A1694 C4467 cặp sò bóc máy chất lượng cao Giá 20k/cặp

Cặp Sò A1694 C4467 Hàng cũ tháo máy chất lượng cao Giá 20k/cặp

Cặp Sò A1694 C4467 Hàng cũ tháo máy chất lượng cao Giá 20k/cặp được cam kết sống 100%.Giao hàng toàn quốc nhận được hàng mới thanh toán cho yên tâm

Hình ảnh minh họa Cặp Sò A1694 C4467 Hàng cũ tháo máy chất lượng cao như sau :

Cặp Sò A1694 C4467 Hàng cũ tháo máy chất lượng cao Giá 20kcặp

Cặp Sò A1694 C4467 Hàng cũ tháo máy chất lượng cao Giá 20kcặp

Cặp Sò A1694 C4467 Hàng cũ tháo máy chất lượng cao Giá 20kcặp1

Cặp Sò A1694 C4467 Hàng cũ tháo máy chất lượng cao Giá 20kcặp

Thông tin kỹ thuật Cặp Sò A1694 C4467 như sau :

Thông tin kỹ thuật Cặp Sò A1694 :

 • Kiểu chỉ định: 2SA1694
 • Vật liệu của Transitor: Si
 • Phân cực: NPN
 • Công suất tiêu tán tối đa (Pc): 80 W
 • Điện áp cực đại Collector-Base | Vcb |: 160 V
 • Điện áp cực đại Collector-Emitter | Vce |: 120 V
 • Bộ sưu tập tối đa hiện tại | Ic max |: 8 A
 • Tối đa Nhiệt độ nút điều khiển (Tj): 125 ° C
 • Tần số chuyển đổi (ft): 20 MHz
 • Tỷ lệ chuyển tiếp hiện tại (hFE), MIN: 10
 • Hình nhiễu, dB: –
 • Gói: TO218

Thông tin kỹ thuật Cặp Sò C4467 :

 • Kiểu chỉ định: 2SC4467
 • Vật liệu của Transitor: Si
 • Phân cực: NPN
 • Công suất tiêu tán tối đa (Pc): 80 W
 • Điện áp cực đại Collector-Base | Vcb |: 160 V
 • Điện áp cực đại Collector-Emitter | Vce |: 120 V
 • Bộ sưu tập tối đa hiện tại | Ic max |: 8 A
 • Tối đa Nhiệt độ nút điều khiển (Tj): 125 ° C
 • Tần số chuyển đổi (ft): 20 MHz
 • Tỷ lệ chuyển tiếp hiện tại (hFE), MIN: 10
 • Hình nhiễu, dB: –
 • Gói: TO218

Thông tin kỹ thuật Cặp Sò A1694 :

 • Kiểu chỉ định: 2SA1694
 • Vật liệu của Transitor: Si
 • Phân cực: NPN
 • Công suất tiêu tán tối đa (Pc): 80 W
 • Điện áp cực đại Collector-Base | Vcb |: 160 V
 • Điện áp cực đại Collector-Emitter | Vce |: 120 V
 • Bộ sưu tập tối đa hiện tại | Ic max |: 8 A
 • Tối đa Nhiệt độ nút điều khiển (Tj): 125 ° C
 • Tần số chuyển đổi (ft): 20 MHz
 • Tỷ lệ chuyển tiếp hiện tại (hFE), MIN: 10
 • Hình nhiễu, dB: –
 • Gói: TO218

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button