Cảm Biến

Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện cảm

Cảm biến tiệm cận điện cảm (Inductive Proximity Sensor)

Hình: Cấu tạo cảm biến tiệm cận điên cảm Cảm biến tiệm cận điện cảm có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau tương ứng với các ứng dụng khác nhau. Cảm biến tiệm cận điện cảm được dùng để phát hiện các đối tượng là kim loại (loại cảm biến này không phát hiện các đối tượng có cấu tạo không phải là kim loại). * Cấu trúc của cảm biến tiệm cận điện cảm: Gồm 4 phần chính – Cuộn dây và lõi ferit. – Mạch dao động. – Mạch phát hiện. – Mạch đầu ra. * Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện cảm. Cảm biến tiệm cận điện cảm được thiết kế để tạo ra một vùng điện trường, khi một vật bằng kim loại tiến vào khu vực này, xuất hiện dòng điện xoáy (dòng điện cảm ứng) trong vật thể kim loại này. Dòng điện xoáy gây nên sự tiêu hao năng lượng (do điện trở của kim loại) làm ảnh hưởng đến biên độ sóng dao động, đến một trị số nào đó tín hiệu này được ghi nhận. Mạch phát hiện sẽ phát hiện sự thay đổi tín hiệu và tác động để mạch ra lên mức ON. Khi đối tượng rời khỏi khu vực từ trường, sự dao động được tái lập, cảm biến trở lại trạng thái bình thường. Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184, Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua. BALLUFF BES M18MI-PSC80B-S04K BALLUFF BES M08MH1-PSC15B-S04G BALLUFF BES M08MI-PSC15B-S49G BALLUFF BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3 BALLUFF BES 516-3007-G-E4-C-PU-02 BALLUFF BES M08MH1-PSC30B-S49G BALLUFF BES 516-3040-I02-C-PU05 BALLUFF BES M12MF1-PSC10F-S04G BALLUFF BES 516-326-G-E5-C-S4 BALLUFF BES 516-3044-G-E4-C-PU-02 BALLUFF BES M12MI-PSC40B-BV03 BALLUFF BES M08MI-PSC20B-BP02 BALLUFF BES 516-3005-G-E4-C-S49-003 BALLUFF BES M12MI-NSH80B-S04G BALLUFF BES M30MI-PSC15B-S04G BALLUFF BES 516-371-G-E5-C-S49 BALLUFF BES 12-HW-1 BALLUFF BES M18MG1-PSC12B-S04G BALLUFF BES M18MI-PSC50B-S04K BALLUFF BES 516-327-S4-C BALLUFF BES 516-3005-E4-C-PU-02 BALLUFF BES 516-113-S4-c BALLUFF BES M30MI-PSC10B-S04K BALLUFF BES M12MG1-PSC60B-S04G BALLUFF BES M08EE-PSC15B-S04G BALLUFF BES M18MI-PSC80B-BV03 BALLUFF BES 516-3007-G-E5-C-S49 BALLUFF BES 516-346-H2-Y BALLUFF BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 BALLUFF BES 516-133-MO-C-S4-00,2 BALLUFF BES M12EI-PSC40B-S04G-S01 IFM IM511A | IMC4040-CPKG/US/3D/3G IFM IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS IFM II502A | IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D IFM IN511A | IN-3004-BPKG/10M/3D IFM ID002A | IDE2060-FBOA/3D IFM IGB3005-APOG/US-100-DPO IFM IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS AECO SI8-C1 NPN NC AECO SI8-C1 NPN NC H AECO SI8-C1 NPN NC H1 AECO SI8-C1 NPN NC H1 S AECO SI8-C1 NPN NC LC10 AECO SI8-C1 NPN NC LC5 AECO SI8-C1 NPN NC S AECO SI8-C1 NPN NC S LC10 AECO SI8-C1 NPN NC S LC5 AECO SI8-C1 NPN NO AECO SI8-C1 NPN NO H AECO SI8-C1 NPN NO H1 AECO SI8-C1 NPN NO H1 S AECO SI8-C1 NPN NO LC10 AECO SI8-C1 NPN NO LC5 AECO SI8-C1 NPN NO S AECO SI8-C1 NPN NO S LC10 AECO SI8-C1 NPN NO S LC5 AECO SI8-C1 PNP NC AECO SI8-C1 PNP NC H AECO SI8-C1 PNP NC H1 AECO SI8-C1 PNP NC H1 S AECO SI8-C1 PNP NC LC10 AECO SI8-C1 PNP NC LC5 AECO SI8-C1 PNP NC S AECO SI8-C1 PNP NC S LC10 AECO SI8-C1 PNP NC S LC5 AECO SI8-C1 PNP NO AECO SI8-C1 PNP NO H AECO SI8-C1 PNP NO H1 AECO SI8-C1 PNP NO H1 S AECO SI8-C1 PNP NO LC10 AECO SI8-C1 PNP NO LC5 AECO SI8-C1 PNP NO S AECO SI8-C1 PNP NO S LC10 AECO SI8-C1 PNP NO S LC5 AECO SI8-DC2 NPN NC AECO SI8-DC2 NPN NC H AECO SI8-DC2 NPN NC H S AECO SI8-DC2 NPN NC H1 AECO SI8-DC2 NPN NC H1 S AECO SI8-DC2 NPN NC K AECO SI8-DC2 NPN NC LC10 AECO SI8-DC2 NPN NC LC5 AECO SI8-DC2 NPN NC S AECO SI8-DC2 NPN NC S LC10 AECO SI8-DC2 NPN NC S LC5 AECO SI8-DC2 NPN NO AECO SI8-DC2 NPN NO H AECO SI8-DC2 NPN NO H S AECO SI8-DC2 NPN NO H1 AECO SI8-DC2 NPN NO H1 S AECO SI8-DC2 NPN NO K AECO SI8-DC2 NPN NO LC10 AECO SI8-DC2 NPN NO LC5 AECO SI8-DC2 NPN NO S AECO SI8-DC2 NPN NO S LC10 AECO SI8-DC2 NPN NO S LC5 AECO SI8-DC2 PNP NC AECO SI8-DC2 PNP NC H AECO SI8-DC2 PNP NC H S AECO SI8-DC2 PNP NC H1 AECO SI8-DC2 PNP NC H1 S AECO SI8-DC2 PNP NC K AECO SI8-DC2 PNP NC LC10 AECO SI8-DC2 PNP NC LC5 AECO SI8-DC2 PNP NC S AECO SI8-DC2 PNP NC S LC10 AECO SI8-DC2 PNP NC S LC5 AECO SI8-DC2 PNP NO AECO SI8-DC2 PNP NO H AECO SI8-DC2 PNP NO H S AECO SI8-DC2 PNP NO H1 AECO SI8-DC2 PNP NO H1 S AECO SI8-DC2 PNP NO K AECO SI8-DC2 PNP NO LC10 AECO SI8-DC2 PNP NO LC5 AECO SI8-DC2 PNP NO S AECO SI8-DC2 PNP NO S LC10 AECO SI8-DC2 PNP NO S LC5 AECO SI8-DCE3 NPN NC H1 S AECO SI8-DCE3 NPN NC S AECO SI8-DCE3 NPN NC S LC10 AECO SI8-DCE3 NPN NC S LC5 AECO SI8-DCE3 NPN NO H1 S AECO SI8-DCE3 NPN NO S AECO SI8-DCE3 NPN NO S LC10 AECO SI8-DCE3 NPN NO S LC5 AECO SI8-DCE3 PNP NC H1 S AECO SI8-DCE3 PNP NC S AECO SI8-DCE3 PNP NC S LC10 AECO SI8-DCE3 PNP NC S LC5 AECO SI8-DCE3 PNP NO H1 S AECO SI8-DCE3 PNP NO S AECO SI8-DCE3 PNP NO S LC10 AECO SI8-DCE3 PNP NO S LC5 AECO SI8-N1 AECO SI8-N1 H1 AECO SI8-N1 LC10 AECO SI8-N1 LC5 AECO SI8-NE2 AECO SI8-NE2 H1 AECO SI8-NE2 LC10 AECO SI8-NE2 LC5 AUTONICS PRDT12-4□O AUTONICS PRDT12-4□C AUTONICS PRDT12-4□O-V AUTONICS PRDT12-4□C-V AUTONICS PRDLT12-4□O AUTONICS PRDLT12-4□C AUTONICS PRDLT12-4□O-V AUTONICS PRDLT12-4□C-V AUTONICS PRDWT12-4□O AUTONICS PRDWT12-4□C AUTONICS PRDWT12-4□O-I AUTONICS PRDWT12-4□C-I AUTONICS PRDWT12-4□O-IV AUTONICS PRDWT12-4□C-IV  AUTONICS PRDT12-8□O AUTONICS PRDT12-8□C AUTONICS PRDT12-8□O-V AUTONICS PRDT12-8□C-V AUTONICS PRDLT12-8□O AUTONICS PRDLT12-8□C AUTONICS PRDLT12-8□O-V AUTONICS PRDLT12-8□C-V AUTONICS PRDWT12-8□O AUTONICS PRDWT12-8□C AUTONICS PRDWT12-8□O-I AUTONICS PRDWT12-8□C-I AUTONICS PRDWT12-8□O-IV AUTONICS PRDWT12-8□C-IV  AUTONICS PRDT18-7□O AUTONICS PRDT18-7□C AUTONICS PRDT18-7□O-V AUTONICS PRDT18-7□C-V AUTONICS PRDLT18-7□O AUTONICS PRDLT18-7□C AUTONICS PRDLT18-7□O-V AUTONICS PRDLT18-7□C-V AUTONICS PRDWT18-7□O AUTONICS PRDWT18-7□C AUTONICS PRDWT18-7□O-I AUTONICS PRDWT18-7□C-I AUTONICS PRDWT18-7□O-IV AUTONICS PRDWT18-7□C-IV AUTONICS PRDWLT18-7□O-IV AUTONICS PRDWLT18-7□C-IV AUTONICS PRDT18-14□O AUTONICS PRDT18-14□C AUTONICS PRDT18-14□O-V AUTONICS PRDT18-14□C-V AUTONICS PRDLT18-14□O AUTONICS PRDLT18-14□C AUTONICS PRDLT18-14□O-V AUTONICS PRDLT18-14□C-V AUTONICS PRDWT18-14□O AUTONICS PRDWT18-14□C AUTONICS PRDWT18-14□O-I AUTONICS PRDWT18-14□C-I AUTONICS PRDWT18-14□O-IV AUTONICS PRDWT18-14□C-IV AUTONICS PRDWLT18-14□O-IV AUTONICS PRDWLT18-14□C-IV AUTONICS PRDT30-15□O AUTONICS PRDT30-15□C AUTONICS PRDT30-15□O-V AUTONICS PRDT30-15□C-V AUTONICS PRDLT30-15□O AUTONICS PRDLT30-15□C AUTONICS PRDLT30-15□O-V AUTONICS PRDLT30-15□C-V AUTONICS PRDWT30-15□O AUTONICS PRDWT30-15□C AUTONICS PRDWT30-15□O-I AUTONICS PRDWT30-15□C-I AUTONICS PRDWT30-15□O-IV AUTONICS PRDWT30-15□C-IV AUTONICS PRDT30-25□O AUTONICS PRDT30-25□C AUTONICS PRDT30-25□O-V AUTONICS PRDT30-25□C-V AUTONICS PRDLT30-25□O AUTONICS PRDLT30-25□C AUTONICS PRDLT30-25□O-V AUTONICS PRDLT30-25□C-V AUTONICS PRDWT30-25□O AUTONICS PRDWT30-25□C AUTONICS PRDWT30-25□O-I AUTONICS PRDWT30-25□C-I AUTONICS PRDWT30-25□O-IV AUTONICS PRDWT30-25□C-IV Lưu ý: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tối không hổ trợ được bạn, công ty chúng tối chuyên tư vấn giải pháp mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước, hãy đến với chúng tối để có giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn. Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button