Cách tính thời gian sạc đầy pin đơn giản

0
94

Cách tính thời gian sạc đầy pin

Cách tính thời gian sạc đầy pin dưới đây là công thức tính dòng điện và thời gian sạc pin đơn giản với ví dụ đã giải về pin axit chì 120Ah.

 Cách tính thời gian sạc đầy pin đơn giản

Đây là công thức tính thời gian sạc của pin axit chì.

Thời gian sạc của pin = Ah của pin / Dòng sạc

T = Ah / A

Ở đây :

  • T = Giờ thời gian.
  • Ah = Định mức Ampe giờ của pin
  • A = Dòng điện tính bằng Ampe

Bài viết liên quan:  Sự khác biệt giữa pin và tụ điện

Thí dụ:

Giả sử đối với pin 120 Ah:

Trước hết, chúng tôi sẽ tính toán dòng sạc cho pin 120 Ah. Như chúng ta biết rằng dòng sạc phải bằng 10% đánh giá Ah của pin .

Vì thế,

Dòng sạc cho Pin 120Ah = 120 Ah x (10/100) = 12 Ampe.

Nhưng do một số tổn thất, chúng tôi có thể sử dụng 12-14 Ampe cho mục đích sạc pin thay vì 12 Amp.

Giả sử chúng tôi sử dụng 13 Amp cho mục đích sạc,

sau đó,

Thời gian sạc cho ắc quy 120Ah = 120/13 = 9.23 giờ.

Nhưng đây là một trường hợp lý tưởng…

Thực tế đã ghi nhận rằng 40% tổn thất xảy ra trong trường hợp sạc pin.

Khi đó 120 x (40/100) = 48… .. (120Ah x 40% tổn thất)

Do đó, 120 + 48 = 168 Ah (120 Ah + Mất mát)

Hiện tại Thời gian sạc của pin = Ah / Dòng sạc

Đưa các giá trị :

168/13 = 12,92 hoặc 13 giờ (trong trường hợp thực)

Do đó, pin 120Ah sẽ mất 13 giờ để sạc đầy trong trường hợp dòng sạc yêu cầu 13A .

Công thức tính dung lượng pin

Dung lượng pin tính bằng mAh = (Thời lượng pin tính bằng giờ x Dòng tải tính bằng Amp) / 0,7

Dung lượng pin = (Giờ x Amp) / Thời gian chạy%

Ở đây :

  • Dung lượng pin = tính bằng mAH (mili Ampe giờ)
  • Thời lượng pin = tính bằng Giờ
  • Dòng tải = Mức tiêu thụ của thiết bị tính bằng Ampe
  • 0,7 = Tuổi thọ chu kỳ pin (Thời gian chạy)

Lưu ý: Trong trường hợp lý tưởng, công thức tính dung lượng pin sẽ là;

Dung lượng pin = Tuổi thọ pin trong giờ x Ampe pin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here