Biến Áp

Bảng Giá Máy Biến Áp Dầu ECOTRANS THIBIDI 2021 Mới Nhất

MÁY BIẾN ÁP DẦU THIBIDI ECOTRANS

Trên thị trường cạnh tranh như hiện nay của ngành máy biến áp thi công xây lắp trạm. THIBIDI là đơn vị tiên phong sản xuất máy biến áp với nhãn hiệu THIBIDI đã được tín nhiệm hơn 30 năm.

THIBIDI sản xuất 2 dòng máy. Máy biến áp THIBIDI tôn Silic Highquality và máy biến áp THIBIDI tôn Amorphouse. Mang đến lợi ích cho khách hàng nhà máy THIBIDI sản xuất dòng sản phẩm Ecotrans tiết kiệm.

Máy biến áp THIBIDI Ecotrans bảo hành 5 năm, đạt các yêu cầu tiêu chuẩn thí nghiệm điện lực toàn quốc, giao hàng tại công trình.

Máy biến áp Ecotrans Thibidi

Máy biến áp Ecotrans Thibidi

THIBIDI Ecotrans có 2 dòng máy:

  • THIBIDI Ecotrans Silic (TC: 2608, 6954, 3370, 62)
  • THIBIDI Ecotrans Amorphouse (TC: 2608, 6954, 3370, 62)

Giá bán được điều chỉnh giảm 10% so với dòng sản phẩm trước đây với các ưu điểm tiết kiệm giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hạ trạm cho các chủ đầu tư.

THIBIDI nhà máy sản xuất biến áp hàng đầu Việt Nam luôn nghiên cứu mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng.

BẢNG GIÁ MÁY BIẾN ÁP THIBIDI 2021 ECOTRANS

STT Tên hàng Nhãn hiệu Tên SP ĐVT Giá List (VNĐ) MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN SILIC Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam 1 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 108,228,000 2 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 124,386,000 3 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 139,945,000 4 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 178,739,000 5 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 215,704,000 6 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 251,941,000 7 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 288,750,000 8 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 298,583,000 9 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 317,244,000 10 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 318,512,000 11 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 405,246,000 12 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 478,193,000 13 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 522,657,000 14 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 561,636,000 15 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 672,793,000 Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung 1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 22,630,000 2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 28,986,000 3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 36,150,000 4 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 42,644,000 5 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 56,344,000 6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 66,763,000 7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 101,861,000 8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 117,070,000 9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 131,713,000 10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 168,225,000 11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 203,015,000 12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 237,120,000 13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 271,674,000 14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 281,019,000 15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 298,582,000 16 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 381,048,000 17 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 450,063,000 18 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 528,599,000 19 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 633,218,000 Tiêu chuẩn 6945 – Miền Trung 1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 22,630,000 2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 28,986,000 3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 36,150,000 4 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 42,644,000 5 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 56,344,000 6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 66,763,000 7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 101,861,000 8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 117,070,000 9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 131,713,000 10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 168,225,000 11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 203,015,000 12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 237,120,000 13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 271,674,000 14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 281,019,000 15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 298,582,000 16 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 318,512,000 17 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 381,048,000 18 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 450,063,000 19 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 6945/QĐ EVNCPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 522,657,000 20 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 528,599,000 21 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 633,218,000 Tiêu chuẩn 3370 -Hồ Chí Minh 1 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 28,986,000 2 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 36,150,000 3 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 42,664,000 4 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 56,344,000 5 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 66,763,000 16 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 101,861,000 17 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 117,070,000 18 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV ECOTRANSTCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 131,713,000 19 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 168,225,000 20 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 203,015,000 21 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 237,120,000 22 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 271,674,000 23 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 281,019,000 24 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 298,582,000 25 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 381,048,000 26 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 450,063,000 27 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 528,599,000 28 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV ECOTRANS TCKT: 3370/QĐ EVN HCMC Máy Biến Áp THIBIDI MBA Máy 633,218,000 MÁY BIẾN ÁP THIBIDI ECOTRAN AMORPHOUSE Tiêu chuẩn 2608 – Miền Nam 1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 127/023KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 27,945,000 2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 127/023KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 35,164,000 3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 127/023KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 43,462,000 4 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 127/023KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 49,413,000 5 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 127/023KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 65,258,000 6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 127/023KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 77,326,000 7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 118,159,000 8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 135,706,000 9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 152,787,000 10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 195,006,000 11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 235,335,000 12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 275,060,000 13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 315,247,000 14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 325,756,000 15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 346,117,000 16 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 369,475,000 17 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 442,129,000 18 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 522,482,000 19 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 606,282,000 20 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 612,752,000 21 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 2608/QĐ EVN SPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 753,172,000 Tiêu chuẩn 62 -Miền Trung 22 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 12.7/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 27,945,000 23 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 35,164,000 24 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 43,462,000 25 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 49,413,000 26 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 65,258,000 27 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 77,326,000 28 Máy biến áp dầu 3Pha 50KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 94,139,000 29 Máy biến áp dầu 3Pha 75KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 109,631,000 30 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 118,159,000 31 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 135,706,000 32 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 152,787,000 33 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 195,006,000 34 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 235,335,000 35 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 275,060,000 36 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 315,247,000 37 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 325,756,000 38 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 346,117,000 39 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 442,129,000 40 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 522,482,000 41 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 612,752,000 42 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/0.4KV Amorphouse EcotransTCKT: 62/QĐ EVN Máy Biến Áp THIBIDI Máy 753,172,000 Tiêu chuẩn 6945 -Miền Trung 1 Máy biến áp dầu 1Pha 15KVA 22/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 28,947,000 2 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 22/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 36,084,000 3 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 45,004,000 4 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 22/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 53,109,000 5 Máy biến áp dầu 1Pha 70KVA 22/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 67,800,000 6 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 22/0.23KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 80,340,000 7 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 118,159,000 8 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 135,706,000 9 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 152,787,000 10 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 195,006,000 11 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 235,335,000 12 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 275,060,000 13 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 315,247,000 14 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 325,756,000 15 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 346,117,000 16 Máy biến áp dầu 3Pha 800KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 369,475,000 17 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 442,129,000 18 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 522,482,000 19 Máy biến áp dầu 3Pha 1500KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 606,282,000 20 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 612,752,000 21 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphouse EcotransTCKT: 6945/QĐ EVN CPC Máy Biến Áp THIBIDI Máy 753,172,000 Tiêu chuẩn 3370 – Hồ Chí Minh 14 Máy biến áp dầu 1Pha 25KVA 12.7/0.23KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 35,164,000 15 Máy biến áp dầu 1Pha 37.5KVA 12.7/0.23KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 43,462,000 16 Máy biến áp dầu 1Pha 50KVA 12.7/0.23KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 49,413,000 17 Máy biến áp dầu 1Pha 75KVA 12.7/0.23KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 65,258,000 18 Máy biến áp dầu 1Pha 100KVA 12.7/0.23KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 77,326,000 19 Máy biến áp dầu 3Pha 100KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 118,159,000 20 Máy biến áp dầu 3Pha 160KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 135,706,000 21 Máy biến áp dầu 3Pha 180KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 152,787,000 22 Máy biến áp dầu 3Pha 250KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 195,006,000 23 Máy biến áp dầu 3Pha 320KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 235,335,000 24 Máy biến áp dầu 3Pha 400KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 275,060,000 25 Máy biến áp dầu 3Pha 560KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 315,247,000 26 Máy biến áp dầu 3Pha 630KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 325,756,000 27 Máy biến áp dầu 3Pha 750KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 346,117,000 28 Máy biến áp dầu 3Pha 1000KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 442,129,000 29 Máy biến áp dầu 3Pha 1250KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 522,482,000 30 Máy biến áp dầu 3Pha 1600KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 612,752,000 31 Máy biến áp dầu 3Pha 2000KVA 22/04KV Amorphous EcotransTCKT: 3370/QĐ EVNHCMC-KT Máy Biến Áp THIBIDI Máy 753,172,000

Quý khách hàng tham khảo:

>>> Hợp Đồng Đại Lý Máy Biến Áp THIBIDI

>>> CATALOGUE MÁY BIẾN ÁP THIBIDI

Một số ưu đãi khi mua máy biến áp THIBIDI tại Công ty Đại Phong:

Đại Phong không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm máy biến áp THIBIDI chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.

  • Bảo hành sản phẩm 100%
  • Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
  • Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
  • Đại Phong mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Đại Phong tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.

Đại Phong đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:

>>> Dây Cáp Điện : Cáp LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát

>>> Máy Biến Áp Dầu : THIBIDI, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, HEM, SANAKY, MBT, SHIHLIN.

>>> Đầu Cáp : Raychem, 3M, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON

>>> Autor Recloser : Schneider, Entec Korea, Cooper, Atelec, Biến Áp Cấp Nguồn

>>> Tủ Trung Thế Schneider, RM6, SM6, ABB, LS

>>> Bảo Trì Trạm Biến Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.

>>> Dụng cụ điện – viễn thông : Puly kéo cáp, rọ kéo cáp, cọc kẹp cáp, palang xích

Tag: Bảng giá máy Ecotran THIBIDI 2019, giá máy Ecotran THIBIDI 2020, Bảng giá máy Ecotran THIBIDI mới nhất, Giá máy biến áp THIBIDI Ecotran Amorphouse 2019, Giá máy biến áp THIBIDI Ecotran Amorphouse 2020, Giá máy biến áp THIBIDI Ecotran Amorphouse 2019, Bảng giá máy Ecotran THIBIDI 2019 Silic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button