Thủ Thuật

Cách gỡ bỏ bloatware khỏi Windows 10 nhanh chóng, dễ dàng

Windows 10 Debloater và nhiều chương trình khác có thể giúp bạn loại bỏ bloatware “cứng đầu” trên hệ thống. Hãy cùng Mobitool tìm hiểu những cách xóa bloatware Windows 10 đơn giản dành cho tất cả mọi người nhé!

Bloatware có lẽ là thuật ngữ không còn xa lạ với người thường xuyên dùng máy tính. Về cơ bản, chúng là những phần mềm được cài sẵn trên PC để quảng cáo cho sản phẩm của nhà sản xuất. Bloatware có thể hữu dụng hoặc không, thậm chí có thể bạn không bao giờ cần tới chúng. Trong trường hợp này, bloatware thật sự đang làm hao phí tài nguyên lưu trữ quý báu của bạn phải không?

Thực tế, bạn có thể gỡ cài đặt bloatware để Win 10 có nhiều dung lượng trống và hoạt động nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không thể gỡ bloatware theo cách bình thường bởi đây là sản phẩm liên kết giữa đối tác và Microsoft. Bạn không thể gỡ bỏ những app sau:

  • Contact Support
  • Cortana
  • Microsoft Edge
  • Windows Feedback

Với những chương trình bloatware còn lại, bạn có thể làm theo các cách dưới đây để chúng biến mất khỏi PC.

Gỡ cài đặt theo cách truyền thống

Bạn có thể xóa bloatware như Microsoft Money, News,Sports… bằng tính năng Uninstall trên Windows 10 như sau:

1. Click logo Windows ở góc dưới bên trái.

2. Xác định vị trí chương trình bạn muốn gỡ cài đặt, rồi click chuột phải vào nó.

Tìm bloatware muốn gỡ

3. Click Uninstall và xác thực gỡ cài đặt.

Tích nút Uninstall để gỡ bloatware

PowerShell

Windows PowerShell là một shell hay UI được phát triển bởi Microsoft để tự động hóa nhiệm vụ và quản lý cấu hình. Chúng ta có thể dùng PowerShell để loại bỏ bloatware theo 2 cách khác nhau.

Ẩn ứng dụng bằng “Remove-AppxPackage”

Quá trình đầu tiên ẩn ứng dụng mà không thực sự xóa chúng trên hệ thống. Đây là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn gỡ cài đặt app vào thời điểm khác.

Trước khi gỡ cài đặt ứng dụng, đảm bảo không có chương trình nào đang chạy trên máy tính. Sau đó, khởi động PowerShell.

1. Gõ PowerShell vào box tìm kiếm ở góc trái bên dưới.

2. Click Run as Administrator.

Gỡ bloatware bằng quyền quản trị viên

3. Click Yes để xác thực.

4. Nhập lệnh được liệt kê bên dưới cho chương trình bạn muốn gỡ cài đặt.

Get-AppxPackage *appName* | Remove-AppxPackage

Nhập lệnh gỡ bloatware

Thay thế appName bằng tên thực tế của ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.

5. Nhấn Enter.

6. Làm tương tự cho các chương trình bạn muốn gỡ bỏ khác.

Ví dụ một số lệnh cho chương trình bạn có thể muốn gỡ cài đặt:

3D Builder:

Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Alarms and Clock:

Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage

Calculator:

Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage

Calendar and Mail:

Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage

Camera:

Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage

Get Office:

Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage

Get Skype:

Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage

Get Started:

Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage

Groove Music:

Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage

Maps:

Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage

Microsoft Solitaire Collection:

Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage

Money:

Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage

Movies & TV:

Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage

News:

Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

OneNote:

Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage

People:

Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

Phone Companion:

Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

Photos:

Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage

Store:

Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage

Sports:

Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage

Voice Recorder:

Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage

Weather:

Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Xbox:

Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Xóa bloatware bằng DISM

Nếu muốn xóa toàn bộ bloatware hoàn toàn khỏi hệ thống, bạn có thể dùng một lệnh DISM trong PowerShell. DISM viết tắt của Deployment Imaging Service and Management.

1. Gõ PowerShell vào box tìm kiếm ở góc bên trái phía dưới.

2. Click Run as Administrator.

3. Click Yes để xác nhận.

4. Xem toàn bộ danh sách bloatware hệ thống bằng lệnh sau:

DISM /Online /Get-ProvisionedAppxPackages | select-string Packagename

Dùng lệnh DISM gỡ bloatware

5. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

6. Sao chép Packagename của app đó. Ở đây là Xbox.

Chọn app muốn gỡ khỏi hệ thống

7. Gõ lệnh sau:

DISM /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:PACKAGENAME

Thay thế PACKAGENAME bằng tên trong danh sách bạn đã tạo ban đầu. Ở đây là:

DISM /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Xbox.TCUI_1.24.10001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Gỡ bỏ bloatware đơn giản khỏi Windows 10

8. Lặp lại bước trên cho tới khi bạn xóa sạch bloatware muốn gỡ bỏ.

9. Khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi vừa thực hiện.

Sử dụng Windows 10 Debloater

Nếu chắc chắn muốn xóa toàn bộ bloatware trên PC, bạn có thể nhờ tới app bên thứ 3 mang tên Windows 10 Debloater để loại bỏ chúng bằng một click vào nút bấm.

1.Tới trang Windows 10 Debloater: https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater.

2.Click nút Clone or download màu xanh lá.

Click nút download phần mèm gỡ bỏ bloatware

3. Click Download ZIP.

4. Lưu file đó vài máy tính.

5. Click nút “Extract all” để trích xuất nội dung tập tin.

Nút Extract All

6. Nếu muốn biết vị trí dễ dàng, click box “Show extracted files when complete.”

Địa chỉ lưu phần mềm xóa bloatware

7. Click chuột phải vào Windows10DebloaterGUI và chọn Run with PowerShell.

Chọn Run with PowerShell

8. Click Open.

Click nút bạn muốn

9. Gõ Y để đồng ý và nhấn Enter.

Cửa sổ Windows PowerShell

10. Cửa sổ Windows 10 Debloater sẽ mở ra.

11. Click nút đầu tiên: Remove All Bloatware.

Giao diện phần mềm gỡ bỏ bloatware

Ứng dụng này sẽ ngay lập tức bắt đầu gỡ cài đặt các ứng dụng bloatware trên máy tính. Bạn có thể xem tiến trình trong cửa sổ PowerShell vẫn mở trên nền.

Tóm lại, bất kể bạn muốn gỡ bỏ bloatware khỏi Windows 10 vì lí do gì, những phương pháp trên sẽ giúp bạn loại bỏ mọi chương trình có thể.

Windows 10 Debloater và nhiều chương trình khác có thể giúp bạn loại bỏ bloatware “cứng đầu” trên hệ thống. Hãy cùng Mobitool tìm hiểu những cách xóa bloatware Windows 10 đơn giản dành cho tất cả mọi người nhé!

Bloatware có lẽ là thuật ngữ không còn xa lạ với người thường xuyên dùng máy tính. Về cơ bản, chúng là những phần mềm được cài sẵn trên PC để quảng cáo cho sản phẩm của nhà sản xuất. Bloatware có thể hữu dụng hoặc không, thậm chí có thể bạn không bao giờ cần tới chúng. Trong trường hợp này, bloatware thật sự đang làm hao phí tài nguyên lưu trữ quý báu của bạn phải không?

Thực tế, bạn có thể gỡ cài đặt bloatware để Win 10 có nhiều dung lượng trống và hoạt động nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn không thể gỡ bloatware theo cách bình thường bởi đây là sản phẩm liên kết giữa đối tác và Microsoft. Bạn không thể gỡ bỏ những app sau:

  • Contact Support
  • Cortana
  • Microsoft Edge
  • Windows Feedback

Với những chương trình bloatware còn lại, bạn có thể làm theo các cách dưới đây để chúng biến mất khỏi PC.

Gỡ cài đặt theo cách truyền thống

Bạn có thể xóa bloatware như Microsoft Money, News,Sports… bằng tính năng Uninstall trên Windows 10 như sau:

1. Click logo Windows ở góc dưới bên trái.

2. Xác định vị trí chương trình bạn muốn gỡ cài đặt, rồi click chuột phải vào nó.

Tìm bloatware muốn gỡ

3. Click Uninstall và xác thực gỡ cài đặt.

Tích nút Uninstall để gỡ bloatware

PowerShell

Windows PowerShell là một shell hay UI được phát triển bởi Microsoft để tự động hóa nhiệm vụ và quản lý cấu hình. Chúng ta có thể dùng PowerShell để loại bỏ bloatware theo 2 cách khác nhau.

Ẩn ứng dụng bằng “Remove-AppxPackage”

Quá trình đầu tiên ẩn ứng dụng mà không thực sự xóa chúng trên hệ thống. Đây là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn gỡ cài đặt app vào thời điểm khác.

Trước khi gỡ cài đặt ứng dụng, đảm bảo không có chương trình nào đang chạy trên máy tính. Sau đó, khởi động PowerShell.

1. Gõ PowerShell vào box tìm kiếm ở góc trái bên dưới.

2. Click Run as Administrator.

Gỡ bloatware bằng quyền quản trị viên

3. Click Yes để xác thực.

4. Nhập lệnh được liệt kê bên dưới cho chương trình bạn muốn gỡ cài đặt.

Get-AppxPackage *appName* | Remove-AppxPackage

Nhập lệnh gỡ bloatware

Thay thế appName bằng tên thực tế của ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.

5. Nhấn Enter.

6. Làm tương tự cho các chương trình bạn muốn gỡ bỏ khác.

Ví dụ một số lệnh cho chương trình bạn có thể muốn gỡ cài đặt:

3D Builder:

Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Alarms and Clock:

Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage

Calculator:

Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage

Calendar and Mail:

Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage

Camera:

Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage

Get Office:

Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage

Get Skype:

Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage

Get Started:

Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage

Groove Music:

Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage

Maps:

Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage

Microsoft Solitaire Collection:

Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage

Money:

Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage

Movies & TV:

Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage

News:

Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

OneNote:

Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage

People:

Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

Phone Companion:

Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

Photos:

Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage

Store:

Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage

Sports:

Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage

Voice Recorder:

Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage

Weather:

Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Xbox:

Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Xóa bloatware bằng DISM

Nếu muốn xóa toàn bộ bloatware hoàn toàn khỏi hệ thống, bạn có thể dùng một lệnh DISM trong PowerShell. DISM viết tắt của Deployment Imaging Service and Management.

1. Gõ PowerShell vào box tìm kiếm ở góc bên trái phía dưới.

2. Click Run as Administrator.

3. Click Yes để xác nhận.

4. Xem toàn bộ danh sách bloatware hệ thống bằng lệnh sau:

DISM /Online /Get-ProvisionedAppxPackages | select-string Packagename

Dùng lệnh DISM gỡ bloatware

5. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.

6. Sao chép Packagename của app đó. Ở đây là Xbox.

Chọn app muốn gỡ khỏi hệ thống

7. Gõ lệnh sau:

DISM /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:PACKAGENAME

Thay thế PACKAGENAME bằng tên trong danh sách bạn đã tạo ban đầu. Ở đây là:

DISM /Online /Remove-ProvisionedAppxPackage /PackageName:Microsoft.Xbox.TCUI_1.24.10001.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe

Gỡ bỏ bloatware đơn giản khỏi Windows 10

8. Lặp lại bước trên cho tới khi bạn xóa sạch bloatware muốn gỡ bỏ.

9. Khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi vừa thực hiện.

Sử dụng Windows 10 Debloater

Nếu chắc chắn muốn xóa toàn bộ bloatware trên PC, bạn có thể nhờ tới app bên thứ 3 mang tên Windows 10 Debloater để loại bỏ chúng bằng một click vào nút bấm.

1.Tới trang Windows 10 Debloater: https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater.

2.Click nút Clone or download màu xanh lá.

Click nút download phần mèm gỡ bỏ bloatware

3. Click Download ZIP.

4. Lưu file đó vài máy tính.

5. Click nút “Extract all” để trích xuất nội dung tập tin.

Nút Extract All

6. Nếu muốn biết vị trí dễ dàng, click box “Show extracted files when complete.”

Địa chỉ lưu phần mềm xóa bloatware

7. Click chuột phải vào Windows10DebloaterGUI và chọn Run with PowerShell.

Chọn Run with PowerShell

8. Click Open.

Click nút bạn muốn

9. Gõ Y để đồng ý và nhấn Enter.

Cửa sổ Windows PowerShell

10. Cửa sổ Windows 10 Debloater sẽ mở ra.

11. Click nút đầu tiên: Remove All Bloatware.

Giao diện phần mềm gỡ bỏ bloatware

Ứng dụng này sẽ ngay lập tức bắt đầu gỡ cài đặt các ứng dụng bloatware trên máy tính. Bạn có thể xem tiến trình trong cửa sổ PowerShell vẫn mở trên nền.

Tóm lại, bất kể bạn muốn gỡ bỏ bloatware khỏi Windows 10 vì lí do gì, những phương pháp trên sẽ giúp bạn loại bỏ mọi chương trình có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page