Thứ Ba, Tháng Tư 20, 2021

Cảm Biến

Cảm biến là bộ chuyển đổi thì nhận  phản hồi tín hiệu hoặc kích thích từ một hệ thống vật lý.

Nghiên Cứu Thêm

Điện Tử Đáng Chú Ý