ô cỡ chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 13: Trong ứng dụng Word, để chọn ô phông chữ ta chọn nút lệnh:
a) Nút lệnh b) Nút lệnh c) Nút lệnh d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 14: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Arial để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 15: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ .VnTime để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
Câu 16: Trong ứng dụng Word, lúc ta chọn phông chữ Vni-Times để có chữ việt ta chọn bảng mã sau:
a) Bảng mã UNICODEb) Bảng mã VNI WINDOWSc) Bảng mã TCVN3(ABC)d) Câu a) và câu b) đều đúng
….
Đề ôn thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học 5 2022
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
Mạch tri thức, kỹ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng điểm và tỉ lệ %
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
TN
TL/ TH
Tổng
TL

1. Thế giới online: Những điều em đã biết, kiếm tìm thông tin tăng lên, ghi lại trang.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới online: Thư điện tử của em, gửi và nhận thư điện tử, quản lí hòm thư điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn bản cùng Microsoft Word:
Đoàn luyện kỹ năng đã biết, tạo và sử dụng bản, văn bản dạng cột, sử dụng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỉ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

6

60%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022

Trường Tiểu học
Họ Và Tên: ………………………………….
Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌC KHỐI 4NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)
Câu 1: Hãy chỉ ra đâu là trình duyệt web?
A. Google ChromeB. ExcelC. Violympic.vnD. Microsoft Word
Câu 2: Trong trang Web, www được viết tắt bởi từ nào? (0.5đ)
A. web word B. world wide webC. web wide webD. trang web
Câu 3: Trong các địa chỉ hòm thư điện tử sau, địa chỉ hòm thư điện tử nào đúng?
[email protected] B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected] D. Đứ[email protected] Câu 4. Thư điện tử có thể gửi cho người nào?
A. Chỉ gửi cho bạn trong trườngB. Tất cả thư điện tử có địa chỉ đúngC. Chỉ gửi cho bạn trong lớpD. Chỉ gửi cho những người quen
Câu 5: Hãy chỉ ra thao tác tạo bảng?
A. Insert/ TableC. Insert/ PictureB. Insert/ Textbox D. Insert/ WordArt
Câu 6: Để sử dụng được phương tiện tạo chữ nghệ thuật em tiến hành thao tác nào?
A. Insert/ Text BoxB. Page Layout/Columns C. Insert/ WordArtD. Insert/ Table
Câu 7: Tổ hợp phím để ghi lại 1 trang web là phím nào?
A. Ctr +DB. Ctr + SC. Ctr + FD. Ctrl + V
Câu 8: Để chèn 1 Text Box cho văn bản nhấp chuột vào Tab nào?
A. Home B. InsertC. ViewD. Page Layout
II. Thực hành: (20 phút 6đ)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Tỉ dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn sau đây rồi chia 2 cột theo mẫu dưới đây.
Thư điện tử là gì?
“Thư điện tử” là thư tín được truyền đi trên hệ thống mạng Internet dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư phê chuẩn 1 nick. Muốn sử dụng thư
điện tử bạn cần đăng ký với nhà hỗ trợ thư điện tử 1 nick cho riêng mình.
Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4 5 2021 – 2022
I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)
Lưu bài với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Tỉ dụ: Lan4A1.doc)
Câu 1: (3đ)
Em hãy tạo 1 bảng theo mẫu gồm các cột: STT, Họ và tên, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)
Nhập thông tin (1 điểm)
Câu 2 (3đ):
Gõ văn bản và chia cột (3 điểm)
>> Tải file để tham khảo toàn thể Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 4!

#Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #5


  • #Đề #cương #ôn #tập #học #kì #môn #Tin #học #lớp #5
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button