Công văn 3566/BGDĐT-GDTX 2020 về điều chỉnh nội dung dạy học GDTX

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học GDTX 2020-2021

Công văn 3566/BGDĐT-GDTX ngày 14/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dụng dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT); để thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS và cấp THPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

1.1. Đối với các môn học bắt buộc: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý: căn cứ Chương trình GDTX cấp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 48/2002/QĐ -BGDĐT ngày 27/11/2002 và Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ; Công văn số 6478/GDTX ngày 30/7/2003 hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT, các Sở GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDTX chủ động rà soát và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại mục 1, Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch dạy học từng môn học cho phù hợp với trình độ của học viên và tình hình thực tế của đơn vị.

1.2. Đối với các môn học khuyến khích: Tiếng Anh, Giáo dục Công dân, Công nghệ và Tin học: căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở GDTX chủ động điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng kế hoạch dạy học các môn học khuyến khích theo quy định của Chương trình và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Riêng môn tiếng Anh tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

2. Về kiểm tra, đánh giá học viên

2.1. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung dạy học được hướng dẫn: không dạy; không làm; không thực hiện; không yêu cầu; đọc thêm; khuyến khích học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện.

Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT hiện hành.

…………………………………..

Mời các bạn xem nội dung chi tiết trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được Mobitool VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button