Cha mẹ ly hôn phải cấp dưỡng cho con đến bao nhiêu tuổi?

Khi ly hôn, người nào sẽ là người con cái và mức cấp dưỡng nuôi con là bao lăm là băn khoăn của nhiều cặp vợ chồng. Vậy, bác mẹ ly hôn nên mở đầu chu cấp cho con cái ở độ tuổi nào?

1. Cấp dưỡng là gì?

Phụ thuộc là phận sự của 1 người ko chung sống mà có quan hệ hôn nhân, huyết hệ hoặc quyền nuôi con phải tặng tiền hoặc của cải khác để phục vụ các đề nghị cấp thiết nếu người ấy chưa thành thân. Người chưa thành niên, người ko có bản lĩnh lao động thành niên và ko có dụng cụ để tự nuôi mình hoặc người gặp vấn đề, thiếu thốn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 5 2014.

2. Sau lúc ly hôn, bác mẹ có phận sự cấp dưỡng cho con ko?

Trên thực tiễn, thường xảy ra trường hợp bác mẹ ly hôn mà 1 trong 2 hoặc cả 2 đều ko chu cấp cho con cái. Vậy, việc cấp dưỡng nuôi con sau lúc ly hôn có buộc phải ko?

Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình 5 2014 quy định về phận sự và quyền của bác mẹ ko trực tiếp nuôi con sau lúc ly hôn bao gồm các phận sự sau đây:

Cha mẹ ko tự mình nuôi dạy con cái thì có phận sự phải cấp dưỡng cho chúng.

– Người ko trực tiếp nuôi con sau lúc ly hôn có quyền và phận sự thăm con nhưng ko bị người nào can thiệp.

Thành ra, luật pháp đã quy định việc nuôi dạy con cái là phận sự và nghĩa vụ của bác mẹ. Thành ra, phận sự nuôi dưỡng con cái sau lúc ly hôn của bác mẹ là buộc phải. Tuy nhiên, nhiều gia đình ko có bản lĩnh cấp dưỡng cho con cái vì nhiều lý do, và dù có giải pháp cưỡng chế mà việc buộc họ phải cấp dưỡng vẫn rất gieo neo. Hơn nữa, họ còn bị chỉ trích về mặt đạo đức và bị cáo buộc vì hành vi vô nghĩa vụ ko có tình thương với con cái.

3. Sau lúc ly hôn, lúc nào bác mẹ ko cần cấp dưỡng cho con cái?

Về nguyên lý, bác mẹ có nghĩa vụ phân phối con cái. Vậy lúc nào bác mẹ ko còn phải nuôi con? Căn cứ vào Điều 118 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc hoàn thành phận sự cấp dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng của bạn sẽ chấm dứt nếu:

 • Người được giám hộ đã thành niên, có bản lĩnh lao động hoặc có của cải để nuôi mình.
 • Người nhận cấp dưỡng được nhận làm con nuôi.
 • Khi người nộp đơn trực tiếp nâng người nộp đơn
 • Khi 1 người lệ thuộc hoặc người lệ thuộc tạ thế
 • Bên lệ thuộc sau lúc ly hôn;
 • Các trường hợp khác do luật pháp quy định

4. Khi vợ chồng ly hôn, người nào là người chịu nghĩa vụ về con cái?

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 24 Luật Hôn nhân và Gia đình 2015, cấp dưỡng, viết tắt là Luật Hôn nhân và Gia đình, có phận sự tặng tiền hoặc của cải để phục vụ nhu cầu cấp thiết của người ko chung sống. Dù rằng trong cùng 1 gia đình mà họ có quan hệ hôn nhân, huyết hệ hoặc nhận con nuôi.

Ngoài việc hoàn thành quan hệ hôn nhân lúc vợ chồng ly hôn, họ còn xử lý việc phân chia của cải, quyền nuôi con, quyền nuôi con, giáo dục. Nếu thỏa thuận được thì đạt được thỏa thuận, còn nếu ko thỏa thuận được thì khắc phục tại tòa án.

Về việc nuôi con, Điều 82 Khoản 2 Luật Hôn nhân và Gia đình khẳng định như sau.

Cha mẹ ko nuôi con riêng có phận sự cấp dưỡng.

Cùng lúc, người ko tự nuôi con có quyền và phận sự thăm nom con nhưng ko bị can thiệp, cùng lúc có phận sự tôn trọng quyền được sống chung với cha, mẹ của con.

Thành ra, lúc 1 cặp vợ chồng ly hôn Ai ko nuôi con thì có phận sự cấp dưỡng cho con..

5. Cha mẹ ly hôn có phải cấp dưỡng cho con cái tới 5 18 tuổi ko?

Theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và Gia đình, bác mẹ có phận sự cấp dưỡng cho con nếu con ly hôn nhưng ko sống chung với con. Luật cũng quy định rằng trẻ con lệ thuộc là:

– Người chưa thành niên

– Người béo ko có bản lĩnh lao động và ko có dụng cụ để tự nuôi mình

– Người đang gặp vấn đề theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Do ấy, người đã thành niên là người trên 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (Điều 20 BLDS). Người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi (Điều 21 BLDS).

Do ấy, lúc cha hoặc mẹ ko sống với con ly hôn thì phải cấp dưỡng nếu con:

– Dưới 18

– Đủ 18 tuổi và ko có bản lĩnh lao động hoặc ko có của cải để tự nuôi mình.

Cùng lúc, theo Điều 118 Luật Hôn nhân và Gia đình, phận sự này hoàn thành lúc người được bảo vệ từ đủ 18 tuổi trở lên và có bản lĩnh lao động hoặc có của cải để nuôi mình …

Thành ra, lúc bác mẹ ly hôn, người ko sống chung với con biết rằng con phải được cấp dưỡng tới 5 18 tuổi. (trong trường hợp cấp dưỡng nuôi con) hoặc lúc con bạn có thể làm việc hoặc có của cải để tự nuôi mình. (trong những trường hợp khác).

Xem các bài viết khác trong mục Dân sự của mục Hỏi đáp luật pháp.

 • Điều kiện đăng ký thành thân của cảnh sát theo quy định
 • Thủ tục đăng ký thành thân
 • Làm thế nào để khắc phục việc mất giấy đăng ký thành thân, ly hôn?

Xem thêm về bài viết

Cha mẹ ly hôn phải cấp dưỡng cho con tới bao lăm tuổi?

Khi vợ chồng ly hôn thì vấn đề con cái người nào là người nuôi dưỡng và mức cấp dưỡng nuôi con như thế nào là vấn đề nhiều cặp vợ chồng ân cần. Vậy Cha mẹ ly hôn phải cấp dưỡng cho con tới bao lăm tuổi?
1. Cấp dưỡng là gì? 
Cấp dưỡng là việc 1 người có phận sự đóng góp tiền hoặc của cải khác để phục vụ nhu cầu cấp thiết của người ko sống chung với mình nhưng có quan hệ hôn nhân, huyết hệ hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người ấy là người chưa thành niên, người đã thành niên nhưng ko có bản lĩnh lao động và ko có của cải để tự nuôi mình hoặc người gặp vấn đề, túng bấn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
2. Cha mẹ có buộc phải phải cấp dưỡng cho con sau lúc ly hôn ko? 
Trên thực tiễn, ko ít các trường hợp bác mẹ ly hôn mà 1 trong 2 người hoặc cả 2 người đều ko trợ cấp cho con. Vậy, việc trợ cấp cho con sau lúc ly hôn có buộc phải ko?
Theo quy định tại Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình 5 2014 quy định về phận sự, quyền của cha, mẹ ko trực tiếp nuôi con sau lúc ly hôn có phận sự sau:
– Cha, mẹ ko trực tiếp nuôi con có phận sự cấp dưỡng cho con.
– Sau lúc ly hôn, người ko trực tiếp nuôi con có quyền, phận sự thăm nom con nhưng ko người nào được cản trở.
Như vậy, luật pháp quy định cấp dưỡng cho con cái là phận sự và nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ. Do ấy, phận sự cấp dưỡng cho con cái sau lúc bác mẹ ly hôn là buộc phải. Tuy nhiên, nhiều gia đình ko có điều kiện hoặc do nhiều lý do không giống nhau ko trợ cấp cho con cái, mặc dầu có vẻ ngoài cưỡng chế thi hành mà vẫn rất khó để buộc phải họ trợ cấp cho con. Hơn nữa, về mặt đạo đức cũng bị chỉ trích, lên án đối với hành vi ko có nghĩa vụ, ko có tình thương đối với con cái của mình.
3. Trường hợp nào bác mẹ không hề cấp dưỡng cho con sau lúc ly hôn? 
Theo quy định, bác mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái của họ. Vậy tới lúc nào thì bác mẹ không hề cấp dưỡng cho con nữa. Căn cứ vào Điều 118 Luật hôn nhân và gia đình 5 2014 quy định về việc hoàn thành phận sự cấp dưỡng. Nghĩa vụ cấp dưỡng hoàn thành trong các trường hợp sau đây:
Người được cấp dưỡng đã thành niên và có bản lĩnh lao động hoặc có của cải để tự nuôi mình;
Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;
Người cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;
Người cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;
Bên được cấp dưỡng sau lúc ly hôn đã thành thân;
Trường hợp khác theo quy định của luật.
4. Ai là người phải cấp dưỡng cho con lúc vợ chồng ly hôn?
Theo quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình 5 2015, gọi tắt là Luật hôn nhân và gia đình, cấp dưỡng là phận sự đóng góp tiền nong hoặc của cải để phục vụ nhu cầu cấp thiết của người ko sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết hệ hoặc nuôi dưỡng.
Khi 2 vợ chồng ly hôn, ngoài việc hoàn thành quan hệ vợ chồng thì còn khắc phục việc chia của cải, coi ngó, nuôi dưỡng, , giáo dục con cái. Nếu thỏa thuận được thì tiến hành theo thỏa thuận, ko thỏa thuận được thì nhờ Tòa án khắc phục.
Về việc cấp dưỡng con cái, khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình khẳng định:

Cha, mẹ ko trực tiếp nuôi con có phận sự cấp dưỡng cho con

Cùng lúc, người ko trực tiếp nuôi con có quyền, phận sự thăm nom con nhưng ko người nào được cản trở cũng như có phận sự tôn trọng quyền của con được sống chung với người còn lại.
Như vậy, lúc 2 vợ chồng ly hôn, người ko trực tiếp nuôi con có phận sự cấp dưỡng cho con.

5. Cha mẹ ly hôn chỉ phải cấp dưỡng lúc con đủ 18 tuổi?
Căn cứ quy định tại Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình, cha, mẹ lúc ly hôn nhưng ko sống cùng con thì có phận sự cấp dưỡng cho con. Luật này cũng nêu rõ, người con được cấp dưỡng là:
– Người chưa thành niên;
– Người đã thành niên nhưng ko có bản lĩnh lao động và ko có của cải để tự nuôi mình;
– Người gặp vấn đề, túng bấn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
Theo ấy, người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (Điều 20 Bộ luật Dân sự); người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi trở lên (Điều 21 Bộ luật Dân sự).
Như vậy, bác mẹ lúc ly hôn, người ko sống chung với con phải cấp dưỡng lúc con:
– Chưa đủ 18 tuổi;
– Đủ 18 tuổi mà ko có bản lĩnh lao động cũng ko có của cải để tự nuôi sống bản thân.
Cùng lúc, tại Điều 118 Luật hôn nhân và gia đình, phận sự này sẽ hoàn thành nếu người được cấp dưỡng đã đủ 18 tuổi và có bản lĩnh lao động hoặc có của cải để tự nuôi mình…
Như vậy, có thể thấy, lúc bác mẹ ly hôn, người ko sống cộng với con phải cấp dưỡng cho tới lúc con đủ 18 tuổi (với trường hợp cấp dưỡng cho con chưa thành niên) hoặc lúc con có bản lĩnh lao động hoặc có của cải để tự nuôi sống mình (với trường hợp còn lại).
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Dân sự của phần Hỏi đáp luật pháp.
Điều kiện đăng ký thành thân với công an theo quy định
Thủ tục đăng ký thành thân
Mất giấy đăng ký thành thân, khắc phục ly hôn thế nào?

#Cha #mẹ #hôn #phải #cấp #dưỡng #cho #con #tới #bao #nhiêu #tuổi


 • #Cha #mẹ #hôn #phải #cấp #dưỡng #cho #con #tới #bao #nhiêu #tuổi
 • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button