Đáp án cuộc thi Tìm hiểu về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Công nhân, Công đoàn năm 2022

Đáp án cuộc thi Mày mò về chủ trương, chế độ mới của Đảng và Nhà nước đối với công đoàn và tổ chức công đoàn 5 2022. Kỷ niệm Tháng Người lao động, an toàn vệ sinh lao động 5 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã tổ chức. Cuộc thi online “Mày mò chủ trương, chế độ mới của Đảng và Nhà nước về công đoàn 5 2022”. Đề và đáp án cuộc thi đã được Mobitool cập nhật và đăng tải trong bài viết dưới đây, mời độc giả cùng tham khảo.

Mày mò về chủ trương, chế độ mới của Đảng và Nhà nước đối với công nhân và tổ chức công đoàn 5 2022.

1. Quy tắc cạnh tranh

– Giờ đăng ký: Cuộc thi từ khi 7:00 sáng ngày 2 tháng 5 5 2022 tới 11 giờ 59 phút ngày 20 tháng 5 5 2022.

– Nhân vật tham dự là:

 • Sum vầy, công chức, nhân viên, công nhân các đơn vị quản lý Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam.
 • Sum vầy, cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân các công đoàn cơ sở Trung ương đóng trên khu vực tỉnh, tư nhân trong và ngoài tỉnh, tư nhân ở nước ngoài chăm lo cho công nhân, Liên đoàn lao động Việt Nam (sum họp tham dự).

– Mục tiêu của cuộc thi: cổ vũ công dân về chủ trương, chế độ của Đảng đối với công nhân và tổ chức công đoàn để các chủ trương, chế độ ấy được tiến hành tốt theo quy định của luật pháp.

– Truy cập link sau để tham dự cuộc thi. https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-chu-truong-chinh-sach-moi-cua-dang-nha-nuoc-ve-cong-nhan-cong- doan-nam-2022-27163

2. Nhiều câu giải đáp Nhiều câu hỏi Mày mò về các chủ trương và chế độ mới đối với công nhân và công đoàn vào 5 2022.

Đây là hình ảnh trang web chính thức của cuộc thi.
Đây là hình ảnh trang web chính thức của cuộc thi.

Câu 1: Nghị quyết số 1 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 02-NQ / TW được phát hành lúc nào?

 • đi. Ngày 12 tháng 5 5 2021
 • tôi. Ngày 6 tháng 12 5 2021
 • C. Ngày 7 tháng 12 5 2021
 • D. Ngày 8 tháng 12 5 2021.

Câu 02: Nghị quyết số 12 ngày 12 tháng 6 5 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới. 1 trong 5 chủ trương của 02-NQ / TW là gì?

 • A. Xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam lớn mạnh góp phần quan trọng vào công việc xây dựng đảng.
  trong lành và lớn mạnh.
 • B. Xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam lớn mạnh là góp phần quan trọng vào công việc xây dựng đảng
  Và 1 hệ thống chính trị lớn mạnh.
 • C. Xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam lớn mạnh góp phần quan trọng vào công việc xây dựng Đảng;
  Kiện toàn hệ thống chính trị, khối đại kết đoàn toàn dân.
 • D. Xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam lớn mạnh góp phần quan trọng vào công việc xây dựng Đảng;
  Đẩy mạnh quyền đại kết đoàn toàn dân và giữ vững hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi 03: Người lao động tự tiện nghỉ việc theo quy định của Bộ luật lao động 2019 là bao lăm ngày trong thời hạn 365 ngày thì sẽ bị xử lý kỷ luật?

 • đi. 20 ngày
 • tôi. 25 ngày
 • tất cả các. 30 ngày
 • D. 35 ngày.

Câu hỏi 04: Người lao động có thể ký bao lăm giao kèo lao động theo Luật lao động 5 2019?

 • đi. 01 Giao kết giao kèo lao động
 • tôi. Ký 02 giao kèo lao động
 • tất cả các. Đã ký kết dưới 03 giao kèo lao động
 • D. Dù rằng có thể giao ước nhiều giao kèo lao động với nhiều người sử dụng lao động,
  Nó phải bảo đảm tiến hành đầy đủ nội dung của giao kèo.

Câu 05: Nghị quyết số 5 ngày 05/11/2021. 02 Chương trình tiến hành số 05 ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiến hành NQ / TW. 09-CTr / TU 1 trong các nhóm công tác và biện pháp / 02. 6/2021 Tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới sẽ có gì chuyển biến?

 • đi. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn
 • tôi. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn
 • C. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn
 • D. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức và hoạt động của nhân dân.
  tập đoàn.

Câu 06: Nghị quyết số 12 về đổi mới tổ chức bộ máy ngày 12/6/2021. 02-NQ / TW tiến hành Chương trình số 5 5 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. 09-CTr / TU và các giải pháp hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, có bao lăm thử thách mập và biện pháp đề ra?

 • A. 7 nhóm nhiệm vụ và biện pháp
 • B. 8 nhóm nhiệm vụ và biện pháp
 • C. Chín nhóm nhiệm vụ và biện pháp
 • D. Mười nhóm nhiệm vụ và biện pháp.

Câu hỏi 07: Theo quy định của Luật lao động 2019, số ngày cộng dồn nhưng mà công nhân tình nguyện thôi việc trong thời hạn 30 ngày có bị xử lý kỷ luật đuổi việc ko?

 • đi. Ngày 03
 • tôi. Ngày 05
 • tất cả các. Ngày 08
 • D. 10 ngày.

Câu 08: Nghị quyết số 02-NQ / TW ngày 06 tháng 12 5 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới và tiêu chí cố gắng tới 5 2030?

 • A. Phấn đấu ít ra 80% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn phải đạt chữ ký.
  thỏa ước lao động số đông.
 • B. Cố gắng ký kết ít ra 85% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn;
  thỏa ước lao động số đông.
 • C. Cố gắng được các đơn vị có trên 90% tổ chức công ty và công đoàn ký kết
  thỏa ước lao động số đông.
 • D. Phấn đấu ít ra 95% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết.
  thỏa ước lao động số đông.

Câu hỏi 09: Những hành vi nào bị ngăn cấm trong xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Luật lao động 5 2019?

 • đi. Hành vi xâm phạm tới sức khoẻ, danh dự, tính mệnh, danh dự và phẩm giá của công nhân
 • B. Giảm tiền phạt, tiền công thay cho xử lý kỷ luật lao động
 • tất cả các. Xử lý kỷ luật lao động đối với công nhân vi phạm ko chấp thuận
  quy định trong nội quy lao động
 • D. Trong cả 3 trường hợp trên

Câu hỏi 10: Luật Lao động 2019 quy định về lao động nữ làm công tác khó nhọc, nguy nan, độc hại lúc mang thai thì người sử dụng lao động có được công bố khuyến mại về bằng cấp sau này ko?

 • A. Được người sử dụng lao động chuyển sang công tác nhẹ nhõm và an toàn hơn
 • tôi. Được chủ lao động chuyển sang công tác an toàn hơn
 • tất cả các. Giảm 1 giờ mỗi ngày nhưng mà ko bị cắt lương
 • D. Cả 3 câu giải đáp trên đều đúng.

Câu 11: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định công nhân có quyền:

 • đi. Khước từ làm việc nếu thấy rõ ràng, dọa nạt trực tiếp tới tính mệnh, sức khỏe trong giai đoạn tiến hành công tác.
 • tôi. Đơn phương kết thúc giao kèo lao động
 • C. bãi công
 • D. Tất cả các câu giải đáp trên.

Câu 12: Người lao động có phận sự gì theo Luật lao động 5 2019?

 • A. Thực hiện giao kèo lao động, thoả ước số đông và các thoả ước hợp lí khác.
 • B. Tuân thủ kỷ luật lao động và nội quy lao động. Tuân thủ sự điều hành, quản lý và giám sát của người sử dụng lao động.
 • tất cả các. Tuân thủ Luật lao động, Luật việc làm, Luật giáo dục nghề nghiệp, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm việc làm và Luật an toàn vệ sinh lao động.
 • D. Cả 3 điều trên.

Câu 13: Nghị quyết số 12 về đổi mới tổ chức bộ máy ngày 12/6/2021. 02-NQ / TW tiến hành Chương trình số 5 5 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. 09-CTr / TU và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và tiêu chí cố gắng tới 5 2025 là gì?

 • A. Chúng tôi phấn đấu bảo đảm hơn 70% doanh nghiệp, đơn vị có công đoàn ký thỏa ước lao động số đông.
 • B. Cố gắng bảo đảm ít ra 75% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động số đông.
 • C. Cố gắng bảo đảm ít ra 80% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động số đông.
 • D. Cố gắng bảo đảm ít ra 85% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động số đông.

Câu 14: Chỉ thị số 14 ngày 14 tháng 6 5 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo việc làm, tăng lên đời sống và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân được ủy quyền Bộ Công Thương. 16 / CT-TTg. ?

 • A. Đẩy mạnh rà soát, kiểm tra việc tiến hành chế độ luật pháp lao động đối với công nhân.
 • B. Đẩy mạnh rà soát, kiểm tra việc tiến hành chế độ, luật pháp về lao động, việc làm, tiền công và bảo hiểm xã hội của công nhân.
 • C. Đẩy mạnh rà soát, kiểm tra việc tiến hành chế độ, luật pháp về lao động, việc làm, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động của công nhân;
 • D. Đẩy mạnh rà soát, kiểm tra việc tiến hành chế độ luật pháp về lao động, việc làm, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo quyền và ích lợi hợp lí của công nhân.

Câu hỏi 15: Chỉ thị số 14 ngày 14 tháng 6 5 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo việc làm, tăng lên đời sống và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân được ủy quyền Bộ Công Thương. 16 / CT-TTg. Điều trị y tế?

 • đi. Thông tin về suất ăn ca của người lao động cụm công nghiệp, khu chế xuất
 • tôi. Xây dựng quy định về mức calo để bảo đảm chừng độ dinh dưỡng và nuôi dưỡng cho công nhân chi tiết.
 • C. Phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam xây dựng mẫu hình tăng lên sức khỏe tại nơi làm việc thích hợp với đặc trưng công tác.
 • D. Cả 3 phương án trên.

Câu 16: Nghị quyết số 12 tháng 6 5 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động. 02-NQ / TW tiến hành Chương trình số 5 5 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam. 09-CTr / TU Hành động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nhằm hướng đến tiêu chí 2045?

 • A. 95% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động số đông.
 • B. 97% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động số đông.
 • C. 99% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động số đông.
 • D. 100% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động số đông.

Q17: Luật Lao động 2019 có quy định thời kì tạm dừng việc của công nhân ko được quá bao lăm ngày ko?

 • đi. Trong vòng 10 ngày, trong trường hợp đặc thù trong khoảng 70 ngày
 • tôi. Trong vòng 15 ngày, trong trường hợp đặc thù trong khoảng 90 ngày
 • tất cả các. Trong vòng 20 ngày, trong trường hợp đặc thù trong khoảng 100 ngày
 • la. Trong vòng 25 ngày, trong trường hợp đặc thù trong khoảng 120 ngày

Câu 18: Nghị quyết số 12 tháng 6 5 2021. 02-NQ / TW đổi mới tổ chức và Hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới như thế nào?

 • A. Xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam lớn mạnh, bao trùm, có bản lĩnh hòa giải, khắc phục các vấn đề và hoạt động tốt trong tình hình mới.
 • B. Là nền móng chính trị – xã hội chắc chắn của Đảng và Nhà nước. Trong lúc giữ vững quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với Nhà nước, giữa giai cấp người lao động với giai cấp người lao động, nó tiến hành tốt vai trò là cầu nối.
 • C. Xứng đáng biến thành tổ chức đại diện mập nhất là trung tâm tập trung, kết đoàn của giai cấp người lao động và công nhân cả nước. Góp phần xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam tiên tiến, lớn mạnh, đi đầu tiến hành các nhiệm vụ tăng trưởng nhanh và vững bền của quốc gia.
 • D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 19: Những hành vi nào bị ngăn cấm theo Bộ luật lao động 2019?

 • đi. phân biệt đối xử với công tác
 • tôi. Lạm dụng người lao động, hãm hiếp lao động
 • tất cả các. quấy nhiễu dục tình ở nơi làm việc
 • D. Cả 3 phương án trên.

Câu 20: Nghị quyết số 02-NQ / TW ngày 12 tháng 6 5 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới và tiêu chí cố gắng tới 5 2025?

 • A. Số đông các công ty có 25 người lao động, và nhiều hơn nữa người lao động có công đoàn.
 • tôi. Số đông các công ty có từ 20 lao động trở lên đều có công đoàn.
 • tất cả các. Số đông các công ty có từ 15 người lao động trở lên trong 1 công đoàn.
 • D. Số đông các công ty có từ mười người lao động trở lên trong 1 công đoàn.

Câu hỏi 21: Bạn nghĩ có bao lăm người tham dự cuộc thi này?
(Câu giải đáp là 1 số (tỉ dụ: “2384”).

Mong rằng bài viết này sẽ giúp độc giả đạt được kết quả tốt trong cuộc thi mày mò chủ trương, chế độ luật pháp mới đối với công nhân và tổ chức công đoàn. Xem thông tin có lợi khác trong phần Tài liệu của Dữ liệu mập.

Người giới thiệu:

 • Đáp án cuộc thi Mày mò các quy định của luật pháp về đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động
 • Đáp án cuộc thi Biển đảo Việt Nam Hải Phòng vươn ra biển mập.
 • Mày mò về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp ở Thành phố vào 5 2022.

Xem thêm về bài viết

Đáp án cuộc thi Mày mò về chủ trương, chế độ mới của Đảng, Nhà nước về Người lao động, Công đoàn 5 2022

Đáp án cuộc thi Mày mò về chủ trương, chế độ mới của Đảng, Nhà nước về Người lao động, Công đoàn 5 2022. Hưởng ứng tháng Người lao động, tháng An toàn vệ sinh lao động 2022, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi trưc tuyến “Mày mò về chủ trương, chế độ mới của Đảng, Nhà nước về Người lao động, Công đoàn 5 2022”. Câu hỏi và đáp án cuộc thi đã được Mobitool cập nhật và đăng tải tại bài viết dưới đây, mời độc giả tham khảo.
Mày mò về chủ trương, chế độ mới của Đảng, Nhà nước về Người lao động, Công đoàn 5 2022.1. Thể lệ cuộc thi
– Thời gian tham dự: Cuộc thi từ khi 07h00 ngày 02/05/2022 tới 23h59 ngày 20/05/2022.
– Nhân vật dự thi bao gồm:
Sum vầy, công chức, nhân viên, công nhân, các đơn vị quản lý LĐLĐ tỉnh Quảng Nam.
Sum vầy, công chức, nhân viên, công nhân công đoàn cơ sở Trung ương đóng trên khu vực tỉnh, các tư nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh, ở nước ngoài ân cần về người lao động, Công đoàn Việt Nam (nhóm nhân vật khác).(trừ thành viên ban tổ chức và thành phần trực tiếp tham dự vào tổ chức cuộc thi).
– Chỉ tiêu cuộc thi: khuyến khích công dân ở mày mò về chủ trương, chế độ của Đảng về người lao động, công đoàn, qua ấy tiến hành tốt những chủ trương, chế độ theo quy định của luật pháp.
– Để tham dự thi, các bạn truy cập đường link sau đây: https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-chu-truong-chinh-sach-moi-cua-dang-nha-nuoc-ve-cong-nhan-cong-doan-nam-2022-27163
2. Đáp án trắc nghiệm Mày mò về chủ trương, chế độ mới về Người lao động, Công đoàn 5 2022
Hình ảnh trang web chính thức của cuộc thi.Câu 1: Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới được ban hành vào tháng ngày 5 nào?
A. 12/5/2021
B. 12/6/2021
C. 12/7/2021
D. 12/8/2021.
Câu 02: 1 trong 05 ý kiến lãnh đạo trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là?
A. Xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảngtrong sạch, lớn mạnh.
B. Xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảngvà hệ thống chính trị lớn mạnh.
C. Xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng vàhệ thống chính trị, đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân.
D. Xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng vàhệ thống chính trị, đẩy mạnh khối đại kết đoàn toàn dân và bảo vệ cơ chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 03: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định công nhân tự tiện bỏ việc bao lăm ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày sẽ bị kỷ luật đuổi việc?
A. 20 ngày
B. 25 ngày
C. 30 ngày
D. 35 ngày.
Câu 04: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định công nhân được giao ước mấy giao kèo lao động?
A. Được giao ước 01 giao kèo lao động
B. Được giao ước 02 giao kèo lao động
C. Được giao ước ko quá 03 giao kèo lao động
D. Có thể giao ước nhiều giao kèo lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưngphải bảo đảm tiến hành đầy đủ các nội dung đã giao ước.
Câu 05: 1 trong các nhóm nhiệm vụ, biện pháp của Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiến hành Nghị quyết số 02 NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là?
A. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn
B. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn
C. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn
D. Đẩy mạnh sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động côngđoàn.
Câu 06: Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiến hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đề ra bao lăm nhóm nhiệm vụ, biện pháp chủ chốt?
A. 7 nhóm nhiệm vụ, biện pháp
B. 8 nhóm nhiệm vụ, biện pháp
C. 9 nhóm nhiệm vụ, biện pháp
D. 10 nhóm nhiệm vụ, biện pháp.
Câu 07: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định công nhân tự tiện bỏ việc bao lăm ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày sẽ bị kỷ luật đuổi việc?
A. 03 ngày
B. 05 ngày
C. 08 ngày
D. 10 ngày.
Câu 08: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra tiêu chí tới 5 2030 là?
A. Phấn đấu 80% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết đượcthoả ước lao động số đông.
B. Phấn đấu 85% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết đượcthoả ước lao động số đông.
C. Phấn đấu 90% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết đượcthoả ước lao động số đông.
D. Phấn đấu 95% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết đượcthoả ước lao động số đông.
Câu 09: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định, hành vi nào bị ngăn cấm lúc xử lý kỷ luật lao động?
A. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mệnh, uy tín, phẩm giá của công nhân
B. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
C. Xử lý kỷ luật lao động đối với công nhân có hành vi vi phạm ko được quyđịnh trong nội quy lao động
D. Cả 3 trường hợp trên
Câu 10: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công tác khó nhọc, độc hại, nguy nan lúc mang thai có công bố cho người sử dụng lao động sẽ thừa hưởng cơ chế dành đầu tiên nào trong các cơ chế sau?
A. Được người sử dụng lao động chuyển sang làm công tác nhẹ hơn, an toàn hơn
B. Được người sử dụng lao động chuyển sang làm công tác an toàn hơn
C. Được cắt bớt 01 giờ làm việc hằng ngày nhưng mà ko bị cắt giảm tiền công
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 11: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định, công nhân có quyền nào dưới đây:
A. Khước từ làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng dọa nạt trực tiếp tới tính mệnh, sức khỏe trong giai đoạn tiến hành công tác
B. Đơn phương kết thúc giao kèo lao động
C. Bãi công
D. Tất cả đáp án trên.
Câu 12: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định công nhân có những phận sự gì?
A. Thực hiện giao kèo lao động, thỏa ước lao động số đông và thỏa thuận hợp lí khác.
B. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; làm theo sự điều hành, quản lý, giám sát của người sử dụng lao động
C. Thực hiện quy định của luật pháp về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.
D. Cả 3 trường hợp trên.
Câu 13: Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiến hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra tiêu chí tới 5 2025 là?
A. Phấn đấu 70% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
B. Phấn đấu 75% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
C. Phấn đấu 80% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
D. Phấn đấu 85% trở lên các công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
Câu 14: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm vững bền, tăng lên mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động lao động, ủy quyền Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội?
A. Đẩy mạnh thanh tra, rà soát việc tiến hành chế độ luật pháp về lao động đối với người lao động lao động.
B. Đẩy mạnh thanh tra, rà soát việc tiến hành chế độ luật pháp về lao động, việc làm, tiền công, bảo hiểm xã hội của người lao động lao động.
C. Đẩy mạnh thanh tra, rà soát việc tiến hành chế độ luật pháp về lao động, việc làm, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động của người lao động lao động.
D. Đẩy mạnh thanh tra, rà soát việc tiến hành chế độ luật pháp về lao động, việc làm, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm quyền, ích lợi chính đáng của người lao động lao động.
Câu 15: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm việc làm vững bền, tăng lên mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động lao động, ủy quyền Bộ Y tế?
A. Chỉ dẫn bữa ăn ca cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất
B. Xây dựng quy chuẩn định mức calo bảo đảm dinh dưỡng, mức bồi dưỡng đối với các nhân vật lao động đặc trưng
C. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng các mẫu hình tăng lên sức khỏe tại nơi làm việc thích hợp với đặc trưng của các đơn vị quản lý nghề.
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 16: Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiến hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra tiêu chí tới 5 2045 là?
A. 95% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
B. 97% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
C. 99% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
D. 100% công ty, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động số đông.
Câu 17: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định thời hạn tạm đình chỉ công tác của công nhân ko quá bao lăm ngày?
A. Không được quá 10 ngày, trường hợp đặc thù ko được quá 70 ngày
B. Không được quá 15 ngày, trường hợp đặc thù ko được quá 90 ngày
C. Không được quá 20 ngày, trường hợp đặc thù ko được quá 100 ngày
D. Không được quá 25 ngày, trường hợp đặc thù ko được quá 120 ngày
Câu 18: Chỉ tiêu tổng quát của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là?
A. Xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh toàn diện, có năng lực thích nghi và khắc phục các vấn đề đặt ra, tiến hành tốt tính năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
B. Là cơ sở chính trị – xã hội chắc chắn của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ khăng khít giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp người lao động, công nhân.
C. Xứng đáng là tổ chức đại diện mập nhất, trung tâm tập trung, kết đoàn giai cấp người lao động và công nhân cả nước; góp phần xây dựng giai cấp người lao động Việt Nam tiên tiến, mập mạnh, là lực lượng đi đầu trong tiến hành nhiệm vụ tăng trưởng nhanh và vững bền quốc gia.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 19: Bộ luật Lao động 5 2019 quy định các hành vi nào bị ngăn cấm trong lĩnh vực lao động?
A. Phân biệt đối xử trong lao động
B. Ngược đãi công nhân, hãm hiếp lao động
C. Quđó rối dục tình tại nơi làm viêc
D. Cả 03 phương án trên.
Câu 20: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đặt ra tiêu chí tới 5 2025 là?
A. Số đông công ty có 25 người lao động, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.
B. Số đông công ty có 20 người lao động, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.
C. Số đông công ty có 15 người lao động, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.
D. Số đông công ty có 10 người lao động, lao động trở lên có tổ chức công đoàn.
Câu 21: Theo bạn, có bao lăm lượt người tham dự cuộc thi này?(Đáp án được giải đáp bằng số, tỉ dụ: “2384”).
Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho độc giả có kết quả tốt trong cuộc thi online Mày mò về chủ trương, chế độ luật pháp mới về người lao động, công đoàn. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Mobitool.
Các bài viết tham khảo:
Đáp án cuộc thi Mày mò quy định luật pháp về Đồng đẳng giới trong lĩnh vực lao động
Đáp án thi Biển đảo Việt Nam Hải Phòng vươn ra biển mập
Đáp án thi Mày mò về công việc an toàn vệ sinh lao động cấp thị thành 5 2022

#Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #về #chủ #trương #chính #sách #mới #của #Đảng #Nhà #nước #về #Công #nhân #Công #đoàn #5


 • #Đáp #án #cuộc #thi #Tìm #hiểu #về #chủ #trương #chính #sách #mới #của #Đảng #Nhà #nước #về #Công #nhân #Công #đoàn #5
 • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button