Cách Làm

20 Cách Tính Thời Hiệu Khởi Kiện Vụ Án Hành Chính hay nhất 11/2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính nhưng chưa tìm được, Mobitool sẽ gợi ý cho bạn những bài viết hay nhất, tốt nhất cho chủ đề cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính. Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác như

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Hình ảnh cho từ khóa: cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Top những bài viết hay và phổ biến nhất về cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

1. Thụ lý, giải quyết đơn khởi kiện các quyết định hành chính …

Thụ lý, giải quyết đơn khởi kiện các quyết định hành chính … Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của LTTHC: “ Thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính”.

Quan điểm thứ hai cho rằng: Việc TAND có thẩm quyền nhận đơn khởi kiện, sau khi phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện, nếu qua xem xét đơn khởi kiện mà thấy vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện thì Thẩm phán được phân công xem xét đơn khởi kiện căn cứ vào khoản 5 Điều 38, điểm a Điều 123 LTTHC …

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

2. Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với …

Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đối với … (Kiemsat.vn) – Ngày 30/6/2020, TAND tối cao có hướng dẫn Toà án các cấp vẫn xem xét giải quyết mà không đình chỉ vụ án đối với trường hợp …

Trong trường hợp nêu trên, quyết định giải quyết khiếu nại vẫn còn thời hiệu khởi kiện nhưng người khởi kiện lại không khởi kiện đối với quyết định giải quyết khiếu nại mà chỉ khởi kiện quyết định hành chính đã hết thời hiệu khởi kiện. Do đó, theo tác giả, trong trường hợp này Tòa án phải đình chỉ g…

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

3. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật …

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật … Thời hiệu khởi kiện là 1 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền …

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.
Theo quy định tại khoản 1 …

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

4. Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính – LUẬT SƯ

Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính – LUẬT SƯ Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì cách tính thời hiệu được xác định như sau: Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và …

Đối với trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

5. Thời hiệu khởi kiện một quyết định hành chính được quy định …

Thời hiệu khởi kiện một quyết định hành chính được quy định … Thời hiệu khởi kiện một quyết định hành chính được quy định như thế nào? 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành …

+ Theo quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015, thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

6. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính có còn không?

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính có còn không? “1. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành …

Quyết định số 14/QĐ-UBND ban hành ngày 14/02/2011 (ông A nhận được ngày 17/2/2011). Do ông A không khởi kiện ra Tòa án nên đã có đơn khiếu nại, việc khiếu nại được thực hiện nhiều lần và được trả lời khiếu nại lần cuối cùng là văn bản số 10/UBND ngày 19/11/2018 (ông A nhận được ngày 20/11/2018) là q…

7. Bàn về thời hiệu khởi kiện vụ án Hành chính

Bàn về thời hiệu khởi kiện vụ án Hành chính Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính được quy định tại Điều 104 Luật TTHC; … Bản án số 10/2013/HC-ST ngày 08/7/2013 của Tòa án nhân dân huyện HG, tỉnh HN …

Theo đó, khoản 3 Điều 104 Luật TTHC quy định: “3. Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tí…

8. Phân biệt khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính

Phân biệt khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính Như vậy về thời hạn trong giải quyết vụ án hành chính dài hơn. Cụ thể trong vụ án sơ thẩm thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng, còn trong giải …

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy ph…

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

9. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính – LSX

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính – LSX Cách xác định thời hiệu cụ thể thông qua ví dụ. Ngày 08/07/2017, ông A nhận được quyết định số 19/QĐ-UB của UBND quận B, thuộc …

Bên canh những tranh chấp về dân sự, tranh chấp hành chính hiện nay cũng là một trong những vấn đề đáng quan tâm bởi sự gia tăng chóng mặt về số lượng và tính chất phức tạp. Điều đó đòi hỏi các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm phải có kiến thức về pháp luật tố tụng hành chính, đ…

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

10. Thời hạn khiếu nại quyết định hành chính

Thời hạn khiếu nại quyết định hành chính “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại …

“1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước …

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

11. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính 1. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành …

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chín…

12. Một số kinh nghiệm trong xem xét thời hiệu khiếu kiện án …

Một số kinh nghiệm trong xem xét thời hiệu khiếu kiện án … vẫn là quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. … Đây là hướng dẫn mới cần lưu ý trong quá trình kiểm sát việc giải quyết, thụ lý hay …

Nội dung quyết định hành chính luôn tồn tại những quy định có tính ràng buộc pháp lý làm xuất hiện, thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong một quan hệ pháp luật hành chính cụ thể. Đó là những mệnh lệnh hành chính như cho phép, ngăn cấm hoặc buộc thực hiện. Vì vậy quyết định hàn…

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

13. Khởi kiện vụ án hành chính là gì? Điều kiện và quyền khởi …

Khởi kiện vụ án hành chính là gì? Điều kiện và quyền khởi … Tòa án có thể hướng dẫn đương sự khởi kiện bằng một vụ án hành chính. Tuy nhiên, thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính đã hết, trường hợp này …

Khái niệm khởi kiện vụ án hành chính là gì? Điều kiện khởi kiện vụ án hành chính? Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính? Khởi kiện yêu cầu cấp có thẩm quyền bồi thường thiệt hại? Quyền khởi kiện vụ án hành chính?

Mobitool/upload/all/no-image.jpg” alt=”cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính”>

14. VKSND tối cao ban hành hướng dẫn một số nội dung nhằm …

VKSND tối cao ban hành hướng dẫn một số nội dung nhằm … Thứ hai, về thời điểm để tính thời hiệu khởi kiện vụ án … Tòa án nhân dân tỉnh T đã thụ lý vụ án theo thủ tục tố tụng hành chính, …

VKSND tối cao vừa ban hành hướng dẫn số 28/HD-VKSTC về một số nội dung nhằm phát hiện vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính để ban hành kháng nghị phúc thẩm. Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh tiếp tục giới thiệu nội dung của hướng dẫn này.Về vi phạm trong việc xác định thời …

Mobitool/20-cach-tinh-thoi-hieu-khoi-kien-vu-an-hanh-chinh/~/Images/main-logo-2.png” alt=”cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính”>

15. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là bao lâu?

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là bao lâu? Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính là bao lâu? Hi vong sớm nhận được sự phản hồi từ …

Lưu ý: Nếu trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định như trên thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

16. Trình tự, thủ tục Khởi kiện, giải quyết vụ án Hành chính.

Trình tự, thủ tục Khởi kiện, giải quyết vụ án Hành chính. Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13, ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 quy định về những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và …

Ngoài ra theo Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự tại khoản 2 điều 4 quy định về thời điểm phát sinh vụ án hành chính đối với: Các vụ án hành chính phát sinh trước ngày 0…

17. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính – nhìn từ yêu cầu an …

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính – nhìn từ yêu cầu an … Theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ hành chính năm 1996 (Pháp lệnh TTGQCVAHC), thời hiệu khởi kiện duy nhất cho mọi vụ kiện hành chính là 30 ngày, kể từ …

Đăng ký tên miền sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân
tránh khỏi việc tên thương hiệu của mình bị sử dụng cho mục đích khác. Đối với những
doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối hàng quốc tế, việc đăng ký tên miền cũng giúp
loại bỏ nguy cơ tên miền bị sử dụng cho hàng nh…

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

18. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật …

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của Luật … Luật sư giỏi, luật sư chuyên tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, luật sư chuyên bảo vệ vụ án hành chính, khởi kiện vụ án hành chính, luatsurienghcm.com, …

Trên cơ sở so sánh các quy định hiện thời của pháp luật liên quan về thời hiệu khởi kiện trong đó có thời hiệu khởi kiện hành vi hành chính về đất đai theo Luật Đất đai, Luật TTHC quy định rõ thời hiệu khởi kiện theo từng nội dung khởi kiện của đương sự. Theo đó, đối với khiếu kiện về quyết định hàn…

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

19. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính – Công ty Luật ACC

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính – Công ty Luật ACC Việc khởi kiện vụ án hành chính là việc người khởi kiện khởi kiện đối với quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, cơ.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính – Công ty Luật ACC

cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

20. Ý kiến trao đổi: ‘Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án …

Ý kiến trao đổi: ‘Bàn về xác định thời hiệu khởi kiện vụ án … Nếu người khởi kiện chỉ khởi kiện quyết định hành chính mà không khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể …

Luật sư Việt Nam » Pháp luật – Đời sống » Dọc đường tố tụng » Nhịp cầu doanh nghiệp » Nghiên cứu – Trao đổi » Phân tích – Nghiên cứu » Trao đổi – Ý kiến

Các video hướng dẫn về cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Chuyên Mục: Cách Làm

Tổng hợp: Blog Mobitool

Trần Ris

Tôi là Trần Ris, tôi viết blog để chia sẻ các kiến thức hay đến các bạn. Chúc các bạn tìm được thông tin mình cần! Xin cảm ơn đã đọc và theo dõi blog của tôi!
Back to top button