Thứ Ba, Tháng Tư 20, 2021

Transistor

Transistor hay tranzito là một loại linh kiện bán dẫn chủ động, thường được sử dụng như một phần tử khuếch đại hoặc một khóa điện tử. Transistor nằm trong khối đơn vị cơ bản tạo thành một cấu trúc mạch ở máy tính điện tử và tất cả các thiết bị điện tử hiện đại khác

Nghiên Cứu Thêm

Sạc pin ni cd

Hàm truyền bộ lọc thông thấp

Bộ lọc thông thấp Butterworth bậc ba

Thiết kế bộ lọc Butterworth

Điện Tử Đáng Chú Ý