Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021
Home Antenna

Antenna

Hướng dẫn này nhằm cung cấp cho người đọc mô tả chi tiết về các Antenna được sử dụng trong hệ thống thông tin liên lạc. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ có thể tính toán các thông số của Antenna và quyết định Antenna nào phù hợp với loại ứng dụng nào và tại sao

Các loại ăng ten

Vector Poynting

Nghiên Cứu Thêm

Điện Tử Đáng Chú Ý