Học TậpLớp 9

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số lớp 9 (16 đề)

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 9 tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong Chương I: Căn bậc hai, căn bậc ba môn Đại số lớp 9.

Tài liệu bao gồm 16 đề kiểm tra 45 phút chương I, giúp các em ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã học để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho các bài kiểm tra, thi sắp tới đạt kết quả cao. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các dạng bài tập trắc nghiệm, các dạng Toán căn bậc ba, chuyên đề bất đẳng thức để nắm vững kiến thức môn Toán lớp 9. Vậy mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề kiểm tra chương 1 Đại số 9

Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao

Chủ đề 1:

Căn bậc hai và hằng đẳng thức sqrt{A^2}= A

Chuẩn KT-KN

Phân biệt căn bậc hai và căn bậc hai số học. Biết điều kiện có nghĩa của căn thức bậc hai

Chuẩn KT-KN

Hiểu được hằng đẳng thức

Chuẩn KT-KN

Vận dụng HĐT giải các dạng bài tập rút gọn biểu thức, tìm x.

Chuẩn KT-KN

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

1

Số câu:1

0,5

Số câu:1

1

Số câu:

Số câu: 4

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ : 25%

Chủ đề 2:

Các phép tính về căn thức bậc hai và các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Chuẩn KT-KN

Nhận biết công thức biến đổi đơn giản căn thức bậc hai.Tính toán đơn giản các căn thức bậc hai

Chuẩn KT-KN

Hiểu các công thức nhân chia căn bậc hai, các phép biến đổi đưa thừa số ra (vào) dấu căn, trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn.Tính toán (rút gọn) các biểu thức đơn giản.

Chuẩn KT-KN

Vận dụng phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn, cộng trừ các căn thức đồng dạng, tìm x

Chuẩn KT-KN

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

1

Số câu:4

2,5

Số câu:1

1

Số câu:

Số câu: 7

Số điểm: 4,5

Tỉ lệ : 45%

Chủ đề 3:

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Chuẩn KT-KN

Chuẩn KT-KN

Chuẩn KT-KN

Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để rút gọn biểu thức (chứa chữ)

Chuẩn KT-KN

Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để tính giá trị của biểu thức.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:

Số câu:

Số câu:1

1

Số câu:2

2

Số câu: 3

Số điểm: 3

Tỉ lệ : 30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:4

Số điểm: 2

Tỉ lệ:20%

Số câu: 5

Số điểm: 3

Tỉ lệ:30%

Số câu: 3

Số điểm: 3

Tỉ lệ:30%

Số câu:2

Số điểm: 2

Tỉ lệ:20%

Số câu:

Điểm:

Tỉ lệ:100%

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 9

Phần I: (3,0 điểm) Trắc nghiệm:

Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là :

A. 4 và – 4

B. 4

C. – 4

D. 8 và – 8

Câu 2: Điều kiện xác định của biễu thức sqrt{2-5 x} là :

A. x geq-frac{2}{5};

B. x geq frac{2}{5};

C. x leq-frac{2}{5};

D. x leq frac{2}{5}

Câu 3: Phép so sánh nào sau đây là sai ?

B. 3 sqrt{2}<2 sqrt{3}.

C. -5 sqrt{2}<4 sqrt{2}.

D. 2-sqrt{5}<0.

Câu 4: sqrt{(5-sqrt{29})^{2}}có giá trị bằng:

A. 5+sqrt{29};

B. -5-sqrt{29};

C. sqrt{29}-5;

D. 5-sqrt{29}

Câu 5: Căn bậc ba của -8 là :

A. 2

B. -2

C. pm 2

D. Không tồn tại

Câu 6. Rút gọn biểu thức  sqrt{a^{4}(3-a)^{2}} với mathrm{a}<3 ta được:

A. mathrm{a}^{2}(3-mathrm{a})

B. a^{2}(a+3)

C. mathrm{a}^{2}(mathrm{a}-3)

D. -mathrm{a}^{2}(mathrm{a}+3)

Phần II: (7,0 điểm) Tự luận:

Bài 1 ( 3đ) Tính giá trị của biểu thức:

a) A=2 sqrt{2}-3 sqrt{18}+4 sqrt{32}-sqrt{50};

b) mathrm{B}=sqrt{(1-sqrt{5})^{2}}+sqrt{6+2 sqrt{5}};

c) mathrm{C}=frac{1}{2-sqrt{6}}+frac{1}{2+sqrt{6}}

……………….

Mời các bạn tải file về để xem trọn bộ tài liệu

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 9 tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong Chương I: Căn bậc hai, căn bậc ba môn Đại số lớp 9.

Tài liệu bao gồm 16 đề kiểm tra 45 phút chương I, giúp các em ôn tập, củng cố lại những kiến thức đã học để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho các bài kiểm tra, thi sắp tới đạt kết quả cao. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các dạng bài tập trắc nghiệm, các dạng Toán căn bậc ba, chuyên đề bất đẳng thức để nắm vững kiến thức môn Toán lớp 9. Vậy mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề kiểm tra chương 1 Đại số 9

Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao

Chủ đề 1:

Căn bậc hai và hằng đẳng thức sqrt{A^2}= A

Chuẩn KT-KN

Phân biệt căn bậc hai và căn bậc hai số học. Biết điều kiện có nghĩa của căn thức bậc hai

Chuẩn KT-KN

Hiểu được hằng đẳng thức

Chuẩn KT-KN

Vận dụng HĐT giải các dạng bài tập rút gọn biểu thức, tìm x.

Chuẩn KT-KN

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

1

Số câu:1

0,5

Số câu:1

1

Số câu:

Số câu: 4

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ : 25%

Chủ đề 2:

Các phép tính về căn thức bậc hai và các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Chuẩn KT-KN

Nhận biết công thức biến đổi đơn giản căn thức bậc hai.Tính toán đơn giản các căn thức bậc hai

Chuẩn KT-KN

Hiểu các công thức nhân chia căn bậc hai, các phép biến đổi đưa thừa số ra (vào) dấu căn, trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn.Tính toán (rút gọn) các biểu thức đơn giản.

Chuẩn KT-KN

Vận dụng phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn, cộng trừ các căn thức đồng dạng, tìm x

Chuẩn KT-KN

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

1

Số câu:4

2,5

Số câu:1

1

Số câu:

Số câu: 7

Số điểm: 4,5

Tỉ lệ : 45%

Chủ đề 3:

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Chuẩn KT-KN

Chuẩn KT-KN

Chuẩn KT-KN

Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để rút gọn biểu thức (chứa chữ)

Chuẩn KT-KN

Vận dụng tổng hợp các phép tính về căn bậc hai, các phép biến đổi đơn giản để tính giá trị của biểu thức.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:

Số câu:

Số câu:1

1

Số câu:2

2

Số câu: 3

Số điểm: 3

Tỉ lệ : 30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu:4

Số điểm: 2

Tỉ lệ:20%

Số câu: 5

Số điểm: 3

Tỉ lệ:30%

Số câu: 3

Số điểm: 3

Tỉ lệ:30%

Số câu:2

Số điểm: 2

Tỉ lệ:20%

Số câu:

Điểm:

Tỉ lệ:100%

Đề kiểm tra chương 1 Đại số 9

Phần I: (3,0 điểm) Trắc nghiệm:

Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là :

A. 4 và – 4

B. 4

C. – 4

D. 8 và – 8

Câu 2: Điều kiện xác định của biễu thức sqrt{2-5 x} là :

A. x geq-frac{2}{5};

B. x geq frac{2}{5};

C. x leq-frac{2}{5};

D. x leq frac{2}{5}

Câu 3: Phép so sánh nào sau đây là sai ?

B. 3 sqrt{2}<2 sqrt{3}.

C. -5 sqrt{2}<4 sqrt{2}.

D. 2-sqrt{5}<0.

Câu 4: sqrt{(5-sqrt{29})^{2}}có giá trị bằng:

A. 5+sqrt{29};

B. -5-sqrt{29};

C. sqrt{29}-5;

D. 5-sqrt{29}

Câu 5: Căn bậc ba của -8 là :

A. 2

B. -2

C. pm 2

D. Không tồn tại

Câu 6. Rút gọn biểu thức  sqrt{a^{4}(3-a)^{2}} với mathrm{a}<3 ta được:

A. mathrm{a}^{2}(3-mathrm{a})

B. a^{2}(a+3)

C. mathrm{a}^{2}(mathrm{a}-3)

D. -mathrm{a}^{2}(mathrm{a}+3)

Phần II: (7,0 điểm) Tự luận:

Bài 1 ( 3đ) Tính giá trị của biểu thức:

a) A=2 sqrt{2}-3 sqrt{18}+4 sqrt{32}-sqrt{50};

b) mathrm{B}=sqrt{(1-sqrt{5})^{2}}+sqrt{6+2 sqrt{5}};

c) mathrm{C}=frac{1}{2-sqrt{6}}+frac{1}{2+sqrt{6}}

……………….

Mời các bạn tải file về để xem trọn bộ tài liệu

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button