Bảng giá biến tần Schneider | Học Điện Tử

Hoàng Vina đại lý chuyên cung cấp Biến tần Schneider giá rẻ tại Việt Nam Biến tần ATV, ATV 12, 212, 310, 312, 320, 340, 610, 71, 630, 930, phụ kiện biến tần Schneider. Mời quý khách tham khảo bảng giá biến tần Schneider bên dưới:

1. Bảng giá biến tần Schneider

#1. Bảng giá biến tần Schneider ATV12 (Altivar 12)

Dòng sản phẩm biến tần Schneider ATV12 (Altivar 12) hiện không còn được sản xuất nữa, thay vào đó là dòng sản phẩm ATV320.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV12H018F1 Biến tần Schneider ATV12H018F1 – 0.18KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB 7,130,000 3,928,630 ATV12H018M2 Biến tần Schneider ATV12H018M2 – 0.18KW – 0.25hp – 200-240V – 1ph 3,810,000 2,099,310 ATV12H018M3 Biến tần Schneider ATV12H018M3 – 0.18KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 4,490,000 2,473,990 ATV12H037F1 Biến tần Schneider ATV12H037F1 – 0.37KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB 7,770,000 4,281,270 ATV12H037M2 Biến tần Schneider ATV12H037M2 – 0.37KW – 240V – 1PH 3,910,000 2,154,410 ATV12H037M3 Biến tần Schneider ATV12H037M3 – 0.37KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 4,920,000 2,710,920 ATV12H055M2 Biến tần Schneider ATV12H055M2 – 0.55KW – 240V – 1PH 4,430,000 2,440,930 ATV12H075F1 Biến tần Schneider ATV12H075F1 – 0.75KW – 120V – 1PH HEAT SINK TB 12,000,000 6,612,000 ATV12H075M2 Biến tần Schneider ATV12H075M2 – 0.75KW – 240V – 1PH 4,530,000 2,496,030 ATV12H075M3 Biến tần Schneider ATV12H075M3 – 0.75KW – 240V – 3PH HEAT SINK T 5,560,000 3,063,560 ATV12HU15M2 Biến tần Schneider ATV12HU15M2 – 1.5KW – 240V – 1PH 6,390,000 3,520,890 ATV12HU15M3 Biến tần Schneider ATV12HU15M3 – 1.5KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 7,490,000 4,126,990 ATV12HU22M2 Biến tần Schneider ATV12HU22M2 – 2.2KW – 240V – 1PH HEAT SINK TB 7,420,000 4,088,420 ATV12HU22M3 Biến tần Schneider ATV12HU22M3 – 2.2KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 9,420,000 5,190,420 ATV12HU30M3 Biến tần Schneider ATV12HU30M3 – 3KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 10,490,000 5,779,990 ATV12HU40M3 Biến tần Schneider ATV12HU40M3 – 4KW – 240V – 3PH HEAT SINK TB 11,130,000 6,132,630

#2. Bảng giá biến tần Schneider ATV212 (Altivar 212)

Dòng sản phẩm biến tần Schneider ATV212 (Altivar 212) hiện không còn được sản xuất nữa, thay vào đó là dòng sản phẩm ATV320.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV212H075M3X Biến tần Schneider ATV212H075M3X – 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 11,450,000 6,308,950 ATV212H075N4 Biến tần Schneider ATV212H075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 11,250,000 6,198,750 ATV212HD11M3X Biến tần Schneider ATV212HD11M3X – 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 47,820,000 26,348,820 ATV212HD11N4 Biến tần Schneider ATV212HD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 23,620,000 13,014,620 ATV212HD15M3X Biến tần Schneider ATV212HD15M3X – 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 57,860,000 31,880,860 ATV212HD15N4 Biến tần Schneider ATV212HD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 31,620,000 17,422,620 ATV212HD18M3X Biến tần Schneider ATV212HD18M3X – 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 70,790,000 39,005,290 ATV212HD18N4 Biến tần Schneider ATV212HD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 41,530,000 22,883,030 ATV212HD22M3X Biến tần Schneider ATV212HD22M3X – 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 98,220,000 54,119,220 ATV212HD22N4 Biến tần Schneider ATV212HD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 56,740,000 31,263,740 ATV212HD22N4S Biến tần Schneider ATV212HD22N4S – SLIM VERSION 22KW 30HP 480V TRI C 42,600,000 23,472,600 ATV212HD30M3X Biến tần Schneider ATV212HD30M3X – 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 73,075,520 ATV212HD30N4 Biến tần Schneider ATV212HD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 63,530,000 35,005,030 ATV212HD37N4 Biến tần Schneider ATV212HD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives 75,350,000 41,517,850 ATV212HD45N4 Biến tần Schneider ATV212HD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives 87,200,000 48,047,200 ATV212HD55N4 Biến tần Schneider ATV212HD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives 49,427,784 ATV212HD75N4 Biến tần Schneider ATV212HD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives 57,793,008 ATV212HU15M3X Biến tần Schneider ATV212HU15M3X – 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 13,580,000 7,482,580 ATV212HU15N4 Biến tần Schneider ATV212HU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 12,430,000 6,848,930 ATV212HU22M3X Biến tần Schneider ATV212HU22M3X – 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 14,840,000 8,176,840 ATV212HU22N4 Biến tần Schneider ATV212HU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 13,940,000 7,680,940 ATV212HU30M3X Biến tần Schneider ATV212HU30M3X – 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 17,510,000 9,648,010 ATV212HU30N4 Biến tần Schneider ATV212HU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 15,200,000 8,375,200 ATV212HU40M3X Biến tần Schneider ATV212HU40M3X – 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives 21,150,000 11,653,650 ATV212HU40N4 Biến tần Schneider ATV212HU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 16,050,000 8,843,550 ATV212HU55M3X Biến tần Schneider ATV212HU55M3X – 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 26,360,000 14,524,360 ATV212HU55N4 Biến tần Schneider ATV212HU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 17,650,000 9,725,150 ATV212HU75M3X Biến tần Schneider ATV212HU75M3X – 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives 32,490,000 17,901,990 ATV212HU75N4 Biến tần Schneider ATV212HU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives 21,780,000 12,000,780 ATV212W075N4 Biến tần Schneider ATV212W075N4 – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 15,920,000 8,771,920 ATV212W075N4C Biến tần Schneider ATV212W075N4C – 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 VARI 34,970,000 19,268,470 ATV212WD11N4 Biến tần Schneider ATV212WD11N4 – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 69,740,000 38,426,740 ATV212WD11N4C Biến tần Schneider ATV212WD11N4C – 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 84,478,016 ATV212WD15N4 Biến tần Schneider ATV212WD15N4 – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 77,710,000 42,818,210 ATV212WD15N4C Biến tần Schneider ATV212WD15N4C – 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 91,361,368 ATV212WD18N4 Biến tần Schneider ATV212WD18N4 – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 56,644,840 ATV212WD18N4C Biến tần Schneider ATV212WD18N4C – 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 VAR 98,538,832 ATV212WD22N4 Biến tần Schneider ATV212WD22N4 – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 62,532,736 ATV212WD22N4C Biến tần Schneider ATV212WD22N4C – 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 104,930,112 ATV212WD30N4 Biến tần Schneider ATV212WD30N4 – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 66,695,552 ATV212WD30N4C Biến tần Schneider ATV212WD30N4C – 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 10,620,048 ATV212WD37N4 Biến tần Schneider ATV212WD37N4 – 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives 71,848,168 ATV212WD37N4C Biến tần Schneider ATV212WD37N4C – 37KW 50HP 460V TRI IP54 VARIABLE 121,292,920 ATV212WD45N4 Biến tần Schneider ATV212WD45N4 – 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives 76,638,800 ATV212WD45N4C Biến tần Schneider ATV212WD45N4C – 45KW 60HP 460V TRI IP54 VARIABLE 133,425,040 ATV212WD55N4 Biến tần Schneider ATV212WD55N4 – 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives 89,161,184 ATV212WD55N4C Biến tần Schneider ATV212WD55N4C – 55KW 75HP 460V TRI IP54 VARIABLE 155,291,136 ATV212WD75N4 Biến tần Schneider ATV212WD75N4 – 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives 109,183,424 ATV212WD75N4C Biến tần Schneider ATV212WD75N4C – 75KW 100HP 460V TRI IP54 VARIABLE 163,056,824 ATV212WU15N4 Biến tần Schneider ATV212WU15N4 – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 17,590,000 9,692,090 ATV212WU15N4C Biến tần Schneider ATV212WU15N4C – 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 36,610,000 20,172,10 ATV212WU22N4 Biến tần Schneider ATV212WU22N4 – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 20,310,000 11,190,810 ATV212WU22N4C Biến tần Schneider ATV212WU22N4C – 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 VARIA 38,270,000 21,086,770 ATV212WU30N4 Biến tần Schneider ATV212WU30N4 – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 21,510,000 11,852,010 ATV212WU30N4C Biến tần Schneider ATV212WU30N4C – 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 VARIAB 40,990,000 22,585,490 ATV212WU40N4 Biến tần Schneider ATV212WU40N4 – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 22,800,000 12,562,800 ATV212WU40N4C Biến tần Schneider ATV212WU40N4C – 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 VARIABL 42,220,000 23,263,220 ATV212WU55N4 Biến tần Schneider ATV212WU55N4 – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 27,710,000 15,268,210 ATV212WU55N4C Biến tần Schneider ATV212WU55N4C – 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 VAR 45,890,000 25,285,390 ATV212WU75N4 Biến tần Schneider ATV212WU75N4 – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives 33,890,000 18,673,390 ATV212WU75N4C Biến tần Schneider ATV212WU75N4C – 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 VARI 50,690,000 27,930,190

#3. Bảng giá biến tần Schneider ATV310 (Altivar 310)

 • Dùng cho động cơ không đồng đồng bộ từ 0.37kW đến 11kW.
 • Nguồn điện áp: 380- 460VAC, 50/60Hz.
 • Dãy tần số ngõ ra từ 0.5Hz- 400Hz.
 • Ngõ ra logic LO1: có thể cài chức năng gọi bơm tăng cường.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV310H037N4E Biến tần Schneider ATV310H037N4E – 0.37kW 3 Phase 380V 6,800,000 3,927,000 ATV310H075N4E Biến tần Schneider ATV310H075N4E – 0.75kW 3 Phase 380V 7,250,000 4,186,875 ATV310HD11N4E Biến tần Schneider ATV310HD11N4E – 11kW 3 Phase 380V 19,470,000 11,243,925 ATV310HU15N4E Biến tần Schneider ATV310HU15N4E – 1.5kW 3 Phase 380V 7,540,000 4,354,350 ATV310HU22N4E Biến tần Schneider ATV310HU22N4E – 2.2kW 3 Phase 380V 8,150,000 4,706,625 ATV310HU30N4E Biến tần Schneider ATV310HU30N4E – 3kW 3 Phase 380V 9,200,000 5,313,000 ATV310HU40N4E Biến tần Schneider ATV310HU40N4E – 4kW 3 Phase 380V 10,120,000 5,844,300 ATV310HU55N4E Biến tần Schneider ATV310HU55N4E – 5.5kW 3 Phase 380V 12,840,000 7,415,100 ATV310HU75N4E Biến tần Schneider ATV310HU75N4E – 7.5kW 3 Phase 380V 15,440,000 8,916,600

#4. Bảng giá biến tần Schneider ATV312 (Altivar 312)

 • ATV312 được thiết kế chuyên dùng cho động cơ không đồng bộ chuyên biệt cho hệ HVAC.
 • Điện áp 200/240V 3 pha có dải công suất từ 0.75-30kW, IP21
 • Điện áp 380/480V 3 pha có dải công suất từ 0.75-75kW, IP21.
 • Điện áp 380/480V 3 pha có dải công suất từ 0.75-75kW, UL kiểu 12/IP55.
 • Chịu được quá Momen thoáng qua lên đến 10% trong vòng 60s.
 • Tích hợp công nghệ “C-less” giúp triệt tiêu sóng hài tối đa
 • Bộ lọc EMC tích hợp hoặc rời, hiệu chỉnh PI, chức năng tiết kiệm năng lượng…

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV312H018M2 Biến tần Schneider ATV312H018M2 – 0,18KW 240V 1 PHASE 9,010,000 4,964,510 ATV312H018M3 Biến tần Schneider ATV312H018M3 – 0,18KW 240V 3 PHASES 12,230,000 6,738,730 ATV312H037M2 Biến tần Schneider ATV312H037M2 – 0,37KW 240V 1 PHASE 9,600,000 5,289,600 ATV312H037M3 Biến tần Schneider ATV312H037M3 – 0,37KW 240V 3 PHASES 12,400,000 6,832,400 ATV312H037N4 Biến tần Schneider ATV312H037N4 – 0,37KW 500V 3 PHASES 9,650,000 5,317,150 ATV312H055M2 Biến tần Schneider ATV312H055M2 – 0,55KW 240V 1 PHASE 10,220,000 5,631,220 ATV312H055M3 Biến tần Schneider ATV312H055M3 – 0,55KW 240V 3 PHASES 12,480,000 6,876,480 ATV312H055N4 Biến tần Schneider ATV312H055N4 – 0,55KW 500V 3 PHASES 10,210,000 5,625,710 ATV312H075M2 Biến tần Schneider ATV312H075M2 – 0,75KW 240V 1 PHASE 11,250,000 6,198,750 ATV312H075M3 Biến tần Schneider ATV312H075M3 – 0,75KW 240V 3 PHASES 12,710,000 7,003,210 ATV312H075N4 Biến tần Schneider ATV312H075N4 – 0,75KW 500V 3 PHASES 11,230,000 6,187,730 ATV312HD11M3 Biến tần Schneider ATV312HD11M3 – 11KW 240V 3 PHASE 51,210,000 28,216,710 ATV312HD11N4 Biến tần Schneider ATV312HD11N4 – 11KW 500V 3 PHASE 36,480,000 20,100,480 ATV312HD15M3 Biến tần Schneider ATV312HD15M3 – 15KW 240V 3 PHASES 60,060,000 33,093,060 ATV312HD15N4 Biến tần Schneider ATV312HD15N4 – 15KW 500V 3 PHASES 42,030,000 23,158,530 ATV312HU11M2 Biến tần Schneider ATV312HU11M2 – 1,1KW 240V 1 PHASE 12,360,000 6,810,360 ATV312HU11M3 Biến tần Schneider ATV312HU11M3 – 1,1KW 240V 3 PHASES 13,120,000 7,229,120 ATV312HU11N4 Biến tần Schneider ATV312HU11N4 – 1,1KW 500V 3 PHASES 11,700,000 6,446,700 ATV312HU15M2 Biến tần Schneider ATV312HU15M2 – 1,5KW 240V 1 PHASE 14,560,000 8,022,560 ATV312HU15M3 Biến tần Schneider ATV312HU15M3 – 1,5KW 240V 3 PHASES 13,560,000 7,471,560 ATV312HU15N4 Biến tần Schneider ATV312HU15N4 – 1,5KW 500V 3 PHASES 11,910,000 6,562,410 ATV312HU22M2 Biến tần Schneider ATV312HU22M2 – 2,2KW 240V 1 PHASE 17,980,000 9,906,980 ATV312HU22M3 Biến tần Schneider ATV312HU22M3 – 2,2KW 240V 3 PHASES 16,320,000 8,992,320 ATV312HU22N4 Biến tần Schneider ATV312HU22N4 – 2,2KW 500V 3 PHASES 14,150,000 7,796,650 ATV312HU30M3 Biến tần Schneider ATV312HU30M3 – 3KW 240V 3 PHASES 17,350,000 9,559,850 ATV312HU30N4 Biến tần Schneider ATV312HU30N4 – 3KW 500V 3 PHASES 15,140,000 8,342,140 ATV312HU40M3 Biến tần Schneider ATV312HU40M3 – 4KW 240V 3 PHASES 19,540,000 10,766,540 ATV312HU40N4 Biến tần Schneider ATV312HU40N4 – 4KW 500V 3 PHASES 17,420,000 9,598,420 ATV312HU55M3 Biến tần Schneider ATV312HU55M3 – 5,5KW 240V 3 PHASES 31,670,000 17,450,170 ATV312HU55N4 Biến tần Schneider ATV312HU55N4 – 5,5KW 500V 3 PHASES 22,170,000 12,215,670 ATV312HU75M3 Biến tần Schneider ATV312HU75M3 – 7,5KW 240V 3 PHASES 41,900,000 23,086,900 ATV312HU75N4 Biến tần Schneider ATV312HU75N4 – 7,5KW 500V 3 PHASES 28,510,000 15,709,010

#5. Bảng giá biến tần Schneider ATV320 (Altivar 320)

 • Biến tần ATV320 ra đời 2 dòng Compact và Book.
 • Dòng Compact có dải công suất từ 0.18-4KW gồm cả loại 1 pha và 3 pha.
 • Dòng Book công suất mở rộng từ 0.18-15kW.
 • Cả Compact và Book đều có đặc điểm sau:
  • Ngõ vào gồm: 3 cổng Analog + 6 digital.
  • Ngõ ra gồm: 1 Ngõ ra Analog + 1 Digital + 2 relay.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV320D11M3C Biến tần Schneider ATV320D11M3C – 11KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 28,000,000 15,428,000 ATV320D11N4B Biến tần Schneider ATV320D11N4B – 11KW 400V 3PH BOOK CONTROL 20,200,000 11,130,200 ATV320D15M3C Biến tần Schneider ATV320D15M3C – 15KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 31,700,000 17,466,700 ATV320D15N4B Biến tần Schneider ATV320D15N4B – 15KW 400V 3PH BOOK CONTROL 24,100,000 13,279,100 ATV320U02M2B Biến tần Schneider ATV320U02M2B – 0,18KW 200V 1PH BOOK CONTROL 6,200,000 3,416,200 ATV320U02M2C Biến tần Schneider ATV320U02M2C – 0,18KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 5,800,000 3,195,800 ATV320U02M3C Biến tần Schneider ATV320U02M3C – 0,18KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 6,500,000 3,581,500 ATV320U04M2B Biến tần Schneider ATV320U04M2B – 0,37KW 200V 1PH BOOK CONTROL 6,500,000 3,581,500 ATV320U04M2C Biến tần Schneider ATV320U04M2C – 0,37KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 6,100,000 3,361,100 ATV320U04M3C Biến tần Schneider ATV320U04M3C – 0,37KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 6,900,000 3,801,900 ATV320U04N4B Biến tần Schneider ATV320U04N4B – 0,37KW 400V 3PH BOOK CONTROL 7,490,000 4,126,990 ATV320U04N4C Biến tần Schneider ATV320U04N4C – 0.37KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 6,700,000 3,691,700 ATV320U06M2B Biến tần Schneider ATV320U06M2B – 0,55KW 200V 1PH BOOK CONTROL 6,800,000 3,746,800 ATV320U06M2C Biến tần Schneider ATV320U06M2C – 0,55KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 6,400,000 3,526,400 ATV320U06M3C Biến tần Schneider ATV320U06M3C – 0,55KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 7,200,000 3,967,200 ATV320U06N4B Biến tần Schneider ATV320U06N4B – 0,55KW 400V 3PH BOOK CONTROL 7,700,000 4,242,700 ATV320U06N4C Biến tần Schneider ATV320U06N4C – 0.55KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 6,900,000 3,801,900 ATV320U07M2B Biến tần Schneider ATV320U07M2B – 0,75KW 200V 1PH BOOK CONTROL 7,500,000 4,132,500 ATV320U07M2C Biến tần Schneider ATV320U07M2C – 0,75KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 7,300,000 4,022,300 ATV320U07M3C Biến tần Schneider ATV320U07M3C – 0,75KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 7,700,000 4,242,700 ATV320U07N4B Biến tần Schneider ATV320U07N4B – 0,75KW 400V 3PH BOOK CONTROL 7,920,000 4,363,920 ATV320U07N4C Biến tần Schneider ATV320U07N4C – 0,75KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 7,100,000 3,912,100 ATV320U11M2B Biến tần Schneider ATV320U11M2B – 1,1KW 200V 1PH BOOK CONTROL 8,400,000 4,628,400 ATV320U11M2C Biến tần Schneider ATV320U11M2C – 1,1KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 8,000,000 4,408,000 ATV320U11M3C Biến tần Schneider ATV320U11M3C – 1,1KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 8,300,000 4,573,300 ATV320U11N4B Biến tần Schneider ATV320U11N4B – 1,1KW 400V 3PH BOOK CONTROL 8,240,000 4,540,240 ATV320U11N4C Biến tần Schneider ATV320U11N4C – 1,1KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 7,300,000 4,022,300 ATV320U15M2B Biến tần Schneider ATV320U15M2B – 1,5KW 200V 1PH BOOK CONTROL 8,900,000 4,903,900 ATV320U15M2C Biến tần Schneider ATV320U15M2C – 1,5KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 8,400,000 4,628,400 ATV320U15M3C Biến tần Schneider ATV320U15M3C – 1,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 8,800,000 4,848,800 ATV320U15N4B Biến tần Schneider ATV320U15N4B – 1,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL 8,560,000 4,716,560 ATV320U15N4C Biến tần Schneider ATV320U15N4C – 1,5KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 7,500,000 4,132,500 ATV320U22M2B Biến tần Schneider ATV320U22M2B – 2,2KW 200V 1PH BOOK CONTROL 9,700,000 5,344,700 ATV320U22M2C Biến tần Schneider ATV320U22M2C – 2,2KW 200V 1PH COMPACT CONTROL 9,300,000 5,124,300 ATV320U22M3C Biến tần Schneider ATV320U22M3C – 2,2KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 9,600,000 5,289,600 ATV320U22N4B Biến tần Schneider ATV320U22N4B – 2,2KW 400V 3PH BOOK CONTROL 9,420,000 5,190,420 ATV320U22N4C Biến tần Schneider ATV320U22N4C – 2,2KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 8,200,000 4,518,200 ATV320U30M3C Biến tần Schneider ATV320U30M3C – 3KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 11,100,000 6,116,100 ATV320U30N4B Biến tần Schneider ATV320U30N4B – 3KW 400V 3PH BOOK CONTROL 9,700,000 5,344,700 ATV320U30N4C Biến tần Schneider ATV320U30N4C – 3KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 9,100,000 5,014,100 ATV320U40M3C Biến tần Schneider ATV320U40M3C – 4KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 13,800,000 7,603,800 ATV320U40N4B Biến tần Schneider ATV320U40N4B – 4KW 400V 3PH BOOK CONTROL 10,900,000 6,005,900 ATV320U40N4C Biến tần Schneider ATV320U40N4C – 4KW 400V 3PH COMPACT CONTROL 10,400,000 5,730,400 ATV320U55M3C Biến tần Schneider ATV320U55M3C – 5,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 16,800,000 9,256,800 ATV320U55N4B Biến tần Schneider ATV320U55N4B – 5,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL 12,800,000 7,052,800 ATV320U75M3C Biến tần Schneider ATV320U75M3C – 7,5KW 200V 3PH COMPACT CONTROL 21,800,000 12,011,800 ATV320U75N4B Biến tần Schneider ATV320U75N4B – 7,5KW 400V 3PH BOOK CONTROL 15,400,000 8,485,400

#6. Bảng giá biến tần Schneider ATV340 (Altivar 340)

 • Biến tần ATV340 hiệu suất máy cao.
 • Biến tần ATV340 giúp chúng ta tăng tốc hoặc giảm tốc độ động cơ trong khoảng thời gian ngắn được cài đặt
 • Biến tần ATV340 đáp ứng với hầu hết các loại động cơ và điều khiển đóng/mở vòng lặp.
 • Biến tần ATV340 kết nối với hệ thống bằng thời gian thực và giảm thiểu tối đa quá trình cài đặt kết nối tới máy tính.
 • ATV340 được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC60721-3-3 Class 3C3 và 3S3

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV340D18N4 Biến tần Schneider ATV340D18N4 3P 18.5KW – 400V 36,660,000 20,199,660 ATV340D22N4 Biến tần Schneider ATV340D22N4 3P 22KW – 400V 44,400,000 24,464,400 ATV340D22N4E Biến tần Schneider ATV340D22N4E 3P 22KW – 400V 49,730,000 27,401,230 ATV340D30N4E Biến tần Schneider ATV340D30N4E 3P 30KW – 400V 56,910,000 31,357,410 ATV340D37N4E Biến tần Schneider ATV340D37N4E 3P 37KW – 400V 67,060,000 36,950,060 ATV340D45N4E Biến tần Schneider ATV340D45N4E 3P 45KW – 400V 86,550,000 47,689,050 ATV340D55N4E Biến tần Schneider ATV340D55N4E 3P 55KW – 400V 47,047,000 ATV340D75N4E Biến tần Schneider ATV340D75N4E 3P 75KW – 400V 57,251,480

#7. Bảng giá biến tần Schneider ATV610 (Altivar 610)

 • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV610 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.
 • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV610C11N4 Biến tần Schneider ATV610C11N4 – IP20 10kW 380/415V 71,478,000 ATV610C13N4 Biến tần Schneider ATV610C13N4 – IP20 132kW 380/415V 77,239,800 ATV610C16N4 Biến tần Schneider ATV610C16N4 – IP20 160kW 380/415V 86,956,650 ATV610D11N4 Biến tần Schneider ATV610D11N4 – IP20 11kW 380/415V 28,350,000 13,041,000 ATV610D15N4 Biến tần Schneider ATV610D15N4 – IP20 15kW 380/415V 30,160,000 13,873,600 ATV610D18N4 Biến tần Schneider ATV610D18N4 – IP20 18.5kW 380/415V 33,480,000 15,400,800 ATV610D22N4 Biến tần Schneider ATV610D22N4 – IP20 22kW 380/415V 35,420,000 16,293,200 ATV610D30N4 Biến tần Schneider ATV610D30N4 – IP20 30kW 380/415V 43,540,000 20,028,400 ATV610D37N4 Biến tần Schneider ATV610D37N4 – IP20 37kW 380/415V 54,300,000 24,978,000 ATV610D45N4 Biến tần Schneider ATV610D45N4 – IP20 45kW 380/415V 60,920,000 28,023,200 ATV610D55N4 Biến tần Schneider ATV610D55N4 – IP20 55kW 380/415V 76,780,000 35,318,800 ATV610D75N4 Biến tần Schneider ATV610D75N4 – IP20 75kW 380/415V 92,130,000 42,379,800 ATV610D90N4 Biến tần Schneider ATV610D90N4 – IP20 90kW 380/415V 50,331,600 ATV610U07N4 Biến tần Schneider ATV610U07N4 – IP20 0.75kW 380/415V 18,900,000 8,694,000 ATV610U15N4 Biến tần Schneider ATV610U15N4 – IP20 1.5kW 380/415V 19,640,000 9,034,400 ATV610U22N4 Biến tần Schneider ATV610U22N4 – IP20 2.2kW 380/415V 20,480,000 9,420,800 ATV610U30N4 Biến tần Schneider ATV610U30N4 – IP20 3kW 380/415V 21,210,000 9,756,600 ATV610U40N4 Biến tần Schneider ATV610U40N4 – IP20 4kW 380/415V 22,050,000 10,143,000 ATV610U55N4 Biến tần Schneider ATV610U55N4 – IP20 5.5kW 380/415V 23,420,000 10,773,200 ATV610U75N4 Biến tần Schneider ATV610U75N4 – IP20 7.5kW 380/415V 25,410,000 11,688,600

#7. Bảng giá biến tần Schneider ATV71 (Altivar 71)

 • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV71 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.

 • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV71H037M3 Biến tần Schneider ATV71H037M3- 240V 0,37KW 0.5HP 22,300,000 12,287,300 ATV71H075M3 Biến tần Schneider ATV71H075M3- 240V 0,75KW 1HP 24,160,000 13,312,160 ATV71H075M3Z Biến tần Schneider ATV71H075M3Z- 240V 0,75KW 1HP 29,850,000 16,447,350 ATV71H075N4 Biến tần Schneider ATV71H075N4- 480V 0,75KW 1HP 28,350,000 15,620,850 ATV71H075N4S337 Biến tần Schneider ATV71H075N4S337- 480V 0,75KW 1HP 38,100,000 20,993,100 ATV71H075N4Z Biến tần Schneider ATV71H075N4Z- 3P 380VAC, 0.75KW 24,940,000 13,741,940 ATV71HC11N4 Biến tần Schneider ATV71HC11N4- 480V 10KW 150HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC11N4D Biến tần Schneider ATV71HC11N4D- 480V 10KW 150HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC11Y Biến tần Schneider ATV71HC11Y- 690V10KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC13N4 Biến tần Schneider ATV71HC13N4- 480V 132KW 200HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC13N4D Biến tần Schneider ATV71HC13N4D- 480V 132KW 200HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC13Y Biến tần Schneider ATV71HC13Y- 690V 132KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC16N4 Biến tần Schneider ATV71HC16N4- 480V 160KW 250HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC16N4D Biến tần Schneider ATV71HC16N4D- 480V 160KW 250HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC16Y Biến tần Schneider ATV71HC16Y- 690V 160KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC20N4 Biến tần Schneider ATV71HC20N4- 480V 200KW 300HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC20N4D Biến tần Schneider ATV71HC20N4D- 480V 200KW 300HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC20Y Biến tần Schneider ATV71HC20Y- 690V 200KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC25N4 Biến tần Schneider ATV71HC25N4- 480V 250KW 400HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC25N4D Biến tần Schneider ATV71HC25N4D- 480V 250KW 400HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC25Y Biến tần Schneider ATV71HC25Y- 690V 250KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC28N4 Biến tần Schneider ATV71HC28N4- 480V 280KW 450HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC28N4D Biến tần Schneider ATV71HC28N4D- 480V 280KW 450HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC31N4 Biến tần Schneider ATV71HC31N4- 480V 315KW 500HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC31N4D Biến tần Schneider ATV71HC31N4D- 480V 315KW 500HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC31Y Biến tần Schneider ATV71HC31Y- 690V 310KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC40N4 Biến tần Schneider ATV71HC40N4- 480V 400KW 600HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC40N4D Biến tần Schneider ATV71HC40N4D- 480V 400KW 600HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC40Y Biến tần Schneider ATV71HC40Y- 690V 400KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC50N4 Biến tần Schneider ATV71HC50N4- 480V 500KW 700HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC50N4D Biến tần Schneider ATV71HC50N4D- 480V 500KW 700HP Liên hệ Liên hệ ATV71HC50Y Biến tần Schneider ATV71HC50Y- 690V 500KW Liên hệ Liên hệ ATV71HC63Y Biến tần Schneider ATV71HC63Y- 690V 630KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD11M3X Biến tần Schneider ATV71HD11M3X- 240V 11KW 15HP 69,310,000 38,189,810 ATV71HD11M3XZ Biến tần Schneider ATV71HD11M3XZ- 240V 11KW 15HP 68,260,000 37,611,260 ATV71HD11N4 Biến tần Schneider ATV71HD11N4- 480V 11KW 15HP 53,920,000 29,709,920 ATV71HD11N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD11N4S337- 480V 11KW 15HP 55,220,000 30,426,220 ATV71HD11N4Z Biến tần Schneider ATV71HD11N4Z- 480V 11KW 15HP 50,260,000 27,693,260 ATV71HD11Y Biến tần Schneider ATV71HD11Y- 690V 11KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD15M3X Biến tần Schneider ATV71HD15M3X- 240V 15KW 20HP 76,140,000 41,953,140 ATV71HD15N4 Biến tần Schneider ATV71HD15N4- 480V 15KW 20HP 71,840,000 39,583,840 ATV71HD15N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD15N4S337- 480V 15KW 20HP 76,220,000 41,997,220 ATV71HD15N4Z Biến tần Schneider ATV71HD15N4Z- 480V 15KW 20HP 68,180,000 37,567,180 ATV71HD15Y Biến tần Schneider ATV71HD15Y- 690V 15KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD18M3X Biến tần Schneider ATV71HD18M3X- 240V 18,5KW 25HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD18N4 Biến tần Schneider ATV71HD18N4- 480V 18,5KW 25HP 74,730,000 41,176,230 ATV71HD18N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD18N4S337- 480V 18,5KW 25HP 81,730,000 45,033,230 ATV71HD18N4Z Biến tần Schneider ATV71HD18N4Z- 480V 18,5KW 25HP 71,080,000 39,165,080 ATV71HD18Y Biến tần Schneider ATV71HD18Y- 690V 18,5KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD22M3X Biến tần Schneider ATV71HD22M3X- 240V 22KW 30HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD22N4 Biến tần Schneider ATV71HD22N4- 480V 22KW 30HP 82,440,000 45,424,440 ATV71HD22N4Z Biến tần Schneider ATV71HD22N4Z- 480V 22KW 30HP 78,790,000 43,413,290 ATV71HD22Y Biến tần Schneider ATV71HD22Y- 690V 22KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD30M3X Biến tần Schneider ATV71HD30M3X- 240V 30KW 40HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD30N4 Biến tần Schneider ATV71HD30N4- 480V 30KW 40HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD30N4Z Biến tần Schneider ATV71HD30N4Z- 480V 30KW 40HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD30Y Biến tần Schneider ATV71HD30Y- 690V 30KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD37M3X Biến tần Schneider ATV71HD37M3X- 240V 37KW 50HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD37N4 Biến tần Schneider ATV71HD37N4- 480V 37KW 50HPE Liên hệ Liên hệ ATV71HD37N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD37N4S337- 480V 37KW 50HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD37N4Z Biến tần Schneider ATV71HD37N4Z- 480V 37KW 50HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD37Y Biến tần Schneider ATV71HD37Y- 690V 37KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD45M3X Biến tần Schneider ATV71HD45M3X- 240V 45KW 60HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD45N4 Biến tần Schneider ATV71HD45N4- 480V 45KW 60HPE Liên hệ Liên hệ ATV71HD45N4Z Biến tần Schneider ATV71HD45N4Z- 480V 45KW 60HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD45Y Biến tần Schneider ATV71HD45Y- 690V 45KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD55M3X Biến tần Schneider ATV71HD55M3X- 240V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD55M3XD Biến tần Schneider ATV71HD55M3XD- 240V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD55N4 Biến tần Schneider ATV71HD55N4- 480V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD55N4Z Biến tần Schneider ATV71HD55N4Z- 480V 55KW 75HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD55Y Biến tần Schneider ATV71HD55Y- 690V 55KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD75M3X Biến tần Schneider ATV71HD75M3X- 240V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD75M3XD Biến tần Schneider ATV71HD75M3XD- 240V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD75N4 Biến tần Schneider ATV71HD75N4- 480V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD75N4S337 Biến tần Schneider ATV71HD75N4S337- 480V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD75N4Z Biến tần Schneider ATV71HD75N4Z- 480V 75KW 100HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD75Y Biến tần Schneider ATV71HD75Y- 690V 75KW Liên hệ Liên hệ ATV71HD90N4 Biến tần Schneider ATV71HD90N4- 480V 90KW 125HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD90N4D Biến tần Schneider ATV71HD90N4D- 480V 90KW 125HP Liên hệ Liên hệ ATV71HD90Y Biến tần Schneider ATV71HD90Y- 690V 90KW Liên hệ Liên hệ ATV71HU15M3 Biến tần Schneider ATV71HU15M3- 240V 1,5KW 2HP 28,270,000 15,576,770 ATV71HU15M3Z Biến tần Schneider ATV71HU15M3Z- 240V 1,5KW 2HP 30,200,000 16,640,200 ATV71HU15N4 Biến tần Schneider ATV71HU15N4- 480V 1,5KW 2HP 32,890,000 18,122,390 ATV71HU15N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU15N4S337- 480V 1,5KW 2HP 38,150,000 21,020,650 ATV71HU15N4Z Biến tần Schneider ATV71HU15N4Z- 480V 1,5KW 2HP 29,520,000 16,265,520 ATV71HU22M3 Biến tần Schneider ATV71HU22M3- 240V 2,2KW 3HP 33,960,000 18,711,960 ATV71HU22M3Z Biến tần Schneider ATV71HU22M3Z- 240V 2,2KW 3HP 32,980,000 18,171,980 ATV71HU22N4 Biến tần Schneider ATV71HU22N4- 480V 2,2KW 3HP 33,780,000 18,612,780 ATV71HU22N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU22N4S337- 480V 2,2KW 3HP 38,850,000 21,406,350 ATV71HU22N4Z Biến tần Schneider ATV71HU22N4Z- 480V 2,2KW 3HP 30,420,000 16,761,420 ATV71HU22Y Biến tần Schneider ATV71HU22Y- 690V 2,2KW Liên hệ Liên hệ ATV71HU30M3 Biến tần Schneider ATV71HU30M3- 3P 220VAC, 3KW 36,660,000 20,199,660 ATV71HU30M3Z Biến tần Schneider ATV71HU30M3Z- 240V 3KW 34,290,000 18,893,790 ATV71HU30N4 Biến tần Schneider ATV71HU30N4- 480V 3KW 36,960,000 20,364,960 ATV71HU30N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU30N4S337- 480V 3KW 42,130,000 23,213,630 ATV71HU30N4Z Biến tần Schneider ATV71HU30N4Z- 480V 3KW 33,630,000 18,530,130 ATV71HU30Y Biến tần Schneider ATV71HU30Y- 690V 3KW Liên hệ Liên hệ ATV71HU40M3 Biến tần Schneider ATV71HU40M3- 240V 4KW 5HP 37,020,000 20,398,020 ATV71HU40M3Z Biến tần Schneider ATV71HU40M3Z- 240V 4KW 5HP 34,010,000 18,739,510 ATV71HU40N4 Biến tần Schneider ATV71HU40N4- 480V 4KW 5HP 37,810,000 20,833,310 ATV71HU40N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU40N4S337- 480V 4KW 5HP 42,460,000 23,395,460 ATV71HU40N4Z Biến tần Schneider ATV71HU40N4Z- 480V 4KW 5HP 34,490,000 19,003,990 ATV71HU40Y Biến tần Schneider ATV71HU40Y- 690V 4KW Liên hệ Liên hệ ATV71HU55M3 Biến tần Schneider ATV71HU55M3- 240V 5,5KW 7.5HP 46,440,000 25,588,440 ATV71HU55M3Z Biến tần Schneider ATV71HU55M3Z- 240V 5,5KW 7.5HP 37,880,000 20,871,880 ATV71HU55N4 Biến tần Schneider ATV71HU55N4- 480V 5,5KW 7.5HP 42,680,000 23,516,680 ATV71HU55N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU55N4S337- 480V 5,5KW 7.5HP 46,370,000 25,549,870 ATV71HU55N4Z Biến tần Schneider ATV71HU55N4Z- 480V 5,5KW 7.5HP 38,640,000 21,290,640 ATV71HU55Y Biến tần Schneider ATV71HU55Y- 690V 5,5KW Liên hệ Liên hệ ATV71HU75M3 Biến tần Schneider ATV71HU75M3- 240V 7,5KW 10HP 54,360,000 29,952,360 ATV71HU75M3Z Biến tần Schneider ATV71HU75M3Z- 240V 7,5KW 10HP 46,090,000 25,395,590 ATV71HU75N4 Biến tần Schneider ATV71HU75N4- 480V 7,5KW 10HP 44,140,000 24,321,140 ATV71HU75N4S337 Biến tần Schneider ATV71HU75N4S337- 408V 7,5KW 10HP 47,300,000 26,062,300 ATV71HU75N4Z Biến tần Schneider ATV71HU75N4Z- 480V 7,5KW 10HP 40,480,000 22,304,480 ATV71HU75Y Biến tần Schneider ATV71HU75Y- 690V 7,5KW Liên hệ Liên hệ ATV71LD10N4Z Biến tần Schneider ATV71LD10N4Z- 480V 10A 4KW 35,490,000 19,554,990 ATV71LD14N4Z Biến tần Schneider ATV71LD14N4Z- 480V 14A 5,5KW 39,610,000 21,825,10 ATV71LD17N4Z Biến tần Schneider ATV71LD17N4Z- 480V 17A 7,5KW 49,860,000 27,472,860 ATV71LD27N4Z Biến tần Schneider ATV71LD27N4Z- 480V 27A 11KW 68,080,000 37,512,080 ATV71LD33N4Z Biến tần Schneider ATV71LD33N4Z- 480V 33A 15KW 79,420,000 43,760,420 ATV71LD48N4Z Biến tần Schneider ATV71LD48N4Z- 480V 48A 22KW Liên hệ Liên hệ ATV71W075N4 Biến tần Schneider ATV71W075N4- 0,75KW 1HP 480V 3PH 58,420,000 32,189,420 ATV71WD11N4 Biến tần Schneider ATV71WD11N4- 11KW 15HP 480V 3PHP 81,530,000 44,923,030 ATV71WD15N4 Biến tần Schneider ATV71WD15N4- 15KW 20HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ ATV71WD18N4 Biến tần Schneider ATV71WD18N4- 18,5KW 25HP 480V 3PH Liên hệ Liên hệ ATV71WD22N4 Biến tần Schneider ATV71WD22N4- 22KW 30HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ ATV71WD30N4 Biến tần Schneider ATV71WD30N4- 30KW 40HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ ATV71WD45N4 Biến tần Schneider ATV71WD45N4- 45KW 60HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ ATV71WD55N4 Biến tần Schneider ATV71WD55N4- 55KW 75HP 480V 3PHP Liên hệ Liên hệ ATV71WU55N4 Biến tần Schneider ATV71WU55N4- 5,5KW 7,5HP 480V 3PH 67,620,000 37,258,620 ATV71WU75N4 Biến tần Schneider ATV71WU75N4- 7,5KW 10HP 480V 3PH 72,000,000 39,672,000

#8. Bảng giá biến tần Schneider ATV630 (Altivar 630)

 • Dòng biến tần Schneider Altivar Process ATV630 với hơn 30 chức năng cho các ứng dụng Bơm, Quạt và các ứng dụng đơn giản trong ngành xử lý vật liệu.

 • So với các dòng biến tần thông thường, Altivar Process giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm 8% chi phí nhờ vào khả năng giám sát điểm hoạt động của bơm, điểm hoạt động hiệu quả nhất (BEP), đánh giá hiệu suất của bơm và công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến gồm chức năng đo lường công suất chính xác.

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV630C11N4 Biến tần Schneider ATV630C11N4F – IP21 10KW 400V/440 93,802,280 ATV630C11N4F Biến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-21 204,867,520 ATV630C11N4F Biến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-22 433,196,192 ATV630C11N4F Biến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-23 660,126,038 ATV630C11N4F Biến tần Schneider ATV630C13N4 – 400-480V, 3PH, 132kW, IP-24 887,055,884 ATV630C13N4 Biến tần Schneider ATV630C13N4F – IP21 IP21 132KW 400V/440 105,940,120 ATV630C13N4F Biến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-21 213,756,400 ATV630C13N4F Biến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-22 458,410,619 ATV630C13N4F Biến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-23 685,340,465 ATV630C13N4F Biến tần Schneider ATV630C16N4 – 400-480V, 3PH, 160kW, IP-24 912,270,311 ATV630C16N4 Biến tần Schneider ATV630C16N4F – IP21 IP21 160KW 400V/440 125,130,720 ATV630C16N4F Biến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/440 226,666,440 ATV630C16N4F Biến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/441 483,625,047 ATV630C16N4F Biến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/442 710,554,893 ATV630C16N4F Biến tần Schneider ATV630C20N4F – IP21 IP21 200KW 400V/443 937,484,739 ATV630C20N4F Biến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 249,311,920 ATV630C20N4F Biến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-22 508,839,474 ATV630C20N4F Biến tần Schneider ATV630C22N4 – 400-480V, 3PH, 220kW, IP-23 735,769,320 ATV630C22N4 Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21 147,455,880 ATV630C22N5 Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-22 357,552,910 ATV630C22N6 Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-23 584,482,756 ATV630C22N7 Biến tần Schneider ATV630C25N4 – 400-480V, 3PH, 250kW, IP-24 811,412,602 ATV630C25N4 Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/440 167,956,360 ATV630C25N4F Biến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-21 297,720,280 ATV630C25N4F Biến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-22 534,053,901 ATV630C25N4F Biến tần Schneider ATV630C31N4 – 400-480V, 3PH, 315kW, IP-23 760,983,747 ATV630C25N5 Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/441 382,767,337 ATV630C25N6 Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/442 609,697,183 ATV630C25N7 Biến tần Schneider ATV630C25N4F – IP21 IP21 250KW 400V/443 836,627,029 ATV630C31N4 Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/440 184,899,000 ATV630C31N4F Biến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-21 390,693,160 ATV630C31N4F Biến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-22 559,268,329 ATV630C31N4F Biến tần Schneider ATV630D30M3 – 200-240V, 3PH, 30kW, IP-23 786,198,175 ATV630C31N5 Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/441 407,981,765 ATV630C31N6 Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/442 634,911,611 ATV630C31N7 Biến tần Schneider ATV630C31N4F – IP21 IP21 315KW 400V/443 861,841,457 ATV630D11M3 Biến tần Schneider ATV630D22N4 – 400-480V, 3PH, 22kW, IP-21 48,830,000 26,905,330 ATV630D11N4 Biến tần Schneider ATV630U75M3 – 200-240V, 3PH, 7.5kW, IP-21 37,590,000 20,712,090 ATV630D15M3 Biến tần Schneider ATV630D22M3 – 200-240V, 3PH, 22kW, IP-21 60,380,000 33,269,380 ATV630D15N4 Biến tần Schneider ATV630D18N4 – 400-480V, 3PH, 18.5kW, IP-21 43,160,000 23,781,160 ATV630D18M3 Biến tần Schneider ATV630D15M3 – 200-240V, 3PH,15kW, IP-21 57,960,000 31,935,960 ATV630D18N4 Biến tần Schneider ATV630D11M3 – 200-240V, 3PH, 11kW, IP-21 48,300,000 26,613,300 ATV630D22M3 Biến tần Schneider ATV630D30N4 – 400-480V, 3PH, 30kW, IP-21 65,310,000 35,985,810 ATV630D22N4 Biến tần Schneider ATV630D18M3 – 200-240V, 3PH, 18.5kW, IP-21 54,390,000 29,968,890 ATV630D30M3 Biến tần Schneider ATV630D37M3 – 200-240V, 3PH, 37kW, IP-21 59,699,640 ATV630D30N4 Biến tần Schneider ATV630D37N4 – 400-480V, 3PH, 37kW, IP-21 66,570,000 36,680,070 ATV630D37M3 Biến tần Schneider ATV630D45M3 – 200-240V, 3PH, 45kW, IP-21 64,447,240 ATV630D37N4 Biến tần Schneider ATV630D45N4 – 400-480V, 3PH, 45kW, IP-21 77,490,000 42,696,990 ATV630D45M3 Biến tần Schneider ATV630D55M3 – 200-240V, 3PH, 55kW, IP-21 77,837,760 ATV630D45N4 Biến tần Schneider ATV630C11N4 – 400-480V, 3PH, 10kW, IP-21 89,780,000 49,468,780 ATV630D55M3 Biến tần Schneider ATV630D55N4 – 400-480V, 3PH, 55kW, IP-21 88,10,880 ATV630D55N4 Biến tần Schneider ATV630D75M3 – 200-240V, 3PH, 75kW, IP-21 54,013,960 ATV630D75M3 Biến tần Schneider ATV630D75N4 – 400-480V, 3PH, 75kW, IP-21 100,180,080 ATV630D75N4 Biến tần Schneider ATV630D90N4 – 400-480V, 3PH, 90kW, IP-21 58,046,560 ATV630D90N4 ‘- 400-480V, 3PH, 90kW, IP-21 83,837,350 ATV630U07M3 Biến tần Schneider ATV630U55N4 – 400-480V, 3PH, 5.5kW, IP-21 27,410,000 15,102,910 ATV630U07N4 Biến tần Schneider ATV630U15N4 – 400-480V, 3PH, 1.5kW, IP-21 21,10,000 11,631,610 ATV630U15M3 Biến tần Schneider ATV630U75N4 – 400-480V, 3PH, 7.5kW, IP-21 28,770,000 15,852,270 ATV630U15N4 Biến tần Schneider ATV630U22N4 – 400-480V, 3PH, 2.2kW, IP-21 22,160,000 12,210,160 ATV630U22M3 Biến tần Schneider ATV630U30M3 – 200-240V, 3PH, 3.0kW, IP-21 30,350,000 16,722,850 ATV630U22N4 Biến tần Schneider ATV630U30N4 – 400-480V, 3PH, 3.0kW, IP-21 23,310,000 12,843,810 ATV630U30M3 Biến tần Schneider ATV630U40M3 – 200-240V, 3PH, 4.0kW, IP-21 32,450,000 17,879,950 ATV630U30N4 Biến tần Schneider ATV630U40N4 – 400-480V, 3PH, 4.0kW, IP-21 24,990,000 13,769,490 ATV630U40M3 Biến tần Schneider ATV630U55M3 – 200-240V, 3PH, 5.5kW, IP-21 34,230,000 18,860,730 ATV630U40N4 Biến tần Schneider ATV630U07M3 – 200-240V, 3PH, 0.75kW, IP-21 26,360,000 14,524,360 ATV630U55M3 Biến tần Schneider ATV630D11N4 – 400-480V, 3PH, 11kW, IP-21 36,960,000 20,364,960 ATV630U55N4 Biến tần Schneider ATV630U15M3 – 200-240V, 3PH, 1.5kW, IP-21 28,460,000 15,681,460 ATV630U75M3 Biến tần Schneider ATV630D15N4 – 400-480V, 3PH,15kW, IP-21 38,640,000 21,290,640 ATV630U75N4 Biến tần Schneider ATV630U22M3 – 200-240V, 3PH, 2.2kW, IP-21 29,720,000 16,375,720

#9. Bảng giá biến tần Schneider ATV930 (Altivar 930)

 • ATV930, với dãy công suất từ 0.75kW đến 800kW, là dòng sản phẩm tích hợp sẵn các tính năng cao cấp tương thích với mỗi ứng dụng cụ thể.
 • Các chức năng an toàn theo tiêu chuẩn STO SIL3, cổng truyền thông kép Ethernet Modbus TCP và Ethernet IP.
 • Chức năng Webserver, dễ dàng tích hợp vào mạng truyền thông công nghiệp, màn hình cài đặt với các tính năng nâng cao.
 • Chức năng hỗ trợ bảo dưỡng dự phòng, hoạt động tốt trong các môi trường khắc nghiệt,…

Mã sản phẩm Tên Giá bán thường Giá khuyến mãi ATV930C11N4C Biến tần Schneider ATV930C11N4C – IP00 10KW 400V/480V 97,302,920 ATV930C11N4F Biến tần Schneider ATV930C11N4F – IP21 10KW 400V/480V 219,281,920 ATV930C13N4C Biến tần Schneider ATV930C13N4C – IP00 132KW 400V/480V 112,621,080 ATV930C13N4F Biến tần Schneider ATV930C13N4F – IP21 132KW 400V/480V 228,708,480 ATV930C16N4C Biến tần Schneider ATV930C16N4C – IP00 160KW 400V/480V 134,826,120 ATV930C16N4F Biến tần Schneider ATV930C16N4F – IP21 160KW 400V/480V 242,522,280 ATV930C20N4F Biến tần Schneider ATV930C20N4F – IP21 200KW 400V/480V 333,453,120 ATV930C22N4 Biến tần Schneider ATV930C22N4 – VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 158,163,720 ATV930C22N4C Biến tần Schneider ATV930C22N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21 186,729,400 ATV930C25N4C Biến tần Schneider ATV930C25N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21 174,797,480 ATV930C25N4F Biến tần Schneider ATV930C25N4F – IP21 250KW 400V/480V 390,750,360 ATV930C31N4C Biến tần Schneider ATV930C31N4C – VSD, 400-480V, 3PH, 315 kW, IP-21 193,496,160 ATV930C31N4F Biến tần Schneider ATV930C31N4F – IP21 315KW 400V/480V 476,996,520 ATV930D11M3 Biến tần Schneider ATV930D11M3 – IP21 11KW 200V/240V 57,650,000 31,765,150 ATV930D11N4 Biến tần Schneider ATV930D11N4 – IP21 11KW 400V/480V 44,310,000 24,414,810 ATV930D15M3 Biến tần Schneider ATV930D15M3 – IP21 15KW 200V/240V 68,250,000 37,605,750 ATV930D15N4 Biến tần Schneider ATV930D15N4 – IP21 15KW 400V/480V 52,500,000 28,927,500 ATV930D18M3 Biến tần Schneider ATV930D18M3 – IP21 18,5KW 200V/240V 75,920,000 41,831,920 ATV930D18N4 Biến tần Schneider ATV930D18N4 – IP21 18,5KW 400V/480V 58,380,000 32,167,380 ATV930D22M3 Biến tần Schneider ATV930D22M3 – IP21 22KW 200V/240V 83,370,000 45,936,870 ATV930D22N4 Biến tần Schneider ATV930D22N4 – IP21 22KW 400V/480V 64,160,000 35,352,160 ATV930D30M3 Biến tần Schneider ATV930D30M3 – IP21 30KW 200V/240V 65,648,440 ATV930D30M3C Biến tần Schneider ATV930D30M3C – IP21 30KW 200V/240V 59,099,040 ATV930D30N4 Biến tần Schneider ATV930D30N4 – IP21 30KW 400V/480V 71,720,000 39,517,720 ATV930D37M3C Biến tần Schneider ATV930D37M3C – IP21 37KW 200V/240V 65,945,880 ATV930D37N4 Biến tần Schneider ATV930D37N4 – IP21 37KW 400V/480V 85,370,000 47,038,870 ATV930D45M3 Biến tần Schneider ATV930D45M3 – IP21 45KW 200V/240V 92,074,840 ATV930D45M3C Biến tần Schneider ATV930D45M3C – IP21 45KW 200V/240V 73,633,560 ATV930D45N4 Biến tần Schneider ATV930D45N4 – IP21 45KW 400V/480V 57,537,480 ATV930D55M3C Biến tần Schneider ATV930D55M3C – IP00 55KW 200V/240V 117,837,720 ATV930D55N4 Biến tần Schneider ATV930D55N4 – IP21 55KW 400V/480V 69,309,240 ATV930D55N4C Biến tần Schneider ATV930D55N4C – IP21 55KW 400V/480V 64,744,680 ATV930D75M3C Biến tần Schneider ATV930D75M3C – IP00 75KW 200V/240V 123,603,480 ATV930D75N4 Biến tần Schneider ATV930D75N4 – IP21 75KW 400V/480V 77,237,160 ATV930D75N4C Biến tần Schneider ATV930D75N4C – IP21 75KW 400V/480V 69,909,840 ATV930D90N4 Biến tần Schneider ATV930D90N4 – IP21 90KW 400V/480V 79,731,080 ATV930D90N4C Biến tần Schneider ATV930D90N4C – IP21 90KW 400V/480V 75,709,920 ATV930U07M3 Biến tần Schneider ATV930U07M3 – IP21 0,75KW 200V/240V 37,490,000 20,656,990 ATV930U07N4 Biến tần Schneider ATV930U07N4 – IP21 0,75KW 400V/480V 26,780,000 14,755,780 ATV930U15M3 Biến tần Schneider ATV930U15M3 – IP21 1,5KW 200V/240V 39,590,000 21,814,090 ATV930U15N4 Biến tần Schneider ATV930U15N4 – IP21 1,5KW 400V/480V 28,250,000 15,565,750 ATV930U22M3 Biến tần Schneider ATV930U22M3 – IP21 2,2KW 200V/240V 41,580,000 22,910,580 ATV930U22N4 Biến tần Schneider ATV930U22N4 – IP21 2,2KW 400V/480V 29,720,000 16,375,720 ATV930U30M3 Biến tần Schneider ATV930U30M3 – IP21 3KW 200V/240V 42,950,000 23,665,450 ATV930U30N4 Biến tần Schneider ATV930U30N4 – IP21 3KW 400V/480V 30,660,000 16,893,660 ATV930U40M3 Biến tần Schneider ATV930U40M3 – IP21 4KW 200V/240V 44,730,000 24,646,230 ATV930U40N4 Biến tần Schneider ATV930U40N4 – IP21 4KW 400V/480V 31,920,000 17,587,920 ATV930U55M3 Biến tần Schneider ATV930U55M3 – IP21 5,5KW 200V/240V 47,460,000 26,150,460 ATV930U55N4 Biến tần Schneider ATV930U55N4 – IP21 5,5KW 400V/480V 33,920,000 18,689,920 ATV930U75M3 Biến tần Schneider ATV930U75M3 – IP21 7,5KW 200V/240V 52,820,000 29,103,820 ATV930U75N4 Biến tần Schneider ATV930U75N4 – IP21 7,5KW 400V/480V 37,700,000 20,772,700

Bảng giá biến tần Schneider

2. Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Hoàng Vina – nhà phân phối cung cấp đa dạng các thiết bị điện từ điện dân dụng cho tới điện công nghiệp với các chính sách bảo hành, chính sách vận chuyển, đổi trả, hỗ trợ rõ ràng. Các loại thiết bị luộn được cập nhật giá tốt và nhanh nhất thị trường.

Thông tin liên hệ – báo giá:

CÔNG TY TNHH HOÀNG VINA

 • Địa chỉ: Thửa đất số 165, tờ bản đồ số DC 22, khu phố Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương
 • Tài khoản số: 234 309 959 – Tại: Ngân hàng ACB CN Sóng Thần
 • Hotline: 0912.434.956
 • Điện thoại: (84).2743.724.247
 • Mã số thuế: 3702498744
 • Email: ris937610@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Văn Phòng & Kho Hàng

 • Địa chỉ: P968, T9 tòa nhà V.E.T số 98 Hoàng Quốc Việt Q. Cầu Giấy Hà Nội
 • Điện thoại: 0981.811.486
 • Email: kd.hn@hoangvina.com

Tham khảo chi tiết bài viết gốc: bao gia bien tan schneider hoang vina

Tham khảo Chi tiết các sản phẩm biến tần Schneider tham khảo tại đây: biến tần schneider hoàng vina

Từ khóa tìm kiếm: biến tần schneider – bien tan schneider – bảng giá biến tần schneider – bang gia bien tan schneider – giá biến tần schneider – gia bien tan schneider – bảng báo giá biến tần schneider – bang bao gia bien tan schneider – báo giá biến tần schneider – bao gia bien tan schneider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button