Công thức tính độ lợi của anten 

Công thức tính độ lợi của anten

Đọc thêm về antenna

Công thức tính độ lợi của anten  : G dBi  = 10 LOG 10  (η4πA / λ 2 )

Trong đó,
η = Hiệu Suất
λ = Độ dài bươc sóng
A = Diện tích hiệu dụng của antenna

Trong đó λ = C/f với C= 3×108m/s và f là tần số của antenna (Hz)

Công thức tính độ lợi của anten

Công thức tính độ lợi của anten Độ lợi của ăng-ten là sự kết hợp giữa định hướng của ăng-ten và hiệu suất điện. Độ lợi của ăng-ten dựa trên trên cơ sở Hiệu suất, Độ dài bước sóng và Diện tích hiệu dụng của antenna. Nói cách khác, độ lợi của ăng ten được định nghĩa là tỷ số giữa công suất cần thiết tại đầu vào của một ăng ten tham chiếu không có tổn hao so với công suất được cung cấp cho đầu vào của ăng ten đã cho để tạo ra.

Độ lợi được ký hiệu ‘dB’. ‘DB’ đề cập đến decibel, là đơn vị đo mức độ mất hoặc tăng. Trong độ lợi của anten, độ dài hiệu dụng của anten tỷ lệ với căn bậc hai của độ lợi của anten đối với một tần số và khả năng chống bức xạ cụ thể.

Độ lợi của antenna (dbi) hoặc độ lợi của anten theo một hướng nhất định là lượng năng lượng bức xạ theo hướng đó so với năng lượng mà một anten đẳng hướng sẽ bức xạ theo cùng một hướng khi được điều khiển với cùng một công suất đầu vào.

Ví dụ
Tính Độ lợi của Ăng-ten cho các chi tiết đã cho.
Hiệu suất (η) = 5
Độ dài bước sóng (λ) = 10
A = Diện tích hiệu dụng của antenna (A) = 15

Giải:
Áp dụng Công thức:
dBi  = 10 LOG 10  (η4πA / λ 2 )
Độ lợi của ăng-ten (G dBi ) = 9,74271

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button