Bộ đếm nhị phân 2 bit CD4027 và SN7473

Chúng tôi đang thử nghiệm để tạo ra một mạch đếm đơn là Bộ đếm nhị phân 2 bit CD4027 và SN7473.
Trong đó bao gồm cổng và  flip-flop cả hai loại TTL-IC. Chúng tôi sử dụng các IC là Cổng NAND: SN7400N và flip-flop: SN7473N, bao gồm JK-FF.

Thử nghiệm Bộ đếm nhị phân 2 bit CD4027 và SN7473

Dựng mạch như hình 1 . 2 Cổng NAND trong IC-SN7400N kết nối dưới dạng RS-FF (một flip-flop) cho một xung khi chúng ta nhấn công tắc một lần.

Đối với JK-FF trong IC-SN7473N, Chúng tôi sẽ sử dụng làm T-FF, với kết nối chân J, K và chân CLR được đánh dấu là “1”, và sau đó chân CLR (Clear) là chân reset flip-flop thành đầu ra Q ở trạng thái “0”.

Bạn cần cẩn thận trong việc sử dụng chân cấp nguồn VCC và GND của IC. Bởi vì khác với IC mà chúng ta đã sử dụng, là chân VCC: 4 và chân GND: 11.

– Khi Mạch hoàn tất và sau đó bật nguồn điện, một số đèn LED có thể đặt lại cho đúng. Để nhấn công tắc SW2 để đặt lại cả hai flip-flop ở trạng thái reset (Q1 = Q2 = “0”) đèn LED tắt, Vì khi Q1 = Q2 = ”0” sẽ là Q1 = Q2 = “1” Do đó, không có dòng điện chạy qua của đèn LED.

– Nhấn công tắc thử nghiệm tiếp theo SW1 một lần, đèn LED1 sẽ sáng. Nhấn S1 lần thứ hai để thấy LED2 sáng, trong khi LED1 tắt. Nhấn nó lần thứ ba để hai đèn LED sáng. Ngoài ra, nếu bạn nhấn công tắc lần thứ tư để quay lại trạng thái bắt đầu. Nếu bạn tiếp tục nhấn công tắc, đèn LED sẽ sáng theo thứ tự, giống như lúc đầu tiên.

– Đèn LED sáng lên để hiển thị rằng nó có, đầu ra Q của T-FF là “1”. Nếu đèn LED tắt thì nó là “0” Thử nghiệm này là bộ đếm nhị phân 2 bit để bộ đếm phát xung tối đa 4 xung.

– Tuy nhiên, từ thử nghiệm này sẽ thấp hơn một chút đối với Q1, Q2 là bit chính của số nhị phân. Khi đếm giây sẽ tiếp tục từ Q1 đến Q2, bằng cách quan sát trình tự của LED1 và LED2. Nếu mạch đếm có Số lượng bit hoặc Số lượng của flip-flop nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy sự giảm xuống tiếp theo. 4,8,16,…

Mạch đếm nhị phân 2 bit sử dụng CMOS

– Chúng ta đến với mạch đếm nhị phân 2 bit, một thí nghiệm khác. Đây là một mạch tích hợp CMOS, và các Mạch hơi khác so với các Mạch đầu tiên.

– Mạch trong hình 2, sử dụng IC MC14011 B và MC14027 B, là mạch rất giống với mạch trong hình 1. Sự khác biệt ở đây là, tín hiệu xung từ các đầu xung RS-FF CK1 và CK2 được kết nối với nhau, và Q1 được kết nối với các đầu cuối J và K của FF2.

FF1 và FF2 như vậy sẽ làm cho T-FF FF1 luôn chấp nhận xung vì cả J1 và K1 đều là “1”. Trong khi FF2 sẽ chấp nhận xung khi J2 và K2 và Q1 chỉ là “1”, cho biết Q1 sẽ báo hiệu mỗi khi có xung, Q2 sẽ là thời điểm duy nhất của Q1. = “1” chỉ.
sau đó nhấn công tắc SW2 để thiết lập lại flip-flop trước đó, sau đó nhấn SW1 để nhập puse vào mạch này, sử dụng kiểm tra thăm dò logic tại Q1 và Q2, sẽ thấy rằng Q1 và Q2 thay đổi giống như thử nghiệm đầu tiên cho thấy rằng 2-bit mạch đếm nhị phân cũng vậy.

Mạch đếm sử dụng kết nối tín hiệu xung vào các đầu cuối CK của mọi flip-flop trong mạch này, chúng tôi gọi là “đồng bộ”. Điều này có ưu điểm. Hoạt động tốt mọi lúc, ngay cả ở tần số xung cao. Mỗi flip-flop sẽ chấp nhận tín hiệu xung ngay lập tức mà không có thời gian trễ.

Đối với kết nối, mạch đếm đầu tiên đưa đầu ra của flip-flop đầu tiên đến chân CK của flip-flop tiếp theo ở đó sẽ được gọi là “bộ đếm gợn sóng”. Điều này thực sự đơn giản nhưng cộng với nó đã xảy ra, mỗi lần lật, từ phía trước ra phía sau của sóng, tần số xung rất cao, và sóng thay đổi này không thể theo kịp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button