Giáo Dục

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng – Toán hình 10

Bài viết này chúng ta cùng ôn lại công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm, từ điểm tới đường thẳng, qua đó vận dụng giải một số bài tập minh họa để các em hiểu rõ cách vận dụng công thức tính này với mobitool nhé !

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng – Toán hình 10
Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng – Toán hình 10

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Cho điểm A(xA; yA) và điểm B(xB; yB), khoảng cách giữa hai điểm này là:

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm
Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

– Cho đường thẳng Δ: Ax + By + C = 0 và điểm M0(x0; y0). Khi đó khoảng cách từ điểm M0 đến đường thẳng Δ là:

khoảng cách giữa 2 điểm
khoảng cách giữa 2 điểm
Tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ
Tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

– Khoảng cách từ điểm M0 đến đường thẳng Δ là độ dài của đoạn thẳng M0H (trong đó H là hình chiếu vuông góc của M0 lên Δ).

Lưu ý: Trong trường hợp đường thẳng Δ chưa viết dưới dạng tổng quát thì đầu tiên ta cần đưa đường thẳng Δ về dạng tổng quát.

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm từ điểm tới đường thẳng qua bài tập minh họa

* Ví dụ 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1;2) và điểm B(-3;4). Tính độ dài đoạn thẳng AB.

* Lời giải:

– Độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa 2 điểm A,B ta có:

công thức tính khoảng cách
công thức tính khoảng cách

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

* Ví dụ 2: Tính khoảng cách từ điểm M(2;-1) đến đường thẳng (Δ): 3x + 4y + 7 = 0.

* Lời giải:

– Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng (Δ) là:

khoảng cách giữa hai điểm
khoảng cách giữa hai điểm

* Ví dụ 3: Tính khoảng cách từ điểm A(0;1) đến đường thẳng (Δ): 4x + 3y = 6

* Lời giải:

– Đường thẳng (Δ): 4x + 3y = 6 ⇔ 4x + 3y – 6 = 0

– Khoảng cách từ điểm A đến (Δ) là:

ct tính khoảng cách giữa 2 điểm
ct tính khoảng cách giữa 2 điểm

* Ví dụ 4: Tính khoảng cách từ điểm M(1;1) đến đường thẳng (Δ) có phương trình tham số: x = 3 + 3t và y = 2 + t.

* Lời giải:

– Ta cần đưa phương trình đường thẳng (Δ) về dạng tổng quát.

– Ta có: (Δ) đi qua điểm A(3;2) và có VTCP Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10 ⇒ VTPT Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

⇒ Phương trình (Δ): 1.(x – 3) – 3(y – 2) = 0 ⇔ x – 3y + 3 = 0

⇒ Khoảng cách từ điểm M(1;1) đến (Δ) là:

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

* Ví dụ 5: Đường tròn (C) có tâm là gốc tọa độ O(0; 0) và tiếp xúc với đường thẳng (Δ): 4x – 3y + 25 = 0. Bán kính R của đường tròn (C) bằng:

* Lời giải:

– Do đường thẳng (Δ) tiếp xúc với đường tròn (C) nên khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng (Δ) chính là bán kính R của đường tròn.

công thức tính khoảng cách giữa hai điểm
công thức tính khoảng cách giữa hai điểm

* Ví dụ 6: Khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng (d1): x – 3y + 4 = 0 và(d2): 2x + 3y – 1 = 0 đến đường thẳng ∆: 3x + y + 16 = 0 bằng:

* Lời giải:

– Trước hết ta cần tìm giao điểm của (d1) và (d2); từ đó tính khoảng cách từ giao điểm này tới (∆).

– Giả sử giao điểm của (d1) và (d2) là A thì tọa độ của A là nghiệm của hệ phương trình:

x – 3y + 4 = 0 và 2x + 3y – 1 = 0

Giải hệ được x = -1 và y = 1 ⇒ A(-1;1)

– Khoảng cách từ điểm A(-1;1) đến đường thẳng ∆: 3x + y + 16 = 0 là:

tìm khoảng cách giữa 2 điểm
tìm khoảng cách giữa 2 điểm

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

* Ví dụ 7: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;1); B(0;3) và C(4;0).

a) Tính chiều dài đường cao AH (H thuộc BC).

b) Tính diện tích tam giác ABC

* Lời giải:

a) Tính chiều dài đường cao AH

– Chiều dài đường cao AH chính là khoảng cách từ A tới đường thẳng BC. Vì vậy ta cần viết phương trình dường thẳng BC từ đó tính khoảng cách từ A tới BC.

– PT đường thẳng BC: Đi qua B(0;3) và có CTCP BC(xC – xB; yC – yB) = (4;-3) nên VTPT là n(3;4).

⇒ PTĐT (BC) là: 3(x – 0) + 4( y – 3) = 0 ⇔ 3x + 4y – 12 = 0

⇒ chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh A chính là khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC:

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

b) Tính diện tích tam giác ABC.

– Ta có: SΔABC = (1/2).AH.BC

– Có độ dài BC là:

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10 Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

– Mà AH = d(A;BC) = 1 (theo câu a)

⇒ SΔABC = (1/2)mobitool.net = (1/2).1.5 = 5/2 =2,5.

Video hướng dẫn tính khoảng cách giữa 2 điểm

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button