Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm 2021 – 2022 4 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 2021-2022 4 mẫu được bao gồm, được thiết kế để đánh dấu tiến trình, nội dung của cuộc họp phụ huynh đầy đủ, ý kiến và đóng góp của phụ huynh. Các mẫu biên bản họp phụ huynh cuối 5 thường do thầy cô giáo chủ nhiệm lưu giữ.

Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh cần ghi rõ thời kì, vị trí, thành phần tham gia cuộc họp. Cùng lúc trong biên bản cần ghi rõ nội dung cuộc họp, các quan điểm ​​đóng góp của phụ huynh, hợp nhất. Để buổi liên hoan phụ huynh diễn ra thành công, vui lòng tham khảo kịch bản liên hoan phụ huynh cuối 5.

Mẫu Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 1

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

báo cáo
(Rev / v họp với hội tía má học trò ……… II Cuối học kỳ
Lớp 20… .-20… ..)

thời kì:… … … … thành thị… … .tháng ngày … ../5/2-…

Vị trí: Phòng học ….. Trường THCS… … … … … … … …

người tham gia:

– Hiệu trưởng: ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………

-… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

-… .. / .. trước sự chứng kiến ​​của tía má học trò trong giờ học …

nội dung

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.

– Tổng số lao động: …………..

– Tổng số học trò toàn trường:… em.

– Kết quả tập huấn 2 mặt:

+ Hạnh kiểm: Tốt:… ..em; Khá: ….. sang; Trung bình: ….. ừm.

+ Học lực: Tốt: ….. Con; Khá: ….. sang; ở giữa: … . bọn trẻ; Điểm yếu: …. nữ tên; nghèo: … . tên cô gái.

– sự di chuyển:

+ Thi Giáo viên Chủ nhiệm giỏi cấp Huyện: 2 Giáo viên dạy giỏi Ngành.

+ Có 01 thầy cô giáo đạt giải trong hội thi an toàn giao thông đường bộ.

+ Học trò tham dự thi viết hoặc rà soát văn đều đạt loại giỏi. Cấp huyện … em, cấp tỉnh ……. em gái.

+ Học trò tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật: Đạt giải Khuyến khích.

+ Học trò thi giải toán qua mạng:

Tiếng Việt: Đạt vòng huyện … em, đạt vòng địa phương ……. em.

Anh: Béo phệ đạt …… em.

+ Học trò thi các môn văn hóa: 11 học trò vòng huyện, 6 học trò vòng tỉnh.

+ Học trò thi đấu môn điền kinh: đạt giải vòng huyện ….. huy chương bạc, …. huy chương đồng.

Kết quả của sự cố gắng xã hội hóa và giáo dục của phụ huynh, chúng tôi đã thực hiện xây dựng như đường dẫn vào nhà vệ sinh nam, bãi xử lý rác và tu sửa nhà vệ sinh nữ. .

– Chuyển động các mạnh thường quân: …. Học bổng (… triệu) giúp học trò nghèo vượt khó, ……… Xe đạp và 1 số tài liệu học tập do số đông thầy cô giáo tự sắm. Ghế đá và ….. bàn đá.

Những giảm thiểu và gian truân của trường:

+ Phòng học xuống cấp, học trò phải thuê phòng học của các dãy trường để học (ko bảo đảm diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).

+ Vào mùa cao điểm, sân trường ngập trong nước biển.

+ Hạ tầng chưa phục vụ đề xuất dạy và học.

2. Kết quả về 2 mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ….. hết lớp 20 …. – 20…

– Đầu 5 học ………….., cuối 5 học …………..

– Xếp loại tốt: …. trẻ con; Xinh: ….. ơ; Trung bình: ….. con; Yếu: ….. ơ.

– Hạnh kiểm: Tốt:… Khá ….. Trung bình:…

Danh sách chi tiết: Có danh sách đính kèm.

– Đã đạt được 1 số động tác của lớp.

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

+ Thi đua 5 học: ……………………………………. …

– 1 số còn đó của học trò lúc tham dự lớp học:

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. 1 số công bố của trường lớp 20… . – 20… .

– Tuyển sinh lớp 6: Nhận giấy tờ từ ngày 15/7 tới hết ngày 25/7/20 ….. (Sáng thứ 2 – thứ 6 hàng tuần).

– Chúng tôi đang tuyển sinh các lớp 7, 8 và 9 từ ngày 1 tháng 8 tới ngày 10 và 20 tháng 8… .. Các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)

– Thu đủ số lượng quy định. Học phí …………… VNĐ / Trẻ / 5, Phí Hội viên ……………../ Trẻ / 5 (giảm theo quy định ).

– Các khoản thu khác:

+ Giđó rà soát:… … … … đ / em / 5.

+ Phí vệ sinh: ….. đồng / trẻ / 5.

+ Bảo hiểm tai nạn: ………….. đồng / trẻ / 5 (tình nguyện).

+ Bảo hiểm y tế:… … … … VNĐ / trẻ con / 5 (nếu có).

+ Giấy má học trò lớp 6:… … … … Việt Nam Đồng / Giấy má.

+ Quỹ Khuyến học: ….. đồng / cháu / 5.

+ Xã hội hóa giáo dục …………… / Trẻ / 5.

+ Đồng phục học trò:…

– Đối với 5 học tiếp theo, nhà trường đề xuất tất cả học trò mặc đồng phục tới trường và mặc đồng phục theo quy định trong các ngày Thể dục.

– Chúng tôi dự kiến mở lớp dạy tin học cho học trò khối 8 và 9.

4. Đối với trường trung học, 20… -20…

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5. Thảo luận và Quan điểm ​​của Phụ huynh:

………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Biên bản xong xuôi cùng ngày… giờ….

Biên bản đã được Đại hội phê duyệt.

đại diện phụ huynh
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Cô giáo
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Mẫu Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 2

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
————

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Lớp…

lớp… … ..

– Hiệu trưởng: ………………………

– Giờ mở cửa: … … Thành phố, nơi làm việc … … .tháng… … .5…

– Nơi:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

– Chủ tịch: ……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………

– Thư ký:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Nội dung đang được thực hiện.

I. Tính bất biến:

1. Bất biến – Điểm: …………………………………….. … …………………………………………………………………………………………………………

– Số lượng phụ huynh có mặt: …………………………………….. … ………………………………………………………………………………………………………… ……. ……..

– Số phụ huynh vắng mặt: …………………………………….. .. ……………………………………………………………………………………

2. Tuyên bố lý do:

Được sự chấp nhận của Ban giám hiệu nhà trường… … lớp… … Họp phụ huynh vào cuối 5 học… … Chúng tôi đã tổng kết 5 học và trao đổi với các bậc phụ huynh về cách dạy trẻ biết nhìn nhận nội tâm ở nhà trong 5 học. Kì nghỉ hè.

II. Nhận xét và bình chọn chung:

1. Tóm lược bài học

* Thuận lợi:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

* thiếu sót:….

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

.* kết quả:… .

– con số: … Sinh viên, Bảo trì:… /…

– phẩm giá: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

– Kết quả rà soát, khen thưởng cuối 5: ……………

2. Trao đổi với phụ huynh về cách HD con tự học ở nhà chỉ mất khoảng nghỉ hè:… ‘

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

3. Các hành động khác (nếu có): …………..

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

4. Quan điểm ​​của phụ huynh:….

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………………

III. Chấm dứt

Cuộc họp diễn ra cùng ngày… … … … .thành thị… … … … kết thúc trong vài phút.

..tháng ngày 5 …….
Thư ký T / M Ban đại diện CMHS Cô giáo

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 3

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

báo cáo
Họp phụ huynh lớp ……………
lớp… … ..

Bữa nay ……. Thứ 2 ………….. … . . . . . . Ở trường .. . . . . . . 1 tập trung của các bậc tía má. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 thành viên:

Thầy giáo ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………

2. Số lượng:

Cha mẹ của học trò… … … … … … … … … … sự vắng mặt của tía má

ông bà)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . thầy u tôi… … … … .

ông bà)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . thầy u tôi… … … … .

3. Nội dung:

a, Hiệu trưởng:

+ Giáo viên báo cáo kết quả thật hiện việc dạy và học môn đạo đức trên lớp …………… 5 học ……………..

+ Sự phối hợp sắp đặt giữa gia đình học trò và tía má học trò.

+ Thông báo chi thu học phí 5 học ………, công bố chi thu 5 học mới.

+ Chúng tôi đang ban bố danh sách các gia đình chưa đóng góp 5 học …….

b, quan điểm ​​của tía má

Ông. (Bà.) ………………………………………. …………… …………………………………………………………………………………………… …………… ……….. Ba má chúng tôi … ..

nhận xét… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Ông. (Bà.) ………………………………………. …………… …………………………………………………………………………………………… …………… ……….. Cha mẹ của chúng tôi ………..

nhận xét… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Cuộc họp đã hợp nhất như sau: Bản báo cáo của thầy cô giáo chủ nhiệm về tình hình học tập của học trò trong 5 học đã được coi xét và duyệt chi thu 5 học đấy.

Cuộc họp đã hợp nhất như sau: Báo cáo của thầy cô giáo chủ nhiệm về tình hình học tập của học trò trong 5 học …………………………………. ………. Đại hội đã hợp nhất và phê duyệt các khoản chi thu trong 5 học.

Biên bản đã được lập và được sự đồng tình của toàn bộ phụ huynh.

Đại diện Hội tía má học trò
Chủ tịch Hội phụ huynh …
(Ký tên và ghi tên của bạn)
Cô giáo
(Ký tên và ghi tên của bạn)

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 4

trường học … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———— o0o ————
… … tháng ngày 5 ….

Biên bản họp Cha mẹ học trò bé
Hết 5

5 học: 20… .-20…

trường non sông… … … … … … … … . – Xã …

Bữa nay là ……… thời kì. buổi chiều … … . Vào tháng 5 … … … … … ..

Tại phòng học của lớp ……………: Trường … … ……- Xã

I / Thành phần tham dự bao gồm:

1 / Giáo viên chủ nhiệm ……………………………………… . ………………………………………………………………………………

2 / Tổng số phụ huynh trong lớp:… ..vắng mặt …

II / Nội dung

1 / Giáo viên chủ nhiệm ……………

Thông báo Điều lệ Hiệp hội mẹ

– Cuối 5 học 20… -20 .. Trình bày chi tiết tình hình của lớp:

+ Về số lượng học trò cuối 5 học: ………… Học trò, Nữ: ………….. Học trò, Dân tộc:. .. So với đầu 5: ..Học trò, nữ …. học trò, sinh viên dân tộc thiểu số …..

nâng cao … em

chiết khấu…

+ Chất lượng của lớp theo bài rà soát cuối kỳ là

chỉ huy:

1 / Tốt:…

2 / Khá:…

3 / Trung bình:… em /… em

4 / Điểm yếu:… em /… em

Khả năng học tập:

1 / Tốt:…

2 / Khá:… … chỉ cần/… … chỉ cần

3 / Trung bình:… em /… em

4 / Điểm yếu:… em /… em

5 / Xấu: …… em / … em

2 / Ban đại diện tía má học trò của lớp hoạt động theo quy định của Hội đồng tía má học trò.

– Theo dõi, rà soát các lớp, cổ vũ học trò nghỉ học tới lớp. Tuyên truyền về xã hội học tập.

– Thăm hỏi cổ vũ, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tới lớp.

– Xây dựng phong trào học tập, yêu cầu các vấn đề khác liên can tới việc học tập của trẻ theo đúng mục tiêu.

– Yêu cầu thu và xuất quỹ hội trong 5 học chi tiết:

Gây quỹ 5 20… .-20… Nhập khẩu:… Việt Nam Đồng / Học trò (học trò nhỏ dại nhất được miễn nếu trong gia đình có 2 con trở lên học tại LHP)

Gây quỹ cho 1 bản sao của lớp 20 … .-20… Đúng:… Việt Nam Đồng / Quỹ sinh viên là 20… .-20… Dùng để chép đề thi 5 học.

Gây quỹ 5 20… .-20…

Thu học phí 5 thứ 20… .-20…

Biên bản đã được phê duyệt và hợp nhất.

Cuộc họp diễn ra cùng ngày… … … … … … xong xuôi khi

..tháng ngày 5 …….
Thư ký T / M Ban đại diện CMHS Cô giáo

Ý nghĩa của buổi họp phụ huynh cuối 5

Họp phụ huynh cuối 5 là 1 hoạt động diễn ra thường xuyên ở các trường học từ mẫu giáo tới trung học phổ biến.

  • Giáo viên chủ nhiệm sẽ công bố cho phụ huynh về chế độ giáo dục mới nhất của trường.
  • Tại cuộc họp, các bậc phụ huynh đã phát biểu quan điểm, đóng góp quan điểm ​​cho các nội dung phân phối học tập mới, thông minh.
  • Các cuộc họp phụ huynh là điều nhu yếu để kết nối nhà trường và gia đình, đạt được các tiêu chí chung và cải thiện việc học tập của học trò trong trường học.

Xem thêm về bài viết

Biên bản họp phụ huynh học trò cuối 5 2021 – 2022 4 Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối 5

Biên bản họp phụ huynh cuối 5 2021 – 2022 gồm 4 mẫu được lập ra để biên chép lại tiến trình, nội dung toàn thể buổi họp phụ huynh và những ý kiến, quan điểm đóng góp của các bậc phụ huynh học trò. Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối 5 thường được thầy cô giáo chủ nghiệm lưu giữ lại.
Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh phải thể hiện rõ về thời kì, vị trí, thành phần tham dự buổi họp. Cùng lúc trong biên bản phải ghi rõ các nội dung bàn bạc, quan điểm của các bậc phụ huynh và các thỏa thuận trong buổi họp. Để buổi họp phụ huynh được tổ chức thành công quý thầy cô tham khảo thêm kịch bản họp phụ huynh cuối 5.
Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
BIÊN BẢN(V/v họp phụ huynh học trò chi hội …………cuối học kì II 5 học 20….-20…..)
Thời gian:…….. giờ……..ngày …../5/2-….
Vị trí: Phòng học lớp ……. trường THCS ……………………
Thành phần tham gia:
– Giáo viên chủ nhiệm lớp: ………………………………………………………
– ……………………………………………………………………………………………
– Với sự có mặt của ….. /….. phụ huynh học trò lớp ………
NỘI DUNG
1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.
– Tổng số CBGV-NV: ………..
– Tổng số HS toàn trường: ……em.
– Kết quả 2 mặt giáo dục:
+ Hạnh kiểm: Tốt: ….. em ; Khá: ….. em ; Trung bình: ….. em.
+ Học lực: Giỏi: ….. em ; Khá: ….. em ; Trung bình: …. em; Yếu: …. em ; Kém: …. em.
– Phong trào:
+ Thi thầy cô giáo chủ nhiệm lớp giỏi vòng huyện: đạt 2 GVCN hoàn hảo.
+ Có 1 thầy cô giáo đạt giải cuộc thi An toàn giao thông đường bộ.
+ HS tham dự thi văn hay chữ tốt: cấp huyện đạt … em, cấp tỉnh đạt ……. em.
+ HS tham dự thi khoa học kĩ thuật: Đạt giải khuyến khích.
+ HS thi giải toán trên mạng:
Tiếng Việt: vòng huyện đạt … em, vòng tỉnh đạt…….. em.
Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt ………em.
+ HS thi các môn văn hóa: vòng huyện đạt 11 em, vòng tỉnh đạt 6 em.
+ HS thi điền kinh: vòng huyện đạt……… HCB, ……… HCĐ.
– Được sự đóng góp của phụ huynh về xã hội hóa giáo dục, nhà trường xây dựng được các công trình: đường đi ra nhà vệ sinh cho học trò nam, khu đổ rác, tu sửa lại các phòng ngự sinh cho học trò nữ.
– Chuyển động được các nguồn tài trợ: …. suất học bổng (……triệu) cho học trò nghèo vượt khó, ………. xe đạp và 1 số tập học, số đông thầy cô giáo đóng góp sắm được …. ghế đá và …….cái bàn đá.
– Những mặt giảm thiểu, gian truân của trường:
+ Phòng học bị xuống cấp, phải mượn phòng học của dãy hiệu bộ cho HS học (ko bảo đảm diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).
+ Sân trường bị ngập mặn vào mùa nước lên.
+ Hạ tầng chưa phục vụ đề xuất của dạy và học.
2. Kết quả 2 mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ……. cuối 5 học 20…. – 20……
– Đầu 5 học lớp có …………., tới cuối 5 học ……………….
– Học lực: Giỏi:…. em; Khá: ….. em; Trung bình: ….. em; Yếu: ….. em.
– Hạnh kiểm: Tốt: ….. em; Khá ….. em; Trung bình: ……em.
Danh sách chi tiết: có danh sách kèm theo.
– 1 số phong trào lớp đã đạt được:
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
+ Thi đua trong 5 học:…………………..
– 1 số thiếu sót của học trò trong lớp:
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
3. 1 số công bố của nhà trường cho 5 học 20….. – 20….
– Tuyển sinh học trò lớp 6: Thu nhận giấy tờ từ 15/7 tới 25/7/20….. (các buổi sáng từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần).
– Ghi danh học trò khối 7, 8, 9 từ 01/8 tới 10/8/20….. các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)
– Thu các khoản theo quy định: Học phí………..đ/em/5, hội phí…………/em/5 (có giảm miễn theo quy định).
– Các khoản thu khác:
+ Giđó rà soát: …………đ/em/5.
+ Phí vệ sinh: ………đ/em/5.
+ Bảo hiểm tai nạn: ………đ/em/5 (tình nguyện).
+ Bảo hiểm y tế: ………đ/em/5 (nếu có).
+ Giấy má học trò lớp 6:………đ/ giấy tờ.
+ Quỹ khuyến học: ………đ/em/5.
+ Xã hội hóa giáo dục………đ/em/5.
+ Đồ đồng phục của trường: ………đ/1 bộ (học trò thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo được giảm 10%).
– Trong 5 học sau, nhà trường dự định tất cả học trò sẽ mặc đồng phục của trường lúc đi học, các ngày có môn thể dục thì mặc đồng phục thể dục của trường theo quy định.
– Dự định mở lớp học nghề tin học cho học trò khối 8, 9.
4. Giáo viên chủ nhiệm công bố cách xét tuyển học trò vào lớp 10 5 học 20… – 20… dành cho các trường THPT, bề ngoài thi vào trường THPT
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
5. Thảo luận, đóng góp quan điểm của phụ huynh:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………….
Biên bản xong xuôi vào khi ….. giờ ….. cùng ngày.
Biên bản có phê duyệt toàn bộ đại hội.
ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.————
BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM – LỚP….
5 học……..
– Giáo viên chủ nhiệm lớp:………………..
– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng……..5….
– Vị trí:…………………………………………………………………..
– Chủ tọa:…………………………………………………………………….
– Thư ký:……………………………………………………………………….
NỘI DUNG TIẾN HÀNH.
I. Bất biến:
1. Bất biến – điểm diện:…………………………………………………….
– Số phụ huynh có mặt:…………………………………………………..
– Số phụ huynh vắng mặt:………………………………………………
2. Tuyên bố lý do:
Được sự đồng ý của BGH Trường……lớp…….thực hiện họp phụ huynh cuối 5 5 học…… để tổng kết 5 học và bàn bạc với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè.
II. Nhận xét, bình chọn chung:
1. Tổng kết lớp học
* Ưu điểm:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
* Nhược điểm:….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
.* Kết quả đạt được:….
– Số lượng: … HS, duy trì : …/…
– Chất lượng: ………………………………………………………………….
– Kết quả xét thi đua, khen thưởng cuối 5 học: ………………
2. Trao đổi với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè:…’
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3. Công việc khác (nếu có):………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. Quan điểm phát biểu của phụ huynh:……..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
III. Xong xuôi
Cuộc họp xong xuôi vào khi………giờ………..phút cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..5……..
THƯ KÝ
T/M BAN ĐẠI DIỆN CMHS
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-
BIÊN BẢNHỌP HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP………..NĂM HỌC……..
Bữa nay ngày……tháng…..5…………tại lớp………………………………..của trường đã thực hiện họp hội tía má học trò lớp………..
1. Thành viên:
Giáo viên chủ nhiệm…………………………….., thầy cô giáo phó chủ nhiệm…………………….. Và phụ huynh học trò.
2. Số lượng:
Phụ huynh học trò………./………..vắng phụ huynh của các em
Ông (bà)……………………………………………………………………. phụ huynh em………………
Ông (bà)……………………………………………………………………. phụ huynh em………………
3. Nội dung:
a, Giáo viên chủ nhiệm:
+ Giáo viên 3́o cáo kết quả đoàn luyện đạo đức và học tập của lớp………5 học………….
+ Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh.
+ Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của 5 học………………………, công bố các khoản thu của 5 học mới.
+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của 5 học…………..
b, Quan điểm của các vị phụ huynh
Ông (bà)……………………………………………………….. phụ huynh em…………………………
có quan điểm……………………………………………………………………………………………………….
Ông (bà)……………………………………………………………phụ huynh em………………………
có quan điểm……………………………………………………………………………………………………….
Hội nghị đã nhất trí: 3́o cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong 5 học Hội nghị nhất trí và phê duyệt công tác thu, chi 5 học………………………………….
Hội nghị đã nhất trí: 3́o cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong 5 học………………. Hội nghị nhất trí và phê duyệt công tác thu, chi 5 học………………………………….
Biên 3̉n được lập, phê duyệt tất cả phụ huynh nhất trí vào hồi………h…..cùng ngày.
Đại diện hội cha mẹ học sinhHội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp…..(Ký và ghi họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm(Ký và ghi họ tên)
Biên bản họp phụ huynh cuối 5 – Mẫu 4
TRƯỜNG ………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lâp – Tự do – Hạnh phúc————o0o————

……ngày …tháng …5………..

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINHCUỐI NĂM
5 học: 20 ….- 20……
Lớp : ……………Trường ……………………………. – Xã ………………….
Bữa nay vào hồi ……..…giờ ……. ngày ……. tháng …… 5 ……………..
Tại phòng học lớp ……..: Trường …………………- Xã ……………………
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM :
1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………………
2/ Tổng số Phụ huynh học trò lớp : …..vắng …….(trong đấy : phép …….ko phép …..)
II/ NỘI DUNG
1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..
Thông báo điều lệ hội phụ huynh
– Thông báo tình hình lớp cuối 5 học 20…-20.. .chi tiết :
+ Về sĩ số học trò cuối 5 là :………..học trò, nữ là :…………..học trò, học trò dân tộc là :… So với đầu 5 là :…..học trò, nữ là :……..học trò, học trò dân tộc là :…….
Tăng……em
Giảm……em
+ Tình hình chất lượng của lớp theo rà soát cuối 5 là
Hạnh kiểm:
1/ Tốt: ……em/……em
2/khá: ……em/……em
3/ Trung bình: ……em/……em
4/ Yếu: ……em/……em
Học lực:
1/Giỏi: ……em/……em
2/khá:……em/……em
3/ Trung bình: ……em/……em
4/ Yếu: ……em/……em
5/ Kém: ……em/……em
2/ Ban Đại diện CMHS lớp hoạt động đúng theo điều lệ hội phụ huynh học trò:
– Theo dõi rà soát việc dạy học chuyển di học trò nghỉ học tới lớp. tuyên truyền tới mọi người dân về xã hội học tập.
– Thăm hỏi cổ vũ học trò tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được tới lớp.
– Yêu cầu việc xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác có liên can tới việc học tập của con em theo đúng mục tiêu.
– Yêu cầu việc chi thu quỹ hội trong 5 học chi tiết :
Thu quỹ hội 5 học 20….-20… Được :………………. đồng /học trò (Miễn giảm các em học trò lớp bé nhất lúc trong gia đình có 2 em trở lên học tại trường LHP)
Thu quỹ photo 5 học 20….-20… Được :………………. đồng /học trò Quỹ chuyên dụng cho chi tiêu photo đề bài rà soát 5 học 20….-20….
Thu quỹ lớp 5 học 20….-20… :……….………….đ/ 5 học
Thu học phí 5 học 20….-20… :……….………….đ/ 5 học
Biên bản đã được phê duyệt và đồng tình.
Cuộc họp xong xuôi vào khi ……… giờ cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..5……..
THƯ KÝ
T/M BAN ĐẠI DIỆN CMHS
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Ý nghĩa của họp phụ huynh cuối 5
Họp phụ huynh cuối 5 là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường học từ Mẫu giáo tới Phổ thông trung học, đây là hoạt động các thầy cô giáo chủ nhiệm bình thường tới các phụ huynh các nội dung liên can tới việc học tập tại trường của học trò.
Giáo viên chủ nhiệm sẽ truyền đạt những chủ trương chế độ giáo dục mới nhất của nhà trường tới phụ huynh.
Qua buổi họp các phụ huynh bộc bạch những ý kiến tư nhân, đóng góp các quan điểm về nội dung phân phối học tập mới mẻ, thông minh.
Họp phụ huynh rất nhu yếu để kết nối nhà trường và gia đình, chuyên dụng cho cho mục tiêu chung và tăng lên hiệu quả học tập của học trò tại nhà trường.

#Biên #bản #họp #phụ #huynh #học #sinh #cuối #5 #Mẫu #biên #bản #họp #phụ #huynh #cuối #5


  • #Biên #bản #họp #phụ #huynh #học #sinh #cuối #5 #Mẫu #biên #bản #họp #phụ #huynh #cuối #5
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button