Biến tần Dorna DLF1 – Hướng dẫn cài đặt chạy theo thời gian (Simple PLC)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN DORNA DLF1

1/ Hướng dẫn cài đặt biến tần Dorna chạy theo thời gian (Simple PLC) biến tần Dorna DLF1 :

Biến tần Dorna DLF1 - Hướng dẫn cài đặt chạy theo thời gian (Simple PLC)

1.1 Sơ đồ nối dây biến tần DLF1 1,5~22kW:

Biến tần Dorna DLF1 - Hướng dẫn cài đặt chạy theo thời gian (Simple PLC)

1.2 Cách cài đặt các thông số biến tần Dorna DLF1:

Bước 1: Trả về mặc định nhà sản xuất (Initialization parameters):

+ F0-28 : ta chọn 1 để reset lại các thông số mặc định của nhà sản xuất cho biến tần.

Bước 2: sau khi reset lại thông số mặc định của nhà sản xuất, ta vào:

+ F0.03: chọn kiểu điều khiển, ta chọn 2 (V/F)

+ F0.04: chọn 1 (sử dụng công tắc ngoài).

+ F0.06: chọn 5 (Simple PLC).

+ F0.18: cài băng 20Hz, tần số giới hạng dước

+ F0.23: Cài thời gian tăng tốc 10~30,000 s.

+ F0.24: Cài thời gian giảm tốc 10~30,000 s.

Bước 3: Biến tần Dorna DLF1 ta vào nhóm thông số F4 để cài đặt các thông số của Motor (First motor parameters).

+ F4.00: chọn 1 dò thông số motor khi các thông số bên dưới là đúng thông số motor.

+ F4.01: chọn công suất của Motor.

+ F4.02: chọn mức điện áp hoạt động của Motor.

+ F4.03: chọn số cực motor.

+ F4.04: chọn dòng điện hoạt động của Motor.

+ F4.05: chọn tần số hoạt động của Motor.

+ F4.06: chọn tốc độ quay của Motor.

Thường những thông số trên ta đã biết trước, hoặc xem trên mạc của motor.

Bước 4: Biến tần Dorna DLF1 ta vào nhóm thông số F5 để cài đặt tín hiệu ngõ vào

+F5.00: cài bằng 1 đặt ngõ vào (DI1) chạy thuận (FX).

+F5.01: cài bằng 2 đặt ngõ vào (DI2) chạy nghịch (RX).

+F5.05: cài bằng 23 đặt ngõ vào (DI6) Reset chương trình (PLC status reset).

(F5.11: cài bằng 0 chức năng 2 dây mode 1 nhà sx cài sẵn )

Bước 5: Ta vào nhóm FC để cài đặt các thông số cho kiểu điều khiển:

+ FC.53: chọn 1 sẽ cài đặt giá trị theo Hz (nếu 0 sẽ cài đặt theo %)

+ FC.00: chọn30Hz” cài tần số bước 0.

+ FC.01: chọn40Hz” cài tần số bước 1.

+ FC.02: chọn50Hz” cài tần số bước 2.

+ FC.03: chọn60Hz” cài tần số bước 3.

+ FC.16: chọn1” duy tri chạy bước cuối của chu trình .

+ FC.17: chọn0” không nhớ bước chạy khi cúp nguồn.(khi có nguồn nó sẽ chạy lại bước 0)

+ FC.18: chọn10s” thời gian chạy bước 0.

+ FC.20: chọn10s” thời gian chạy bước 1.

+ FC.22: chọn10s” thời gian chạy bước 2.

+ FC.24: chọn3600s” thời gian chạy bước 3.

Bước 6: Chạy chức năng Auto/Manul “biến trở ngoài AI1”, Khi Simple PLC có vấn đề ta có sẽ chuyển qua chế độ này.

+ F0.07: Chọn = 2 Thay đổi tần số bằng AI1 analog input ngõ vào.

+ F0.10: Chọn = 2 Chuyển chức năng Auto (Simple PLC)/ Manul (hàm F0.07) bằng tính hiệu input DI4.

+ F5.03: Chọn = 18 chân DI4 là chân chuyển Auto (Simple PLC)/ Manul (hàm F0.07) .

_DI4 không tác động với COM biến tần chạy Simple PLC.

_DI4 tác động với COM biến tần chạy Manul.

Các thông số còn lại cứ giữ nguyên theo mặc định của nhà sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button