Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THPT

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn trường THPT gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để lập báo cáo tổng kết những gì đã làm được, chưa làm được trong năm học 2021 – 2022 vừa qua.

Qua báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn sẽ giúp cấp trên nắm rõ tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, cùng những đánh giá chung để rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn:

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 1

TRƯỜNG ………..

TỔ CHUYÊN MÔN ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

……, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC ……………

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

– Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

– Tổ có truyền thống đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.

– Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.

– Đội ngũ dần được trẻ hoá, say mê với nghề nghiệp được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh quí mến và tin yêu.

– Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:

– Tổ với 3 phân môn, số giờ bình quân trong tổ cao. Vẫn còn những giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên thường xuyên có biến động trong công tác giảng dạy.

– Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

– Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe chưa tốt.

– Học sinh nhận thức không đồng đều, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.

II. MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:

Tổ Toán – Lí Trường THPT …………. năm học ……………. có ……… giáo viên giảng dạy các bộ môn Toán, Lí và Tin. Trong đó:

– Môn Toán có 9 giáo viên (07 giáo viên nữ)

– Môn Lí có 7 giáo viên (5 giáo viên nữ)

– Môn Tin có 4 giáo viên (1 giáo viên nữ)

– Số giáo viên đạt chuẩn: 20 giáo viên (=100%)

– Số giáo viên là đảng viên: 13

– Tổ trưởng: ……………………………….

– Tổ phó: ……………………………….

– Tổ trưởng công đoàn: ……………………………….

– Nhóm trưởng nhóm Toán: ……………………………….

– Nhóm trưởng nhóm Lí: ……………………………….

– Nhóm trưởng nhóm Tin: ……………………………….

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC …………………:

1) Về công tác chính trị tư tưởng:

– Các thành viên trong tổ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.

– Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ chương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các qui định của ngành và nội qui của cơ quan.

– Đại bộ phận các thành viên trong tổ có lối sống lành mạnh, trong sáng, đoàn kết nhất trí trong đơn vị. Được bạn bè tín nhiệm, học sinh tin yêu.

2) Về công tác chuyên môn:

– Thực hiện đúng, đủ chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở các khối lớp, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn như soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, duy trì tốt sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kì và theo chuyên đề. Tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng, thực tập, trao đổi chuyên môn.

– Có ngày công lao động cao có tinh thần trách nhiệm chính trị cao trước nhiệm vụ và công tác được giao.

– Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giờ lên lớp, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học cao đẳng và ôn tốt nghiệp được ban giám hiệu trường đánh giá cao.

– Đã tổ chức được các buổi sinh hoạt tổ, nhóm có hiệu quả.

– Các thành viên trong tổ đều tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3) Kết quả cụ thể:

* Về kết quả thi học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh: Đạt 9 giải

Trong đó:

Môn Toán: đạt 04 giải Khuyến khích

Môn Lí: đạt 05 giải: 03 giải ba, 02 giải Khuyến khích

* Về kết quả thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh

01 cô giáo được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học …………… môn Vật Lí.

* Về kết quả cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn:

01 giải ba cấp tỉnh

* Chất lượng từng môn:

Môn Tin: 100% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 97,3% đạt khá, giỏi.

Môn Toán: 93,5% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 66,1% đạt khá, giỏi.

Môn Lí: 96,9% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 57,6% đạt khá, giỏi.

* Thực tập thao giảng: Trong năm học 2015 – 2016, toàn tổ thực hiện được 1 giờ thao giảng và 37 giờ thực tập. Kết quả 100% giờ thực tập, thao giảng đạt loại giỏi.

* Công tác chủ nhiệm: 100% lớp chủ nhiệm do thành viên của tổ phụ trách đều đạt loại khá, tốt.

* Viết báo bảng nhân dịp khai giảng do cô ………………………………. thực hiện.

* Viết báo bảng nhân dịp 20/11 do cô ………………………………. thực hiện.

* Ngoại khóa nhân dịp 20/10, 8/3 do cô ………………………………. thực hiện

* Dạy thay: Trong năm học ……………., số thành viên trong tổ nghỉ do đi công tác, việc riêng, ốm đau tương đối nhiều. Các thành viên trong tổ đã nhiệt tình giúp đỡ, dạy thay nhau. Cụ thể tổ đã dạy thay được 150 tiết.

* Các công tác khác:

– Các thành viên trong tổ đều tích cực tham gia các phong trào thị đua, đóng góp xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh, kiểm tra các hoạt động sư phạm trong nhà trường.

– Tích cực tham gia học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do trường, Sở tổ chức.

4. Hạn chế:

– Việc cập nhật và ứng dụng CNTT của giáo viên trong tổ vào giảng dạy còn nhiều hạn chế.

– Việc phối hợp hoạt động của các giáo viên trong tổ ở một số công việc chưa thực sự có hiệu quả.

– Chất lượng tuyển sinh đầu vào trong những năm gần đây thấp so với các năm học trước, tuy nhiên trong năm học …………. chất lượng giảng dạy đã có những thay đổi tích cực

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của tổ Toán – Lí năm học ……………. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thành viên trong tổ.

Tổ trưởng chuyên môn

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 2

TRƯỜNG THPT………….
Tổ:………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC………
—————————

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 

1. Tình hình giáo viên:

– Số lượng:……………………………………….

– Trực tiếp dạy: ……………….. Đi học dài hạn: …………….

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1) Thực hiện qui chế chuyên môn:

a) Thực hiện chương trình (tính đến hết tuần …….., ngày …………………):

– Giáo viên thực hiện đúng chương trình (Ghi tên)

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Giáo viên dạy chưa kịp chương trình (nếu có)

STT Họ tên GV Lý do

b) Thực hiện quy định kiểm tra, đánh giá học sinh (chấm, trả bài kiểm tra, thực hiện tiến độ ghi điểm vào sổ lớp, học bạ…)

* Những giáo viên thực hiện đúng:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

* Những giáo viên thực hiện chưa đúng :

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

c) Chất lượng hồ sơ của giáo viên:

– Đánh giá chung:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

– Kết quả xếp loại hồ sơ của giáo viên trong năm học.

TT Họ và tên Xếp loại Ghi chú
Tốt Khá TB Yếu Kém
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cộng

2.2) Dự giờ rút kinh nghiệm, thao giảng:

– Đánh giá chung:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Kết quả xếp loại dự giờ, thao giảng:

TT Họ và tên Số tiết đã dự trong năm Xếp loại
Giỏi Khá TB Yếu Kém
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cộng

2.3) Công tác CHUYÊN ĐỀ, NCKH, viết SKKN:

– Quá trình triển khai:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Đánh giá kết quả sơ bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4) Sinh hoạt tổ chuyên môn:

– Số lần sinh hoạt:……..

– Những nội dung đã thảo luận:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

2.5) Bồi dưỡng HSG, dạy tăng tiết:

– Quá trình triển khai:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

– Đánh giá kết quả sơ bộ:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6) Tình hình sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Hồ sơ tổ chuyên môn: Tổ trưởng tự nhận xét đánh giá

– Số lượng hồ sơ theo danh mục qui định:……………………………………………………………………

– Tự đánh giá, xếp loại về chất lượng các loại hồ sơ:…………………………………………………….

4. Sinh hoạt chuyên đề:

– Nội dung sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa:………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học.

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Đề xuất: (Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Kiến nghị: (Kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

III- Thống kê chuyên môn

STT Họ và tên GV Số tiết vắng Số tiết
bù giờ
Số tiết
dự giờ
Số tiết
có ứng dụng CNTT
Số tiết
sử dụng
ĐDDH
Số tiết
TNTH
Kiểm tra chuyên đề (X loại) Kiểm tra toàn diện (X.loại)
P KP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Cộng

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Lưu hồ sơ tổ CM.

…….., ngày…….. tháng …… năm 20….

TỔ TRƯỞNG

Xem thêm về bài viết

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THPT

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn trường THPT gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để lập báo cáo tổng kết những gì đã làm được, chưa làm được trong năm học 2021 – 2022 vừa qua.
Qua báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn sẽ giúp cấp trên nắm rõ tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, cùng những đánh giá chung để rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn:
Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 1

TRƯỜNG ………..
TỔ CHUYÊN MÔN ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

……, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNNĂM HỌC ……………
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
– Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.
– Tổ có truyền thống đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.
– Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.
– Đội ngũ dần được trẻ hoá, say mê với nghề nghiệp được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh quí mến và tin yêu.
– Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn:
– Tổ với 3 phân môn, số giờ bình quân trong tổ cao. Vẫn còn những giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên thường xuyên có biến động trong công tác giảng dạy.
– Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.
– Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe chưa tốt.
– Học sinh nhận thức không đồng đều, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.
II. MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:
Tổ Toán – Lí Trường THPT …………. năm học ……………. có ……… giáo viên giảng dạy các bộ môn Toán, Lí và Tin. Trong đó:
– Môn Toán có 9 giáo viên (07 giáo viên nữ)
– Môn Lí có 7 giáo viên (5 giáo viên nữ)
– Môn Tin có 4 giáo viên (1 giáo viên nữ)
– Số giáo viên đạt chuẩn: 20 giáo viên (=100%)
– Số giáo viên là đảng viên: 13
– Tổ trưởng: ……………………………….
– Tổ phó: ……………………………….
– Tổ trưởng công đoàn: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Toán: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Lí: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Tin: ……………………………….
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC …………………:
1) Về công tác chính trị tư tưởng:
– Các thành viên trong tổ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
– Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ chương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các qui định của ngành và nội qui của cơ quan.
– Đại bộ phận các thành viên trong tổ có lối sống lành mạnh, trong sáng, đoàn kết nhất trí trong đơn vị. Được bạn bè tín nhiệm, học sinh tin yêu.
2) Về công tác chuyên môn:
– Thực hiện đúng, đủ chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở các khối lớp, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn như soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, duy trì tốt sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kì và theo chuyên đề. Tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng, thực tập, trao đổi chuyên môn.
– Có ngày công lao động cao có tinh thần trách nhiệm chính trị cao trước nhiệm vụ và công tác được giao.
– Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giờ lên lớp, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học cao đẳng và ôn tốt nghiệp được ban giám hiệu trường đánh giá cao.
– Đã tổ chức được các buổi sinh hoạt tổ, nhóm có hiệu quả.
– Các thành viên trong tổ đều tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3) Kết quả cụ thể:
* Về kết quả thi học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh: Đạt 9 giải
Trong đó:
Môn Toán: đạt 04 giải Khuyến khích
Môn Lí: đạt 05 giải: 03 giải ba, 02 giải Khuyến khích
* Về kết quả thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh
01 cô giáo được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học …………… môn Vật Lí.
* Về kết quả cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn:
01 giải ba cấp tỉnh
* Chất lượng từng môn:
Môn Tin: 100% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 97,3% đạt khá, giỏi.
Môn Toán: 93,5% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 66,1% đạt khá, giỏi.
Môn Lí: 96,9% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 57,6% đạt khá, giỏi.
* Thực tập thao giảng: Trong năm học 2015 – 2016, toàn tổ thực hiện được 1 giờ thao giảng và 37 giờ thực tập. Kết quả 100% giờ thực tập, thao giảng đạt loại giỏi.
* Công tác chủ nhiệm: 100% lớp chủ nhiệm do thành viên của tổ phụ trách đều đạt loại khá, tốt.
* Viết báo bảng nhân dịp khai giảng do cô ………………………………. thực hiện.
* Viết báo bảng nhân dịp 20/11 do cô ………………………………. thực hiện.
* Ngoại khóa nhân dịp 20/10, 8/3 do cô ………………………………. thực hiện
* Dạy thay: Trong năm học ……………., số thành viên trong tổ nghỉ do đi công tác, việc riêng, ốm đau tương đối nhiều. Các thành viên trong tổ đã nhiệt tình giúp đỡ, dạy thay nhau. Cụ thể tổ đã dạy thay được 150 tiết.
* Các công tác khác:
– Các thành viên trong tổ đều tích cực tham gia các phong trào thị đua, đóng góp xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
– Thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh, kiểm tra các hoạt động sư phạm trong nhà trường.
– Tích cực tham gia học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do trường, Sở tổ chức.
4. Hạn chế:
– Việc cập nhật và ứng dụng CNTT của giáo viên trong tổ vào giảng dạy còn nhiều hạn chế.
– Việc phối hợp hoạt động của các giáo viên trong tổ ở một số công việc chưa thực sự có hiệu quả.
– Chất lượng tuyển sinh đầu vào trong những năm gần đây thấp so với các năm học trước, tuy nhiên trong năm học …………. chất lượng giảng dạy đã có những thay đổi tích cực
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của tổ Toán – Lí năm học ……………. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thành viên trong tổ.

Tổ trưởng chuyên môn

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 2

TRƯỜNG THPT…………….Tổ:………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC………—————————
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 
1. Tình hình giáo viên:
– Số lượng:……………………………………….
– Trực tiếp dạy: ……………….. Đi học dài hạn: …………….
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
2.1) Thực hiện qui chế chuyên môn:
a) Thực hiện chương trình (tính đến hết tuần …….., ngày …………………):
– Giáo viên thực hiện đúng chương trình (Ghi tên)
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Giáo viên dạy chưa kịp chương trình (nếu có)
STT
Họ tên GV
Lý do

b) Thực hiện quy định kiểm tra, đánh giá học sinh (chấm, trả bài kiểm tra, thực hiện tiến độ ghi điểm vào sổ lớp, học bạ…)
* Những giáo viên thực hiện đúng:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
* Những giáo viên thực hiện chưa đúng :
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Chất lượng hồ sơ của giáo viên:
– Đánh giá chung:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
– Kết quả xếp loại hồ sơ của giáo viên trong năm học.
TT
Họ và tên
Xếp loại
Ghi chú
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

2.2) Dự giờ rút kinh nghiệm, thao giảng:
– Đánh giá chung:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Kết quả xếp loại dự giờ, thao giảng:
TT
Họ và tên
Số tiết đã dự trong năm
Xếp loại
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

2.3) Công tác CHUYÊN ĐỀ, NCKH, viết SKKN:
– Quá trình triển khai:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Đánh giá kết quả sơ bộ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4) Sinh hoạt tổ chuyên môn:
– Số lần sinh hoạt:……..
– Những nội dung đã thảo luận:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.5) Bồi dưỡng HSG, dạy tăng tiết:
– Quá trình triển khai:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Đánh giá kết quả sơ bộ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.6) Tình hình sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Hồ sơ tổ chuyên môn: Tổ trưởng tự nhận xét đánh giá
– Số lượng hồ sơ theo danh mục qui định:……………………………………………………………………
– Tự đánh giá, xếp loại về chất lượng các loại hồ sơ:…………………………………………………….
4. Sinh hoạt chuyên đề:
– Nội dung sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa:………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Đề xuất: (Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Kiến nghị: (Kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
III- Thống kê chuyên môn
STT
Họ và tên GV
Số tiết vắng
Số tiết bù giờ
Số tiết dự giờ
Số tiết có ứng dụng CNTT
Số tiếtsử dụng ĐDDH
Số tiếtTNTH
Kiểm tra chuyên đề (X loại)
Kiểm tra toàn diện (X.loại)
P
KP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng;
– Lưu hồ sơ tổ CM.

…….., ngày…….. tháng …… năm 20….
TỔ TRƯỞNG

#Báo #cáo #tổng #kết #năm #học #của #tổ #chuyên #môn #trường #THPT


  • #Báo #cáo #tổng #kết #năm #học #của #tổ #chuyên #môn #trường #THPT
  • Tổng hợp: Mobitool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button